Smarte og skalerbare ladestasjoner for ditt boligselskap

Kombinert avregning - Individuell måling av leiligheter og ladestasjoner

Techem kan tilby en kombinert avregningsløsning som inkluderer individuell måling og avregning av leiligheters vann- og energiforbruk og ladestasjoners strømforbruk. I vår kombinerte avregningsløsning presenteres fordelingen av forbruk og kostnader på en og samme avregning, hvilket sikrer en kostnadseffektiv administrasjon.

Trådløs fjernavlesning - enkel administrasjon

Strømforbruket generert fra individuelle ladestasjoner fjernavleses gjennom vårt system for fjernavlesning (TSS) og publiseres direkte i vår BeboerApp.  

 

5 trinn til ditt ladeanlegg

Her er stegene fra Techem kommer på befaring til et komplett ladeanlegg står klart i ditt boligselskap. 

  1. Techem kommer på befaring for å få et overblikk over mulighetene for å implementere ladestasjoner på eiendommen din. 
  2. Basert på befaringen vil vi kunne sende ut et tilbud til styret eller forretningsfører. 
  3. Utbyggingen av infrastrukturen kan begynne.
  4. Techem elbilanlegg er oppe og montering av laderne iverksettes. Som beboer kan du bestille din ladestasjon gjennom boligselskapet ditt. 
  5. Techem overtar den tekniske driften av ladestasjonene, samt vedlikehold og kundeservice. 

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring

Fordelene med et elbil-anlegg fra Techem
Finansiering
Vi tilbyr ditt boligselskap en enkel og forutsigbar finansieringsløsning som gir deg lavere totalkostnad, samtidig som du eier infrastrukturen fra installasjonsdagen.
Skalerbart anlegg
Vi legger opp infrastruktur på alle parkeringsplasser. Det er enkelt for beboerne å få montert lader på sin parkeringsplass når de har behov for det.
Rettferdig
Vår avregningsløsning på elbilladere sikrer en rettferdig fordeling av strømforbruket. Det er kun de som lader som betaler. Alle får allikevel tilrettelagt for lading.
Bundlet tjeneste
Techem kan tilby en kombinert avregningsløsning som inkluderer individuell måling og avregning av leilighetens vann- og energiforbruk og ladestasjonens strømforbruk.

Klimavern - mer enn bare ord

Med elbillading fra Techem fremmer du elektromobilitet og CO₂-besparelser i transportsektoren. Vår løsning kombinerer kostnadseffektivitet, bekvemmelighet og klimabeskyttelse, og kan kombineres med andre klimavennlige teknologier og tjenester.

  • Transport fører til 1/3 av klimagassutslippene
  • Elbiler er tilnærmet utslippsfrie
  • Techem baner vei for den nye mobiliteten

Spørsmål og svar om lading i borettslag og sameier

En ladebrikke, også kalt RFID-brikke fungerer som en unik nøkkel for å åpne ladestasjonen din. Den sørger for at du får tilgang til din egen lader samtidig som den gir deg full oversikt over strømforbruket på ladestasjonen. 

Det er flere faktorer som spiller inn når man beregner kostnadene for å eie eller leie ladeanlegg. På lang sikt opplever vi at det blir lavere totalkostnader for borettslag og sameier ved etablering av infrastruktur for lading i fellesgarasjer, samtidig som at dere får verdiøkning av investeringen. 

Infrastruktur defineres som utstyret i garasjeanlegget som gjør det mulig for alle å lade på samme system. Ved å etablere en felles infrastruktur er det behov for mindre tilgjengelig strøm sammenlignet med en løsning av enkle ladere hvor strøm tas fra hver sin boenhet. En felles infrastruktur fordeler den tilgjengelige strømmen mellom ladeboksene ved behov.

Med et felles ladeanlegg kan alle bilene lade samtidig på en mer smart og effektiv måte enn om hver enkelt har sin egen lader. Smart og effektiv lading vil si at strømmen fordeles etter behov. I tillegg unngår man store kostnader knyttet til å utvide kapasitet til enkeltstående ladere. Ofte er den tilgjengelige kapasiteten for lav i garasjeanlegg for å etablere et godt tilbud på enkeltstående ladere til alle som ønsker lading. 

Techem Norge tilbyr elbillading til boligselskap i hele landet. For at du som beboer skal kunne bestille en ladeboks fra oss må boligselskapet ditt ha en avtale med oss. 

Ønsker du mer informasjon om elbillading fra Techem?
Vi tar gjerne en prat med deg!
Du er kanskje også interessert i