Vern av personopplysninger hos Techem

Vi har utarbeidet en databehandleravtale, samt et dokument som omfatter vår policy og retningslinjer. Har du videre spørsmål kan du alltid kontakte oss.