Termeni și condiții | Techem

Puteți descărca termenii și condițiile în format PDF la butonul paginii.

I. Prelucrarea comenzilor

1. Dacă un reprezentant al clientului plasează comanda, Techem își va dovedi autorizația de a reprezenta la cerere.

 

2. Obligația de a efectua o comandă începe numai atunci când sunt îndeplinite condițiile prealabile pentru procesarea comenzii. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod explicit, nu s-a stabilit încă niciun moment sau perioadă în care sau în care dispozitive trebuie livrate sau instalate. Dacă, din motive de asamblare sau tehnologie de măsurare pentru care Techem nu este responsabil, îndeplinirea obligației de executare este imposibilă sau nerezonabilă, Techem are dreptul să se retragă din contract sau să rezilieze contractul; într-un astfel de caz, Techem va informa clientul imediat și va rambursa orice plăți primite.

 

3. Techem are dreptul să aibă servicii și activități efectuate de terți.

 

4. Techem are dreptul să posteze notificările necesare pentru furnizarea de servicii în holul proprietății în cauză

II.Livrarea si montarea echipamentelor

1. Dacă dispozitivele și accesoriile urmează să fie instalate la fața locului, trebuie respectate instrucțiunile de instalare ale producătorului, standardele relevante și instrucțiunile de instalare Techem aplicabile.

 

2. Dacă Techem este însărcinat cu asamblarea dispozitivelor, aceasta are loc în conformitate cu Secțiunea 1. Este sarcina clientului să pregătească locurile de instalare, inclusiv orice intervenții necesare în conducte și etichetarea sau identificarea acestora în orice alt mod adecvat cu în ceea ce privește funcționarea sistemului și direcția fluxului. Orice dezmembrare a dispozitivelor terțe și neutralizarea punctelor de asamblare se numără, de asemenea, printre sarcinile clientului. Punctele de asamblare trebuie să fie ușor și liber accesibile, iar dispozitivele de închidere trebuie să funcționeze corespunzător. În cazul în care cerințele menționate mai sus nu sunt îndeplinite, Techem le poate crea și factura clientului costurile suplimentare. Clientul este de acord ca Techem – dacă este necesar – să instaleze dispozitive sau accesorii suplimentare în clădire pentru a-și presta serviciile; acordă Techem accesul necesar la aceasta și apoi dacă este necesar; Clientul suportă orice costuri de energie electrică pentru aceste dispozitive. Montarea se realizează conform evaluării Techem și în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. Clientul este de acord ca în proprietatea pusă în funcțiune să poată fi instalate dispozitive și accesorii, de exemplu dispozitive de detectare pe calorifere, alarme de fum și orice alte dispozitive sau accesorii pe/în zidărie sau tavan, supape de prelevare pe conducte.

 

3. Techem nu este răspunzător pentru daunele care apar în mod necesar ca urmare a demontării / reasamblarii corespunzătoare a dispozitivelor, adică fără vina proprie.

 

4. În cazul în care apar daune cauzate de apă în timpul instalării apometrelor, Techem nu este răspunzătoare pentru daunele cauzate de fitingurile de conexiune defecte, cu excepția cazului în care Techem sau un agent indirect al Techem a cauzat din culpă această daune. Dacă sunt descoperite scurgeri sau alte defecte în legătură cu lucrările de asamblare de către Techem, Techem trebuie raportat imediat. Techem are dreptul să inspecteze și să documenteze daunele, păstrând în același timp drepturile utilizatorului.

 

5. Contoarele de apă caldă Techem tip TZ sunt instalate exclusiv de Techem.

 

6. Atunci când își prestează serviciile, Techem poate presupune că sistemul de încălzire al clientului este fără defecte, funcțional, dimensionat și parametrizat corespunzător și că sistemul de încălzire pentru încălzire este dimensionat corespunzător în conformitate cu regulile recunoscute de tehnologie și este impecabil din punct de vedere tehnic și că calitatea mediului de încălzire corespunde regulilor de tehnologie general recunoscute.

 

7. Înlocuirea și livrările ulterioare precum și accesoriile necesare sunt facturate la prețurile de listă în vigoare.

 

8. Techem isi rezerva dreptul de a face modificari de design, forma, culoare sau tehnice, in masura in care acestea sunt rezonabile pentru client.

 

9. În cazul în care se produce o modificare a utilizării camerei (în special în ceea ce privește dormitoarele) sau modificări structurale (inclusiv (aproape) obiecte/draperii din podea până în tavan) în contractele pentru dispozitive de alarmă de fum, clientul este obligat să notifică în scris Techem despre acest lucru. Pentru a obține informațiile necesare despre apartamente, clientul va informa chiriașii apartamentului despre scopul și obiectivele de protecție ale instalării RWM - în special în încăperile prevăzute de lege - și îi va instrui să îl informeze cu privire la modificările menționate anterior. Clientul poate taxa Techem pentru a verifica situația de instalare și, dacă este necesar, pentru a instala dispozitive suplimentare de alarmă de fum sau pentru a reasambla dispozitivele de alarmă de fum existente.

10. Notă conform § 18 Actul bateriei: Multe dintre dispozitivele vândute de Techem conțin baterii. În calitate de utilizator final, clientul este obligat legal să returneze către Techem dispozitivele sau bateriile pe care le conțin. Techem se ocupă de acest lucru automat, ca parte a proceselor obișnuite de afaceri. Însă clientul poate preda oricând gratuit dispozitivele și bateriile pentru eliminare la sucursalele Techem.

 

11. Techem va informa clientul în consecință în cazul în care serviciile de asamblare nu sunt posibile chiar și la a doua încercare, în ciuda notificării prealabile, în timp util. Clientul poate da apoi comenzi de asamblare Techem care sunt supuse unei taxe. Techem nu este răspunzător pentru consecințele comenzilor care sunt întârziate sau executate incomplet ca urmare, cu excepția cazului în care a cauzat aceste consecințe din neglijență gravă sau intenție.

 

III. Serviciu de achizitie si facturare

1. Pentru serviciul de înregistrare și facturare anuală, Techem pune la dispoziție clientului formulare sau opțiuni electronice (de exemplu, portaluri) pentru transmiterea informațiilor necesare pentru facturare. Serviciul de facturare poate fi efectuat numai dacă clientul trimite către Techem informații obligatorii despre costurile de facturat și modificările intervenite în relațiile cu utilizatorul cu cel puțin 6 săptămâni înainte de încheierea perioadei de facturare specificate. După expirarea perioadei de 6 săptămâni, clientul nu are dreptul la facturare în perioada contabilă.

 

2. Techem va anunța data citirii, dacă este necesar, într-un mod adecvat cu cel puțin 14 zile înainte. În cazul în care o citire nu este posibilă la data specificată, Techem va face o a doua încercare de citire - după o notificare prealabilă sub formă de text - dar nu înainte de a trece alte 14 zile. Dacă acest lucru, la rândul său, nu reușește, Techem poate fie să estimeze consumul apartamentului relevant în conformitate cu ordonanța privind costurile de încălzire și cu regulile recunoscute, fie să ofere date suplimentare de citire, care sunt taxabile separat. Dispozitivele de înregistrare trebuie să fie liber accesibile pentru citire, verificare și schimb.

 

3. Techem va crea o factură totală pentru fiecare unitate de facturare și o factură individuală pentru fiecare utilizator.

 

4. Orice răspundere din partea Techem din cauza facturilor întocmite cu întârziere necesită, pe lângă o defecțiune corespunzătoare, o reamintire din partea clientului.

 

5. Inainte de a transmite facturile individuale catre utilizatori, clientul trebuie sa verifice daca informatiile furnizate de acesta despre costurile sau cantitatile de facturat si despre modificarile intervenite in relatia cu utilizatorii sunt corecte si complete.

 

6. În cazul în care se produce o schimbare de utilizator în timpul unei perioade de facturare, clientul va notifica Techem în timp util, astfel încât să poată fi efectuată o citire intermediară dacă este necesar. În cazul în care nu sunt disponibile rezultate intermediare ale citirii, Techem va calcula valorile consumului de încălzire citite la sfârșitul perioadei de facturare pro rata în funcție de grade-zile și valorile de consum citite pentru apă pro rata conform calendarului. zile.

7. Toate modificările care ar putea influența execuția facturării (ex. data facturării, numărul racordurilor la apă sau modificări la calorifer, reparații, înlocuiri, modificări ale numărului sau ale performanței) trebuie raportate imediat la sucursala Techem responsabilă în scris.

 

8. Cu excepția cazului în care se convine altfel într-un contract individual, termenul contractului pentru serviciul de înregistrare și facturare începe la data plasării comenzii și este de 2 ani. Dacă nu este reziliat, contractul se prelungește cu câte un an, cu excepția cazului în care se convine altfel într-un contract individual. Perioada de preaviz este de 3 luni până la sfârșitul perioadei contractuale. Rezilierile trebuie făcute în scris. În cazul rezilierii corespunzătoare, Techem va crea facturarea pentru ultima perioadă de facturare, cu condiția ca timpul de reziliere să coincidă cu perioada de facturare și părțile să convină asupra acestui lucru. Dacă într-un contract individual este convenit un termen mai mare de 2 ani, Techem acordă clientului un drept special de reziliere în cazul unei creșteri anuale a prețului serviciului de peste 10% în medie.

 

9. Techem distruge toate documentele trimise de client după ce au fost arhivate digital. Stocarea și ștergerea ulterioară a documentelor electronice au loc în conformitate cu cerințele legale sau, dacă există un contract de procesare a comenzilor, în conformitate cu acordurile de acolo.

IV. Contracte de echipamente (cumparare, inchiriere si intretinere)

1. Prevederi generale

 

1.1 Clientul se obligă să raporteze defecțiunile și deteriorarea dispozitivelor la sucursala Techem responsabilă imediat după ce acestea sunt cunoscute.

 

1.2 Costuri ca urmare a perturbărilor sau daunelor pentru care clientul sau agenții săi indirecti sau terți sunt responsabili sau din motive din sfera clientului, cum ar fi modificări inițiale sau ulterioare ale naturii apei sau a agentului de încălzire, în special (i ) Pătrunderea corpurilor străine, înmulțirea, murdăria sau ruginirea, (ii) cauzate de influențe chimice, electrice sau electrolitice sau (iii) alte circumstanțe inevitabile pentru care Techem nu este responsabilă, sunt suportate de client. Acest lucru se aplică și costurilor ca urmare a schimbării sau schimbarii radiatoarelor sau sistemelor de încălzire, precum și costurilor care apar din cauza unor rapoarte incorecte din partea clientului sau a agenților săi indirecti sau a unei sosiri inutile a serviciului pentru clienți Techem înregistrat, în măsura în care clientul este responsabil. pentru aceasta, ca urmare a unor defecțiuni sau daune pentru care clientul sau agenții săi indirecti sau terți sunt responsabili sau din motive din sfera clientului, cum ar fi modificarea originală sau ulterioară a naturii apei sau a agentului de încălzire, în special (i ) din cauza pătrunderii corpurilor străine, înmulțirea, murdărirea sau ruginirea, (ii) cauzate de influențe chimice, electrice sau electrolitice sau (iii) alte circumstanțe inevitabile pentru care Techem nu este responsabilă vor fi suportate de client. Acest lucru se aplică și costurilor ca urmare a schimbării sau schimbarii radiatoarelor sau sistemelor de încălzire, precum și costurilor care apar din cauza unor rapoarte incorecte din partea clientului sau a agenților săi indirecti sau a unei sosiri inutile a serviciului pentru clienți Techem înregistrat, în măsura în care clientul este responsabil. pentru aceasta.

 

1.3 Techem asigură menținerea pregătirii funcționale și operaționale pentru dispozitivele închiriate sau deservite de aceasta, cu respectarea prevederilor legale relevante și a altor standarde recunoscute. Inspecția regulată a dispozitivelor de alarmă de fum are loc însă numai atunci când este încheiat un contract relevant. Pentru toate dispozitivele care urmează să fie schimbate în cadrul unui contract, Techem poate folosi și dispozitive care sunt comparabile ca design și funcționalitate.

 

 1.4 În ceea ce privește datele actuale relevante pentru contract de pe unitatea sa de facturare (de exemplu, numărul de dispozitive, perioadele contractuale, prețurile), clientul poate alege între o notificare de modificare imediată și una anuală. Dacă modificarea este notificată imediat, fiecare modificare va fi confirmată sau comunicată. Notificarea anuală a modificărilor se va face numai la o dată specificată de client dacă modificări au avut loc în decursul unui an. Cea mai recentă notificare de modificare este întotdeauna valabilă. Aceasta devine parte a contractului.

 

1.5 Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, termenul contractului de închiriere, întreținere sau serviciu de alarmă de fum începe cu asamblarea tipului de aparat respectiv, iar contractul se încheie pe termenul(le) convenit(e) individual(e). Contractul se prelungește cu aceeași perioadă în fiecare caz dacă acesta nu este reziliat în scris de către unul dintre partenerii contractuali cu cel mult 3 luni înainte de expirarea termenului(lor) respectiv. Această prelungire a termenului nu se aplică dacă clientul este consumator, contractul de dispozitiv încheiat este un contract de închiriere, iar termenul contractual convenit este de 10 ani. În acest caz, contractul se prelungește doar cu 8 ani după expirarea termenului inițial. Rezilierile trebuie făcute în scris.

1.6 În cazul unui contract de întreținere sau serviciu de alarmă de fum, clientul are opțiunea de a rezilia acesta cu efect imediat în orice moment. Techem nu are dreptul la un astfel de drept. Rezilierile trebuie făcute în scris. Odată ce rezilierea intră în vigoare, adică după rezilierea contractului, nu se vor mai stabili beneficii reciproce.

 

1.7 În cazul în care Techem este însărcinată să închirieze / întrețină dispozitive suplimentare pe durata contractului, tariful de închiriere / întreținere pentru aceste dispozitive va fi calculat în baza termenului rămas din contractul respectiv. Totuși, dacă valoarea tarifului de închiriere/întreținere per dispozitiv este aceeași cu tariful anterior, clientul trebuie să efectueze o plată specială corespunzătoare, care se datorează imediat după emiterea unei facturi separate. Același lucru este valabil și dacă, în timpul asamblarii inițiale, timpii de asamblare sunt mai mult decât nesemnificativ.

 

2. Prevederi speciale: chirie

 

2.1 Techem pune la dispoziție clientului echipamentul pe bază de închiriere. Dispozitivele rămân proprietatea Techem.

 

2.2 Numărul necesar de unități va fi determinat în funcție de condițiile tehnice din proprietate în timpul instalării unității și comunicat separat.

 

2.3 Termenul contractelor de închiriere este ferm convenit. Sub rezerva următoarei reglementări din Secțiunea 2.4, nu este posibilă o reziliere ordinară anticipată a contractului de închiriere.

 

2.4 Pe parcursul ultimului an al unui contract respectiv al contractelor de închiriere pentru dispozitive legale pentru comerț, precum și al contractelor de închiriere pe 10 ani pentru dispozitive de alarmă de fum, clientul poate rezilia contractul de închiriere cu o perioadă de preaviz de 3 luni până la sfârșit. a lunii, prin care avizul de reziliere poate fi dat și în orice moment înainte de începerea ultimului an al perioadei contractuale respective.

 

2.5 Dreptul extraordinar de reziliere în cazul decesului clientului în conformitate cu Secțiunea 580 din Codul civil german (BGB) este exclus de ambele părți.

 

2.6 În plus, prevederile statutare privind rezilierea extraordinară rămân neafectate.

 

3. Condiția prealabilă pentru transferul ulterior al dispozitivelor către serviciul de întreținere Techem este ca dispozitivele să fi fost aprobate de Techem, să fie într-o stare tehnic perfectă și funcțională la începutul contractului, să fi fost instalate în conformitate cu standardele relevante ale producător și să aibă o durată de viață utilă rămasă de cel puțin 9 ani Distribuitoare de costuri de căldură și dispozitive de alarmă de fum sau o perioadă de calibrare rămasă de cel puțin 5 ani pentru contoarele de apă rece sau de cel puțin 4 ani pentru contoarele de apă caldă și căldură. Dacă dispozitivele sunt mai vechi, Techem percepe o plată specială în funcție de durata de viață utilă rămasă. Alternativ, o rată de întreținere crescută poate fi convenită ținând cont de perioada de utilizare rămasă.

V. Preturi / scadenta / termene de plata

1. Techem va factura clientului serviciul de inregistrare si facturare la preturile conform listei de preturi valabile la momentul facturarii. In cazul in care Techem nu detine informatiile solicitate de client pentru a efectua facturarea in termen de 6 luni de la incheierea perioadei de facturare respective, se vor percepe preturile serviciilor valabile la momentul facturarii.

 

2. Pentru monitorizarea Techem, serviciul adaptorm, serviciul alarma de fum si - daca nu este reglementat altfel - alte servicii, Techem va factura preturile conform listei de preturi valabile la momentul prestarii serviciului.

 

3. Preturile pentru inchiriere si intretinere sunt convenite in formularul de comanda.

 

4. Techem poate ajusta prețurile de închiriere și întreținere. Ajustarea se bazează pe modificările factorilor de formare a prețului și are loc proporțional cu aceste modificări.

 

5. Factorii care stabilesc prețurile în sensul paragrafului precedent sunt, de exemplu, salariile, costurile materiale și de finanțare, taxele/prelevările etc., taxele și/sau costurile perioadelor de calibrare și calibrare.

 

6. O ajustare de preț este posibilă pentru prima dată pentru livrările și serviciile cu scadență mai mare de 4 luni de la încheierea contractului, iar pentru prețurile de închiriere - cu excepția Secțiunii V.7 - numai după termenul inițial a contractului a expirat.

 

7. Dacă taxa legală de vânzare se modifică, Techem va ajusta prețurile în consecință.

 

8. Facturile sunt datorate pentru plată imediat după primire, fără nicio reducere.

 

9. Tarifele de chirie pot fi percepute anual în avans.

 

10. Reglementarea din secțiunea V.9 se aplică și întreținerii.

 

11. Compensarea de către client cu pretenții reconvenționale este permisă numai dacă cererea reconvențională relevantă a clientului este necontestată sau obligatorie din punct de vedere juridic. Acest lucru nu se aplică cererilor de revocare după revocarea de către client, precum și creanțelor din îmbogățirea fără justă cauză.

 

12. Facturile se plătesc exclusiv la datele bancare indicate pe factură.

VI. Asigurarea achiziției și serviciilor

1. Dacă o facturare sau o analiză este incorectă din motive pentru care Techem este responsabil, Techem va corecta facturarea sau analiza.

 

2. Clientul trebuie să notifice în scris sucursala Techem responsabilă cu privire la orice defecte evidente, cel târziu în termen de 14 zile de la primirea serviciului afectat, cu condiția să nu fie o vânzare de bunuri de larg consum. Vă rugăm să ne informați în scris cu privire la orice defecte care nu sunt evidente în termen de 14 zile de la cunoștința lor.

 

3. Cu excepția cazului în care Techem este responsabil, toate daunele cauzate de incendiu, îngheț, nerespectarea normelor de instalare, exploatare și manipulare, manipulare necorespunzătoare, deteriorare ca urmare a depășirii valorilor de funcționare specificate, uzură naturală, modificări originale sau ulterioare în natura apei sau a agentului de încălzire, în special (i) din cauza pătrunderii de corpuri străine, înfundare, murdărie sau rugină, (ii) din cauza influențelor chimice, electrice sau electrolitice, (iii) din cauza aditivilor din încălzire apă în afara specificațiilor conform fișei de lucru AGFW FW 510 și VDI 2035 sau (iv) au apărut alte circumstanțe inevitabile.

 

4. La achiziționarea dispozitivelor de alarmă de fum, perioada de garanție este de 10 ani, atâta timp cât clientul a însărcinat Techem să întrețină dispozitivul de alarmă de fum în cauză.

VII.Reținerea titlului

Dispozitivele și accesoriile rămân proprietatea Techem până la achitarea integrală a prețului de achiziție. Angajarea sau transferurile de securitate nu sunt permise. În cazul sechestrului sau al altor intervenții ale terților asupra bunurilor care fac obiectul rezervării de proprietate, clientul este obligat să le înștiințeze imediat. Orice costuri de interventie suportate sunt suportate de client. Clientul poate dispune de bunuri în cursul normal al afacerii. Clientul cesionează în avans către Techem toate revendicările din revânzarea, procesarea, instalarea sau altă utilizare a mărfurilor livrate pentru a garanta toate revendicările din relația de afaceri. La solicitarea Techem, clientul va anunța debitorul terț cu privire la cesiune, va furniza Techem toate informațiile necesare pentru a-și exercita drepturile și va preda documentele.

VIII.Răspunderea

1. Techem este răspunzător fără restricții (i) în caz de intenție intenționată sau neglijență gravă, (ii) în caz de vătămare a vieții, a corpului sau a sănătății, (iii) în conformitate cu prevederile Legii privind răspunderea pentru produse și ( iv) pentru orice garanții asumate de Techem.

 

2. În cazul daunelor materiale și ale pierderilor financiare cauzate de neglijență simplă sau ușoară, Techem răspunde numai în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, dar limitată ca tip și cuantum la prejudiciul previzibil și tipic pentru contractul la momentul încheierii contractului; Obligatiile contractuale esentiale sunt cele a caror indeplinire caracterizeaza contractul si pe care clientul se poate baza. Techem nu mai are nicio responsabilitate.

 

3. Limitările de răspundere se aplică și în favoarea persoanelor a căror vină este responsabilă Techem.

 

IX. Termenul de prescripție

Orice garanție și alte pretenții de răspundere ale clientului expiră la 12 luni de la începutul termenului de prescripție legală, cu excepția cazului în care Techem sau reprezentantul său legal sau agentul indirect a ascuns în mod fraudulos un defect, a cauzat o daune sau defect în mod intenționat sau din neglijență gravă sau există o vătămare. la viață, la corp sau la sănătate.

 

X. Protecția datelor

1. Techem se angajează să respecte reglementările relevante privind protecția datelor din Republica Federală Germania. În acest punct, Techem se referă la declarația de protecție a datelor valabilă în prezent la www.techem.de/datenschutz, precum și la declarațiile care pot fi puse la dispoziție separat.

 

2. Techem prelucrează și date cu caracter personal în numele clientului. Pentru aceste date cu caracter personal, clientul (ca persoană responsabilă în sensul GDPR) este întotdeauna responsabil față de persoanele vizate de respectarea reglementărilor privind protecția datelor. Acest lucru se aplică în special obligațiilor de informare necesare și temeiului legal pentru prelucrare. La inițiativa clientului, părțile încheie un contract de procesare a comenzilor pentru prelucrarea datelor. Un model pentru contractul cu Techem este disponibil la www.techem.de/adv.

 

Xl. Alte prevederi

1. Dacă clientul anulează o comandă înainte de livrare sau asamblare, acesta trebuie să plătească despăgubiri. Pentru comenzile de cumpărare și închiriere, aceasta se ridică la până la 30% din totalul comenzii, în funcție de efort. În cazul contractelor de închiriere, baza pentru cuantumul despăgubirii este prețul de cumpărare corespunzător prețului de închiriere. Clientul își rezervă dreptul de a dovedi că prejudiciul nu s-a produs deloc sau că acesta este semnificativ mai mic decât despăgubirea pretinsă.

 

2. În cazul schimbării dreptului de proprietate asupra proprietății, clientul rămâne partenerul contractual, cu excepția cazului în care cumpărătorul își încheie drepturile și obligațiile din prezentul contract sau încheie un contract de înlocuire cu Techem pentru aceleași dispozitive.

 

3. Modificările ulterioare sau noile versiuni ale acestor termeni și condiții generale de către Techem sunt posibile dacă sunt rezonabile pentru client, ținând cont de interesele Techem. O schimbare este rezonabilă numai dacă există un motiv valid pentru schimbare. Un astfel de motiv valabil este, în special, cerința de a elimina întreruperile echivalenței, de a închide orice lacune de reglementare sau de a reflecta circumstanțele în schimbare. Techem va notifica clar clientul asupra modificărilor cu cel mult 2 luni înainte de intrarea în vigoare a acestora, precum și îi va oferi motivele întemeiate pentru aceasta și va sublinia consecințele acceptării tacite a notificării. Modificarea se consideră acceptată dacă clientul nu se opune în termen de o lună de la primirea notificării. Primirea de către Techem este decisivă pentru oportunitatea unei obiecții.

 

4. În cazul în care prevederile individuale sunt sau devin ineficiente sau inaplicabile, aceasta nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase.

 

5. Acești termeni și condiții generale se aplică exclusiv. Termenii și condițiile generale ale clientului se aplică numai dacă și în măsura în care Techem le recunoaște în mod expres în scris.

 

6. Contractului se aplică legea germană. Locul de jurisdicție pentru toate litigiile în legătură cu acest contract este Frankfurt am Main, cu condiția ca clientul să fie comerciant, persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public.

 

 

 

Techem Energy Services GmbH

Hauptstrasse 89 - 65760 Eschborn

Căsuță poștală 5940 - 65734 Eschborn

www.techem.de

Din 02/2021

 

 

 

Informații conform Legii de soluționare a litigiilor de consum (VSBG):

Compania noastră nu este nici dispusă, nici obligată să participe la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

Termeni și condiții generale în format PDF