Jogszabályok és előírások

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Techem GmbH (D-65760 Eschborn, Hauptstraße 89), mint adatkezelő összes weboldalára vonatkozik. Kivételt képeznek azonban azok a linkek, amelyek más cégek információs oldalaira irányítanak át.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata illetve a használattal kapcsolatosan személyes adatainak szolgáltatása önkéntes és Ön bármikor indokolás nélkül jogosult a közreműködést, illetőleg az adatszolgáltatást megtagadni, hozzájárulását pedig visszavonni. Eltérő jelzésünk hiányában az általunk felvett személyes adatok kezelésének jogalapja Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

 

Milyen adatokat gyűjtünk? Hogyan használjuk fel ezeket?

A jelen weboldal meglátogatása során a Techem tárolja a böngésző számítógépének domain-nevét vagy IP-címét, valamint annak a web-oldalnak címét, amelyről a látogatás történik. Az Ön látogatása során tároljuk a hozzáférés dátumát, a lekérdezett file-neveket, az URL-t, a http-válaszkódot, a hozzáférés státuszát és időtartamát, valamint a kapcsolat során transzferált byte-okat. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai célból használjuk fel, melynek keretében a felhasználó anonim marad.Ezen a web-oldalon, marketing és optimalizálási célból, az etracker GmbH technológiája által történik adatgyűjtés és tárolás. Az adatokból egy pszeudonimizált felhasználói profil kerül létrehozásra, melyhez ún. cookie-kat lehet beállítani. A cookie-k lehetővé teszik az internet-felhasználó böngészőjének újbóli felismerését. Az etracker technológiával nyert adatok az érintett külön engedélye nélkül nem kerülnek felhasználásra az oldal látogatójának személyazonosításához, valamint ezek nem kerülnek összekapcsolásra a pszeudonimizált profilhoz tartozó érintett személyes adataival. Az adatfelvétellel és tárolással szemben jövőbeni hatállyal Ön bármikor tiltakozhat. Amennyiben a látogató nem engedélyezi a számítógépén a cookie-k használatát, abban az esetben felhívjuk a figyelmét, hogy – technikai okokból kifolyólag – a web-oldalra történő minden egyes látogatáskor külön is tiltakozni szükséges az adatfelvétellel és tárolással szemben.

 

Mi az a „cookie”?

A cookie egy olyan információ, mely a böngésző számára lehetővé teszi a szerverünkkel történő kommunikálást, valamint a személyes kapcsolat létrehozását a saját computere és a Techem számítógépe között.

A böngészés megkezdésekor a látogatóhoz egy „név” (műsz. = „Session-ID”) kerül hozzárendelésre egy cookie formájában, amelynek segítségével az Ön számítógépe az adatok szerveren történő feldolgozása során azonosításra kerülhet a szerverünkön. Ezáltal képes a szerverünk felismerni, hogy melyik látogató böngészőjétől érkezik egy konkrét lekérdezés és ez az Ön egyéni adatait tükrözheti.

A cookie semmilyen formában nem tárolja az Ön személyes vagy elszámolás-technikai adatait, hanem csak egy egyértelmű és véletlenszerűen generált „Session-ID-t”, mely a látogatás befejeztével automatikusan törlődik az Ön böngészőjéből. A következő böngészéskor újból generálódik egy másik, véletlenszerű azonosító.

A jelen szolgáltatás keretében a cookie-k-at korlátozott érvényességi időre alkalmazzuk annak érdekében, hogy web-oldalunkat az Ön megelégedésére optimalizálni tudjuk. A cookie-k fogadását a böngészőjén keresztül Ön bármikor letilthatja. Kérjük annak figyelembe vételét, hogy ilyen esetben web-oldalunk egyes részei esetleg nem jelennek meg optimális módon. Ez különösen arra az esetre vonatkozik, ha Ön az Online.

Services szolgáltatást szeretné használni. A fentieket meghaladóan nem kerülnek az Ön személyes adatai tárolásra, kivéve, ha Ön önkéntesen ad meg ilyen jellegű adatokat, pl. tájékoztatás igénylésekor vagy az Online.Services szolgáltatás használatakor.Az adatok a Techem konszernen kívülre, harmadik fél részére nem kerülnek továbbadásra (pl. reklámozás céljából), kivéve, ha erre törvényileg kötelesek vagyunk. Abban az esetben, ha különböző ügyviteli folyamatok során külsős szolgáltatóval dolgozunk együtt, úgy e szerződéses jogviszonyt az adatvédelmi törvények rendelkezéseinek megfelelően szabályozzuk. 

 

Az Ön biztonsága nálunk az első helyen áll.

Az Ön nálunk tárolt személyes adatainak védelme érdekében jogosulatlan hozzáférés és felhasználás ellen, számos műszaki és működési biztonsági intézkedést hoztunk, amelyeket rendszeresen ellenőrzünk és aktuális műszaki színvonalon tartunk.

Amennyiben egy központi adatfeldolgozás keretén belül az Ön adatai a vevőszolgálat javítása érdekében vagy műszaki okokból kifolyólag a Techem-en belül feldolgozásra kerülnek, a megfelelő intézkedések által biztosított, hogy ügyfeleink adatvédelme az adatvédelmi törvényeknek megfelelő legyen.

Amennyiben adatvédelmi irányelveink módosításra kerülnek, úgy azokat ezen az oldalon közzé fogjuk tenni. Így Ön minden esetben tájékozódhat arról, hogy mely információkat hogyan gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat. Írásbeli kérésére, készséggel tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önnel kapcsolatosan. 

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, melyet az adatkezelő a tiltakozás előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgál. Amennyiben nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott elutasító döntéssel, Ön a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat az adatkezelővel szemben. Az Ön jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben pert indíthat, továbbá kérheti a jogellenes adatkezeléssel vagy az Adatvédelmi Törvény 10. §-ban foglalt adatbiztonsági követelmények megsértésével összefüggésben keletkezett kárának megtérítését.

Az adatok törlésére és módosítására vonatkozó jogosultságát Ön bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk. Ezzel összefüggésben kérhetjük Öntől, hogy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek az Ön személyére vonatkoznak.