Lemondás

Jogi nyilatkozat

Az ezen a weboldalon közzétett információkat gondosan ellenőrizzük. Mindettől függetlenül nem vállalunk felelőséget azért, hogy az itt megjelentetett adatok minden esetben teljes körűek, helyesek és naprakészek.

A Techem Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az itt közzétett információkat minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, törölje vagy kiegészítse, illetve azok közzétételét időszakosan vagy véglegesen megszüntesse.

Jelen weboldalon közzétett információk nem minősülnek sem ajánlattételnek, sem pedig egyéb, a Techem GmbH. részvényeivel folytatott kereskedésre vonatkozó felszólításnak.

A Techem Kft., kapcsolt vállalkozásai, szervezete és dolgozói nem felelnek azon közvetlen vagy közvetett károkért – beleértve az elmaradt hasznot -, amelyek a jelen weboldalon közzétett információk alapján, vagy azokkal kapcsolatba hozhatóan keletkeztek, amennyiben ezzel kapcsolatosan szándékosság vagy súlyos gondatlanság nem merül fel.

Ezen jognyilatkozat a Techem Kft. internetes oldalának, kínálatának elmaradhatatlan részét képezi.