Adatvédelmi nyilatkozat

Alkalmazási terület

Ez az Adatvédelmi szabályzat a Techem Kft. (a továbbiakban: Techem) és kapcsolt vállalkozásai weboldalára, valamint a weboldalon keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik, beleértve a portálokat is. A linkek által hivatkozott harmadik felek internetes oldalaira az ezeken az oldalakon található adatvédelmi tájékoztatók és adatvédelmi szabályzatok vonatkoznak.

Kérjük, hogy a Techem GmbH weboldalainak használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi szabályzatot. Ebben az Adatvédelmi szabályzatban többek között elmagyarázzuk, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és hogyan használjuk a cookie-kat. A Techem GmbH weboldalainak használatával Ön elfogadja ezeket a szabályokat.

Adatvédelem

A Techem rendkívül komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük. Weboldalunkat jellemzően személyes adatok megadása nélkül is használhatja. A személyes adatok (például név, cím vagy e-mail cím) megadása lehetőség szerint mindig önkéntes alapon történik. Az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek.

Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. e-mail kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. A személyes adatok teljeskörű védelme harmadik felek jogosulatlan hozzáférése ellen nem lehetséges.

Az Ön biztonsága a legfontosabb számunkra.

Az Ön általunk tárolt személyes adatainak a jogosulatlan hozzáféréssel és visszaéléssel szembeni védelme érdekében átfogó műszaki és működésbiztonsági óvintézkedéseket hajtottunk végre. Ezeket az óvintézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és biztosítjuk, hogy továbbra is a legkorszerűbbek legyenek.

Ha az Ön adatait a központi adatkezelés részeként, az ügyfélszolgálat minőségének javítása érdekében vagy technikai okokból dolgozzák fel a Techem-en belül, megfelelő intézkedések biztosítják, hogy az ügyfelek adatvédelmi jog szerinti érdekeit az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően figyelembe vegyék. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendelkezésünkre álló intézkedéseket a biztonságos adattovábbítás érdekében alkalmazzuk. Ugyanakkor az online adatátvitel nem teljesen biztonságos. Ezért a weboldalainkra továbbított adatok biztonságát nem tudjuk garantálni.

Amennyiben Adatvédelmi szabályzatunkat módosítjuk, a módosításokat ezen az oldalon közzétesszük. Ön így bármikor megtudhatja, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről és hogyan használjuk fel azokat.

Írásos megkeresésére szívesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen adatokat tárolunk az Ön személyére vonatkozóan. Az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit szívesen fogadjuk.

Mik minősülnek személyes adatoknak?

„Személyes adat” alatt az azonosított vagy azonosítható magánszemélyre vonatkozó bármely információ értendő. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az adatvédelemért felelős szerv

A weboldalunk látogatói személyes adatainak kezeléséért és feldolgozásáért felelős szerv a következő:

Techem Kft.
Tófalvi György
1134 Budapest
Váci út 45., A épület, 7. emelet

valamint az adatfeldolgozásban részt vevő cégek.

A Techem Kft. adatvédelmi tisztviselője
Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda
székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12.
elektronikus elérhetőség: central@bogsch.hu, képviseli: Dr. Gábriel Gyula ügyvéd

Milyen információkat gyűjtünk? Hogyan használjuk ezeket az információkat?

Közvetlenül Öntől kapott személyes adatok

Ha Ön saját kezdeményezésére adja meg ezeket az adatokat, pl. a regisztráció részeként, űrlapok kitöltésével, e-mailek küldésével vagy a Techem-mel való egyéb kapcsolatfelvétellel, akkor a személyes adatokat közvetlenül ezeken a weboldalakon keresztül gyűjtjük, majd tároljuk. Ezeket az adatokat az egyes esetekben megadott vagy a kérdésre adott válaszokra alapuló célokra használjuk fel. Az adatokat a reklámozás tekintetében kizárólag a Techem saját reklámjaihoz (beleértve az ajánlásra vonatkozó reklámot is) használjuk fel. Ezenkívül a nekünk átadott személyes adatokat marketing és piackutatási célokra, valamint ügyfélszolgálati és kapcsolattartási célokra használjuk fel. Adott esetben arra is megkérjük Önt, hogy vegyen részt felmérésekben, amelyeket saját marketing, piackutatási vagy közvélemény-kutatási célokra használunk. Harmadik félnek történő átadásra csak akkor kerül sor, ha az a szerződés teljesítéséhez szükséges – a Techem GmbH kapcsolt vállalkozásai ebben az esetben nem minősülnek harmadik félnek.

 • Bizonyos körülmények között szükségünk van az Ön hozzájárulására ahhoz, hogy az Ön személyes adatait egyes feladatokkal összefüggésben kezeljük. Attól függően, hogy pontosan miért van szükségünk az Ön adataira, ezt a hozzájárulást kifejezett beleegyezés kérése útján szerezzük be.
 • Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkének (11) bekezdése szerint az „érintett hozzájárulása” az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A „kifejezett” leegyszerűsítve azt jelenti, hogy:
 • hozzájárulását önkéntesen kell megadnia, anélkül, hogy bármilyen nyomást gyakorolnánk Önre;
 • Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy milyen célból adja meg hozzájárulását – ezért biztosítjuk, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon;
 • hozzájárulását igenlő, megerősítő cselekedet formájában kell megadnia nekünk. Várhatóan megadjuk Önnek azt a jelölőnégyzetet, amelyet ki kell pipálnia annak érdekében, hogy ez a követelmény világosan és egyértelműen teljesüljön.

A weboldalon keresztül automatikusan rögzített személyes adatok

Minden alkalommal, amikor Ön belép a Techem weboldalára, vagy e-mailt kap, és rákattint az abban található hivatkozásra, a Techem automatikusan rögzíthet bizonyos információkat Önről, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásainkat.

Amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt, a Techem csak annak a számítógépnek a rövidített IP-címét, illetve azt a weboldalt tárolja el, ahonnan Ön meglátogat minket. Az oldal felkeresése során a következő adatok kerülnek tárolásra: a hozzáférés dátuma, a kért fájl neve, az URL, a HTTP válaszkód, a hozzáférés állapota, a hozzáférés időtartama, valamint a kapcsolat során átvitt bájtok. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai célokra használjuk, az egyes felhasználók névtelensége megmarad.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kérdéssel fordul hozzánk, a megkeresésre szolgáló űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatait is, az érdeklődés feldolgozása céljából és további kérdések esetén tároljuk. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az űrlap elküldésével ad meg.

Hírlevél adatok

Ha fel szeretne iratkozni a weboldalon ajánlott hírlevélre, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére és olyan információkra, amelyek segítségével megbizonyosodhatunk arról, hogy valóban Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik a hírlevél fogadásába. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk megküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek. Ön bármikor jogosult arra, hogy a hírlevélben található „Leiratkozás” linken keresztül visszavonja az adatainak és e-mail címének tárolásához és – hírlevelünk terjesztéséhez történő – felhasználásához adott hozzájárulását.

Online kalkulátor

Ha online ajánlatokat vagy kalkulációkat végez, akkor az érvényes e-mail címen kívül további, az online ajánlat céljának megfelelő adatokra is szükségünk van.

A hozzánk intézett megkeresése részeként ezeket az adatokat feldolgozzuk és szükség esetén tároljuk. Ha online kalkulátor segítségével Ön kötelező érvényű ajánlatokat kap, akkor ezekre az ajánlati fájlokra törvényes megőrzési idő vonatkozik. 

Továbbítás harmadik országokba

A személyes adatok az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 44–49. cikke alapján továbbíthatók harmadik országokba vagy az Európai Unión kívüli nemzetközi szervezetek részére, ha az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az érintett harmadik ország, terület vagy ebben a harmadik országban egy vagy több meghatározott ágazat, illetve az érintett nemzetközi szervezet megfelelő szintű védelmet nyújt. Az elfogadott harmadik országok listája megtalálható az Európai Bizottság honlapján: Nemzetközi adattovábbítás | Európai Adatvédelmi Biztos (europa.eu) Nemzetközi adattovábbítás | Európai Adatvédelmi Biztos (europa.eu). Ha nincs megfelelőségi határozat, és Ön nem járult hozzá kifejezetten a javasolt adattovábbításhoz, az adattovábbítást további védelmi intézkedéseknek kell kísérniük, például szabványos adatvédelmi záradékoknak, jóváhagyott magatartási kódexeknek vagy jóváhagyott tanúsított mechanizmusnak.

Harmadik országokba történő továbbításra kerülhet sor, például cookie-k használata esetén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az adattovábbítás olyan harmadik országokba történik, amelyek nem rendelkeznek megfelelő szintű adatvédelemmel, nem biztosítható, hogy Ön mint érintett minden jogát érvényesíteni tudja.

A tárolás időtartama

Az Ön adatait jellemzően csak addig tároljuk, amíg azok az egyes adatkezelési célokhoz szükségesek. Ha az adatokra már nincs szükség a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott adatkezelési célokból, az adatokat töröljük, kivéve, ha azok további megőrzése a kereskedelmi vagy adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Az Ön adatait jellemzően ezeket az időszakokat követően töröljük, illetve a törlési határidőt a következő kritériumok szerint határozzuk meg: az ügyfélfiókjára vonatkozó adatok törlésre kerülnek, amint a felhasználói kapcsolat megszűnt. Az Ön felhasználási szokásaira vonatkozó adatok szintén csak a felhasználói kapcsolat megszűnése után kerülnek törlésre. A nem regisztrált felhasználók felhasználási szokásaira vonatkozó adatok 28 nap elteltével törlődnek. Az ügyfélszolgálathoz intézett megkeresésre vonatkozó adatokat jellemzően 3 hónap elteltével, de legkésőbb az eljárás befejezését követő 6 év elteltével töröljük. A meghirdetett állásra vonatkozó adatokat a pályázati eljárás befejezését követő hat hónap elteltével töröljük.

Cookie-k

Ezek a weboldalak bizonyos mértékben cookie-kat használnak. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k célja, hogy online szolgáltatásainkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek elhelyezésre, és a böngészője tárolja azokat. Az általunk használt cookie-k többsége úgynevezett „munkameneti cookie”. Ezek a weboldal látogatásának befejezése után automatikusan törlődnek. Más cookie-k mindaddig tárolva maradnak a végberendezésen, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét.

Az Ön adatait gyűjtő, technikailag nem szükséges cookie-k elhelyezéséhez általában az Ön hozzájárulása szükséges. Amikor Ön belép a weboldalainkra, a Cookiebot eszköz megkérdezi, hogy mely cookie-khoz szeretne hozzájárulni. A hozzájárulását bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a (Cookiebot) részben.

Hasonlóképpen beállíthatja böngészőjének beállításait oly módon, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k létrehozásáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze az ilyen cookie-kat, kizárhatja a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését, amikor bezárja a böngészőt.

Cookiebot

A Cookiebot funkcióit használjuk, amely a dán Usercentrics A/S (Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia) cég terméke. Ezek a funkciók lehetővé teszik az Ön adatainak Cookiebot illetve Usercentrics részére történő elküldését, ott történő tárolását és feldolgozását. Ön kategóriánként (preferenciák, statisztikák, marketing) hozzájárulhat a cookie-k használatához, vagy elutasíthatja azt. Az oldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-kat nem lehet kikapcsolni.

A Cookiebot felület automatikusan felugrik, ha Ön még nem választott, vagy a kiválasztott cookie-k érvényessége lejárt. 

A következő cookie nyilatkozatokban megjeleníthető az összes jelenleg használt cookie és a „Local Storages” (Helyi tárolók) listája kategóriák szerint. 

Ezenkívül itt módosíthatja vagy visszavonhatja hozzájárulását: 

Hozzájárulás módosítása | Hozzájárulás visszavonása

 

Milyen adatokat tárol a Cookiebot?

Ha Ön hozzájárul a cookie-k használatához, a következő adatokat továbbítjuk a Usercentrics-nek, és ott tároljuk és kezeljük:

 • IP-cím (anonimizált)
 • A hozzájárulás dátuma és időpontja
 • Weboldalunk URL címe
 • A böngésző technikai adatai
 • Titkosított, névtelen kulcs
 • Az engedélyezett cookie-k listája

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Minden összegyűjtött adatot kizárólag az Európai Unión belül adunk át, tárolunk és továbbítunk. Az adatok tárolása egy Azure adatközpontban történik (a felhőszolgáltató a Microsoft). A Cookiebot az Ön hozzájárulását követő 12 hónap elteltével vagy a Cookiebot általi megszüntetést követően azonnal törli az összes felhasználóval kapcsolatos adatot.

A Cookiebot adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Alkalmazások és rendszerek

A Techem weboldalai számos alkalmazást és rendszert használnak. A következő bekezdések részletesebb magyarázatot tartalmaznak ezekről.

 • Adobe Analytics
 • Adobe Cloud Services
 • Adobe Target
 • Tracker
 • Facebook Business Tools
 • Friendly Captcha
 •  Google Adwords Conversion Tracking
 • Google Maps
 • LinkedIn
 • Marketo
 • Mouseflow
 • VRtual-X 
 • Yext Answers
 • YouTube Videos

Adobe Analytics

Ezen a weboldalon az Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe Analytics”) Adobe Analytics weboldalelemző szolgáltatását használjuk. Az Adobe Analytics úgynevezett cookie-kat használ, olyan szöveges fájlokat, amelyek az Ön internetes böngészőjében helyben kerüljenek tárolásra, hogy elemezzék a weboldal használatát. Ha a cookie-k által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat egy Adobe szerverre továbbítják, a beállítások garantálják, hogy az IP-cím a földrajzi helymeghatározás előtt anonimizálásra kerül, és a tárolás előtt egy általános (generikus) IP-címre cserélik.

A böngészője által az Adobe Analytics részeként küldött IP-cím nem kerül összekapcsolásra az Adobe által tárolt egyéb adatokkal. A cookie-k tárolását megakadályozhatja a böngészője megfelelő beállításával. Ezen túlmenően megakadályozhatja a cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) gyűjtését, valamint az ilyen adatok Adobe általi feldolgozását a következő linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. Ön is visszavonhatja vagy módosíthatja a weboldalunkon található cookie-khoz való hozzájárulását (lásd a Cookiebot részt).

Adobe Cloud Services

Weboldalunkon az Adobe Systems Software Ireland Limited, 345 Park Avenue, 95110 San Jose cég webes szolgáltatása (a továbbiakban: Adobe Cloud Services) kerül betöltésre. Az Adobe Cloud Services tanúsította magát az EU és az Egyesült Államok közötti Adatvédelmi pajzs-megállapodás részeként (lásd  https://www.privacyshield.gov/list). Alternatívaként az átadásra vonatkozóan szabványos szerződéses záradékokban állapodtak meg.

A böngészője személyes adatokat továbbíthat az Adobe Cloud Services felé (felhasználói minták). A személyes adatok Adobe Cloud Services használatával történő kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása). Ezt a jogalapot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja (Cookiebot adatvédelmi szabályzat szakasz). Megakadályozhatja azonban adatainak az Adobe Cloud Services általi rögzítését vagy kezelését azáltal is, hogy kikapcsolja a parancsfájl végrehajtását a böngészőjében, vagy szkriptblokkolót telepít a böngészőjébe.

Az adatok törlésre kerülnek, amint az adatgyűjtés célja teljesült. Az átadott adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, látogassa meg az Adobe Cloud Services adatvédelmi szabályzatát:http://www.adobe.com/de/privacy.html. Az Adobe Cloud Services tartalmazza az Adobe Target-et és az Adobe Analytics-t, amelyeket a következő bekezdések ismertetnek.

Adobe Target

A szoftver lehetővé teszi, hogy úgynevezett A/B teszteket vagy többváltozós teszteket végezzünk a weboldalon. Ennek érdekében a szoftver a weboldalnak az eredeti verziótól eltérő változatát jeleníti meg (pl. eltérő megjelenítéssel és tartalommal). A két változat összehasonlításával megállapítható, hogy a weboldal látogatói melyik megjelenítést részesítik előnyben. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy folyamatosan optimalizáljuk a weboldalakat a felhasználók számára. Ezen túlmenően a szolgáltatást a kontextusnak megfelelő értesítések megjelenítéséhez, valamint az aktuális kampányokról és ajánlatokról való tájékoztatáshoz is használjuk. 

A felhasználási mintát az Adobe Target kvantitatív módszerekkel gyűjti össze. A teljes IP-címet vagy az egyes személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat nem gyűjtjük és nem dolgozzuk fel. Az Adobe munkameneti cookie-kat és állandó cookie-kat használ. Az előbbiek csupán a weboldalunk használatának időtartamára kerülnek a gyorsítótárba. Az állandó cookie-k arra szolgálnak, hogy megőrizzék a weboldalunkat ismételten felkereső látogatókra vonatkozó információkat.

Ha Ön hozzájárult a weboldal/hírlevél tartalmának fenti személyre szabásához, álnevesített érdeklődési profilok jönnek létre, amelyek az Adobe Analytics adataira és az Adobe Audience Manager szegmenseire is támaszkodnak. Az Adobe Target funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el a https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/implement-target/before-implement/privacy/cmp-privacy-and-general-data-protection-regulation.html?lang=de#concept_41F88DE95D2943178BEC382736B5C038 weboldalra.

Az Adobe Target-et csak az Ön előzetes beleegyezését követően használjuk személyre szabás céljából. Ezt a hozzájárulást megadhatja vagy visszavonhatja a tartalomkezelő rendszerünkben a hozzájárulás részben, amikor először látogat el a weboldalunkra, vagy bármikor a cookie-beállításokban (lásd a Cookiebot adatvédelmi szabályzat részt).

eTracker

Webes ajánlataink egy része az eTracker elemző szolgáltatást használja. A szolgáltatás nyújtója az eTracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg, Németország. A vonatkozó adatok lehetővé teszik álnévvel ellátott használati profilok létrehozását. Erre a célra cookie-kat lehet használni. Az eTracker technológiákkal gyűjtött adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül nem használjuk fel. Az összegyűjtött adatok alapján a weboldal látogatói nem azonosíthatók személyesen, és adataik nem kerülnek összekapcsolásra az álnév viselőjének személyes adataival.  Annak érdekében, hogy weboldalunkat a felhasználóink érdekében rendszeresen optimalizálhassuk, a munkamenet-követés lehetőségét választottuk a hozzájárulást igénylő elemzésekkel kombinálva. A munkamenet-követéshez nincs szükség beleegyezésre, mivel a weboldal adatait rövidített IP-címmel használjuk, amely csak az oldal meglátogatásakor kerül átvitelre. Ez azt jelenti, hogy semmilyen információ nem kerül kiolvasásra a felhasználó végberendezéséből, és a végberendezésen sem tárolódik semmilyen információ. Az úgynevezett görgetési mélységre vonatkozó elemzés azonban hozzájárulást igényel (cookie kerül elhelyezésre) annak felismeréséhez, hogy a felhasználó milyen mélyre görget az oldalon. Ily módon az oldal tartalma rangsorolható, biztosítva, hogy a felhasználó számára a legfontosabb információk az oldal tetejére kerüljenek. 

Ha a jövőben tiltakozni szeretne látogatói adatainak gyűjtése és tárolása ellen, az alábbi linken aktiválhatja az eTracker letiltó cookie-t. A letiltó cookie biztosítja, hogy az eTracker a jövőben ne gyűjtse és ne tárolja az Ön böngészőjének látogatói adatait: https://www.etracker.de/privacy?et=roEKo9. Ez elhelyez egy „cntcookie” nevű etracker letiltó cookie-t. Kérjük, ne törölje ezt a cookie-t mindaddig, amíg a tiltakozását fenn kívánja tartani. További információk az etracker adatvédelmi rendelkezéseiben találhatók a következő címen: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

A személyes adatok eTracker használatával történő kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása). Ezt bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja (Cookiebot adatvédelmi szabályzat rész).

Facebook Business Tools

Weboldalunkon a Facebook Pixel-t használjuk, ami a Facebook Ireland Limited (Írország, EU) Facebook üzleti eszköze. A Facebook Ireland elérhetőségei és a Facebook Ireland adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei a Facebook Ireland adatvédelmi szabályzatában találhatók: www.facebook.com/about/privacy.

A Facebook Pixel egy JavaScript-kód, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük a weboldalunk látogatóinak tevékenységét. Ezt a nyomon követést konverziókövetésnek nevezik. A Facebook Pixel ezzel kapcsolatban a következő információkat gyűjti és dolgozza fel (ún. eseményadatok):

 • A weboldalunk látogatói által végzett műveletekre és tevékenységekre vonatkozó információk, mint például egy termék keresése és megjelenítése vagy egy termék megvásárlása;
 • Speciális pixelinformációk, mint például a pixelazonosító és a Facebook cookie;
 • A weboldal látogatói által kattintott gombokra vonatkozó információk;
 • A HTTP fejlécekben megadott információk, mint például az IP-címek, a böngészőre vonatkozó információk, az oldal helye és a hivatkozó;
 • Információ a kijelzőkövetés kikapcsolásának/korlátozásának állapotáról.

Ezen eseményadatok némelyike az Ön által használt végberendezésben tárolt információ. Emellett a Facebook Pixel cookie-kat is használ, hogy információkat tároljon az Ön által használt végberendezésen. Az információk Facebook Pixel általi tárolásához, illetve az Ön végberendezésén már tárolt információkhoz való hozzáféréshez az Ön hozzájárulása szükséges.

A nyomon követett konverziók megjelennek a Facebook Advertising Manager és a Facebook Analytics műszerfalán. A nyomon követett konverziókat felhasználhatjuk hirdetéseink hatékonyságának mérésére, egyénileg meghatározott célcsoportok beállítására a hirdetések célzásához, dinamikus hirdetési kampányokhoz, valamint weboldalunk konverziós csatornái hatékonyságának elemzésére. A Facebook Pixel segítségével általunk használt funkciókat az alábbiakban részletesen ismertetjük.

Eseményadatok feldolgozása hirdetési célokra

A Facebook Pixel segítségével gyűjtött eseményadatokat hirdetéseink célzására és a hirdetések célba juttatásának javítására, a funkciók és tartalmak személyre szabására, valamint a Facebook-termékek fejlesztésére és biztosítására használjuk.

Ebből a célból az eseményadatokat a weboldalunkon a Facebook Pixel segítségével gyűjtjük és továbbítjuk a Facebook Ireland-nak. Erre csak akkor kerül sor, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. A személyes adatok általunk történő gyűjtésének és a Facebook Ireland számára történő továbbításának jogalapja tehát az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az eseményadatok gyűjtését és továbbítását mi és a Facebook Ireland mint közös adatkezelők végezzük. Közös adatkezelési megállapodást kötöttünk a Facebook Írországgal, amely meghatározza az adatvédelmi felelősségek megosztását köztünk és a Facebook Ireland között. Ebben a megállapodásban mi és a Facebook Ireland többek között abban állapodtunk meg,

•             hogy felelősek vagyunk azért, hogy az Ön számára minden információt megadjunk a személyes adatok közös kezeléséről az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkének megfelelően;

•             hogy a Facebook Ireland felelős azért, hogy a Facebook Ireland által a közös adatkezelést követően tárolt személyes adatok tekintetében lehetővé tegye az érintettek jogainak érvényesülését az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 15–20. cikke szerint.

A köztünk és a Facebook Ireland között létrejött megállapodást a következő címen tekintheti meg: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Az átadott eseményadatok későbbi kezelése tekintetében a Facebook Ireland az egyedüli adatkezelő. További információkat arról, hogy a Facebook Ireland hogyan kezeli a személyes adatokat, beleértve a Facebook Ireland jogalapját és azt, hogy hogyan gyakorolhatja jogait a Facebook Ireland-dal szemben, a Facebook Ireland Adatkezelési szabályzatában talál: https://www.facebook.com/about/privacy.

Az eseményadatok elemzési célú kezelése

Megbíztuk továbbá a Facebook Ireland társaságot, hogy készítsen jelentéseket reklámkampányaink és egyéb online tartalmaink hatásáról (kampányjelentések), valamint hogy a Facebook Pixel segítségével gyűjtött eseményadatok alapján elemzéseket és betekintéseket készítsen a felhasználókról és weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink használatáról (elemzések). Ebből a célból az eseményadatokban szereplő személyes adatokat továbbítjuk a Facebook Ireland részére. Az átadott személyes adatokat a Facebook Ireland mint adatfeldolgozónk dolgozza fel, hogy kampányjelentéseket és elemzéseket bocsásson rendelkezésünkre.

A személyes adatokat csak akkor kezeljük elemzések és kampányjelentések készítése céljából, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. A személyes adatok ezen kezelésének jogalapja tehát az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Nem zárható ki az adatok továbbítása az egyesült államokbeli Facebook Inc. részére. Ezzel kapcsolatban kérjük, olvassa el a „Továbbítás harmadik országokba” című szakaszban található közleményeket.

A fenti adatok gyűjtése és tárolása ellen tiltakozhat a cookie-k elutasításával a megjelenő cookie felületen (Cookiebot adatvédelmi szabályzat szakasz) vagy a cookie-k használatának elutasításával a böngésző beállításaiban (Cookie-k szakasz).

FriendlyCaptcha

Weboldalunkon a FriendlyCaptcha eszközt használjuk, amelyet a FriendlyCaptcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Németország biztosít. A weboldal levélszemét és visszaélések elleni védelme érdekében ezt az eszközt használjuk az összes kapcsolatfelvételi űrlaphoz. Az eszköz feladata annak megkülönböztetése, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapba beírt adatokat ember adta-e meg, vagy egy gép, ezáltal egy automatizált program élt-e vissza az űrlappal. A FriendlyCaptcha használatával képesek vagyunk blokkolni az automatizált szoftvereket. 

A FriendlyCaptcha egy proof-of-work-alapú CAPTCHA, amelynek teljes munkafolyamatát a felhasználó eszköze végzi. Ennek során a FriendlyCaptcha nem továbbít vagy dolgoz fel személyes adatokat.

Google Adwords konverziókövetés

A Google AdWords online hirdetési programot és ezzel összefüggésben a Google Inc. elemző szolgáltatását, a Google Conversion Tracking-et használjuk. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

 Amikor Ön rákattint a Google által küldött hirdetésre, egy cookie kerül elhelyezésre az Ön számítógépén a konverziókövetés céljából („konverziós cookie”). Ezek a cookie-k 30 nap után érvényüket vesztik, nem tartalmaznak személyes adatokat, és így nem szolgálnak személyes azonosításra.

Ha Ön felkeresi weboldalunk bizonyos oldalait, és a cookie érvényessége még nem járt le, mind mi, mind a Google érzékelheti, hogy Ön rákattintott a hirdetésre, és átkerült erre a weboldalra. Minden Google AdWords-ügyfél más-más cookie-t kap. A cookie-kat tehát nem lehet nyomon követni az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül.

A konverziós cookie segítségével nyert információk a konverziós statisztikák elkészítését szolgálják azon AdWords ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Itt az ügyfelek megtudhatják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre, és jutott el egy konverziókövető címkével ellátott weboldalra. Ugyanakkor nem kapnak olyan információt, amely lehetővé tenné a felhasználók személyes azonosítását.

Ha szeretné kikapcsolni a konverziókövetés cookie-jait, akkor a böngészőjét ennek megfelelően beállíthatja (deaktiválási mód), hogy ezáltal blokkolja a cookie-kat a googleadservices.com tartományban. Ezt követően Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. Részletesebb információkat és a Google adatvédelmi szabályzatát a következő címen találja:https://www.google.com/policies/technologies/ads/. Alternatívaként Ön a weboldalunk tartalomkezelő rendszerében a hozzájárulás részben, vagy bármikor a Cookie-beállításokban (lásd a Cookiebot adatvédelmi szabályzata részt) hozzájárulhat vagy visszavonhatja a cookie-kat, amikor először látogat el a weboldalunkra.

Google Maps

Weboldalaink a földrajzi információk vizuális megjelenítéséhez a Google Maps API-t használják. A Google Maps használata során a Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) adatokat gyűjt, dolgoz fel és használ fel arról, hogy a webhelyek látogatói hogyan használják a Térkép funkciókat. A Google adatkezeléssel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát a www.google.com/privacypolicy.html weboldalon.

A személyes adatok Adobe Cloud Services használatával történő kezelésének  jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása). Ezt bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja (Cookiebot adatvédelmi szabályzat szakasz). Megakadályozhatja azonban adatainak a Google Maps általi rögzítését vagy kezelését azáltal is, hogy kikapcsolja a parancsfájl végrehajtását a böngészőjében, vagy szkriptblokkolót telepít a böngészőjébe.

LinkedIn

Az adatkezelés köre

Az adatkezelő ezen a weboldalon a LinkedIn Corporation komponenseit (beépülő moduljait) integrálta. A LinkedIn egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meglévő üzleti partnereikhez kapcsolódjanak, valamint új üzleti kapcsolatok kialakítását is.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Az USA-n kívüli adatvédelmi ügyekért a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország felelős.

Minden egyes alkalommal, amikor weboldalunkhoz hozzáférnek és ez tartalmaz egy LinkedIn komponenst (LinkedIn beépülő modult), ez a komponens arra kéri az érintett böngészőjét, hogy töltse le a LinkedIn komponens kapcsolódó megjelenítését. E technikai folyamat keretében a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatja meg. Ha az érintett továbbra is be van jelentkezve a LinkedIn-be, a LinkedIn minden alkalommal felismeri, amikor az érintett meglátogatja a weboldalt, továbbá minden egyes látogatás teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett a weboldalunk melyik aloldalát látogatja meg. Ezeket az információkat a LinkedIn a LinkedIn komponensek segítségével gyűjti össze, és az érintett megfelelő LinkedIn-fiókjához rendeli hozzá.  Ha az érintett a weboldalunkba integrált LinkedIn gombra kattint, a LinkedIn hozzárendeli ezeket az információkat az érintett személyes LinkedIn-fiókjához és tárolja ezeket a személyes adatokat.

Ha az érintett nem szeretné, hogy ezeket az adatokat a LinkedIn részére továbbítsák, ezt megakadályozhatja azzal, hogy a weboldal meglátogatása előtt kijelentkezik a LinkedIn-fiókjából. A LinkedIn beépülő modulokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra developer.linkedin.com/plugins.

A LinkedIn e-mail üzeneteiről, SMS-üzeneteiről és célzott hirdetéseiről leiratkozhat, valamint kezelheti a hirdetési beállításait a következő weboldalon: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Ezenkívül a LinkedIn olyan partnereket használ, mint a Quantcast, a Google Analytics, a BlueKai, a DoubleClick, a Nielsen, a Comscore, az Eloqua és a Lotame, amelyek képesek cookie-kat elhelyezni. Az ilyen cookie-kat itt utasíthatja el: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. A LinkedIn adatvédelmi szabályzatát a következő címen tekintheti meg: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. A LinkedIn cookie-kra vonatkozó szabályzatát a következő címen tekintheti meg: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Az adatgyűjtés célja és jogalapja

Az adatokat a LinkedIn Pixel segítségével gyűjtjük azzal a céllal, hogy a felhasználóknak információkat nyújtsunk vállalatunkról, termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint lehetővé tegyük számukra a velünk való interakciót. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a cookie-sáv segítségével (általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A fenti adatok gyűjtését és tárolását megakadályozhatja a cookie-k elutasításával a megjelenő cookie-sávban (Cookiebot adatvédelmi szabályzat szakasz) vagy a cookie-k használatának elutasításával a böngésző beállításaiban.

Tárolás

Az összegyűjtött adatokat 2 évig tároljuk, majd ezt követően töröljük őket. Ha Ön visszavonja hozzájárulását, a visszavonást követően további adatok gyűjtésére és tárolására nem kerül sor. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az adatgyűjtés megakadályozásának lehetőségei

Ha nem adja hozzájárulását a cookie-sávban, akkor ebben az összefüggésben nem kerül sor az ebben a szakaszban megadott adatok gyűjtésére és tárolására.

Marketo

A Marketo-t az információküldés részeként használjuk. A Marketo-t arra is használjuk, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk weboldalunk kínálatának használatáról és a kommunikációs intézkedésekről, hogy ennek megfelelően optimalizáljuk kínálatunkat, valamint hogy e-mail marketinget folytassunk. Az adatkezelés itt részben automatizált alapon történik bizonyos személyes szempontok értékelése érdekében. A Marketo begyűjti az Ön IP-címét, és ezt arra használja fel, hogy nyomon kövesse és elemezze a weboldal használatának módját, hogy kifejezetten a felhasználó érdeklődési köréhez igazodó információkat nyújtson. A cookie-k által generált információkat egy Marketo szerverre továbbítjuk (az EU-n ill. EGT-n belül), és ott tároljuk. A Marketo ezeket az információkat a nevünkben arra használja, hogy értékelje, hogyan használják a regisztrált felhasználók a weboldalt, és hogy jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységeiről. Ha az itt gyűjtött adatokat harmadik országokba továbbítják, ez a szokásos szerződéses záradékok alapján történik.

A Marketo adatvédelmi szabályaival kapcsolatos további információkat a következő címen talál: https://legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/

A személyes adatok Marketo használatával történő kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása). Ezt bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja (Cookiebot adatvédelmi szabályzat szakasz).

Mouseflow

Ez a weboldal a Mouseflow-t, a Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Koppenhága, Dánia weboldalelemző eszközét használja. 

Az adatokat a weboldal és a látogatók elemzése céljából dolgozzuk fel. Ebből a célból marketing és optimalizálási célokra vonatkozó adatokat gyűjtünk és tárolunk. A vonatkozó adatok lehetővé teszik álnévvel ellátott használati profilok létrehozását. Erre a célra cookie-kat lehet használni. A Mouseflow weboldalelemző eszköz véletlenszerűen kiválasztott egyedi látogatásokat rögzít (csak anonimizált IP-címmel). Ez az egérmozgások és kattintások naplózását eredményezi azzal a céllal, hogy egyedi weboldal-látogatásokból véletlenszerű mintákat vegyenek, és ezek révén potenciális fejlesztéseket tudjanak megvalósítani a weboldalon. A Mouseflow által gyűjtött adatokat az érintett személy külön hozzájárulása nélkül nem használják fel a weboldal látogatóinak személyes azonosítására, és nem kapcsolják össze az álnév viselőjének személyes adataival. Az adatkezelésre az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor, a közvetlen ügyfél-kommunikációhoz és a weboldal felhasználók igényeinek megfelelő kialakításához fűződő jogos érdekből. Önnek bármikor joga van tiltakozni személyes adatai kezelése ellen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az Ön adott helyzetéből adódó okokból. Ebből a célból az alábbi linken általánosan kikapcsolhatja a rögzítést minden olyan weboldalon, amely a Mouseflow-t használja az Ön által használt böngészőhöz: https://mouseflow.de/opt-out/

YouTube videók

A Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország („Google”) tulajdonában lévő „YouTube” szolgáltató videóinak megjelenítésére és lejátszására weboldalaink a YouTube beágyazó funkcióját használják. 

Ez a YouTube kiterjesztett adatvédelmi módjába integrált videó megakadályozza a YouTube cookie-k beállítását mindaddig, amíg a felhasználó aktívan rá nem kattint a „Lejátszás” gombra. Amikor a „Lejátszás” gombra kattint, ezzel beleegyezését adja ahhoz, hogy a YouTube cookie-kat helyezzen el az Ön által használt végberendezésen, amelyek piackutatási és marketing célokra a használati szokások elemzésére is felhasználhatók. A cookie-k YouTube általi használatával kapcsolatos további részletekért tekintse meg a Google cookie-kra vonatkozó szabályait a következő címen: https://policies.google.com/technologies?hl=hu

A YouTube adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos további információkat a következő címen talál: https://policies.google.com/?hl=hu

Weboldal

Üzemeltetés

Internetes ajánlatainkat az alábbi szolgáltatók üzemeltetik technikai szolgáltatóként a nevünkben és a mi előírásainknak megfelelően:

•             Adobe Systems Software Ireland Limited.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. A naplófájlok a következőket tartalmazzák:

 • Böngésző típusa és verziószáma
 • Operációs rendszer típusa
 • Referrer URL  (a weboldalra hivatkozó URL)
 • IP-cím
 • A hozzáférő számítógép kiszolgálójának (szerver) hosztneve
 • A kiszolgálóhoz intézett kérés időpontja 

Fenntartjuk a jogot, hogy utólagosan felülvizsgáljuk ezeket az adatokat, ha illegális használatra utaló konkrét jelekről szerzünk tudomást.

SSL titkosítás

Biztonsági okokból, valamint a bizalmas tartalmak – például az Ön által nekünk mint a weboldal üzemeltetőjének továbbított lekérdezések – átvitelének védelme érdekében ez a weboldal SSL titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a címsor „http://”-ről „https://”-re változik, valamint a böngésző címsorában megjelenő kulcsszimbólumról. Amennyiben az SSL-titkosítás engedélyezve lett, az Ön által nekünk átadott adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Az érintettek jogai

Az információhoz, törléshez és zároláshoz való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy térítésmentesen tájékoztatást kapjon az Önről személyesen tárolt adatokról, azok eredetéről, címzettjéről és az adatkezelés céljáról. Ön jogosult továbbá kérni az ilyen adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az ezzel kapcsolatos további kérdésekkel valamint a „személyes adatokkal” kapcsolatos általános kérdésekkel kapcsolatban bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi címen: Techem Kft., 1134 Budapest, Váci út 45., A épület, 7. emelet, vagy e-mailben a következő címen: techem@techem.hu

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. A Techem Kft. esetében ez a következő:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu