Energie-efficiëntie verhogen en CO₂ verlagen

Onze missie bestaat erin de kosten voor verwarming en water van vastgoedeigenaars, gebouwbeheerders en bewoners fors te verlagen. Het gelijktijdig besparen van energie en grondstoffen komt niet alleen alle betrokkenen ten goede, maar ook het milieu.

De oude EED - 2012/27/EU

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB) -eisen voor verwarmings- en airconditioningssystemen voor de bouwsector tijdens de installatie en het gebruik

EPB verwarming (nieuwe en bestaande gebouwen)

Vermogen tot 100kW

- Geen vereisten op vlak van opname
- Indien meerdere EPB units -> verwarming: een energieteller per EPB unit (verdelers zijn toegestaan voor bestaande gebouwen)

100kW < Vermogen < 500kW

- Brandstofopname: ja (de gasmeter mag hiervoor gebruikt worden ook al staat deze niet enkel in functie van de verwarmingsketel)
- Vereenvoudigde energieboekhouding (jaarlijkse opname, genormaliseerd verbruik, vergelijkingen met vorige jaren en gemiddelden)
- Indien meerdere EPB units -> verwarming: een energieteller per EPB unit (verdelers zijn toegestaan voor bestaande gebouwen)
- Indien meerdere EPB units -> sanitair warm water: één warm water teller per unit

Vermogen vanaf 500kW

- Brandstofopname: ja (de gasmeter mag hiervoor gebruikt worden op voorwaarde dat deze enkel in functie staat van de verwarmingsketel)
- Indien meerdere EPB units -> verwarming: een energieteller per EPB unit (verdelers zijn toegestaan voor bestaande gebouwen)
- Indien meerdere EPB units-> sanitair warm water: een warm water teller per unit + een energieteller op het primaire circuit van het sanitair warm water
- Gedetailleerde energieboekhouding (maandelijkse opname, energetische handtekening, genormaliseerd verbruik, verbruik ten opzichte van relevante indicatoren, berekening CO2 uitstoot en rendement, interpretatie van alle gegevens)

Vereisten op vlak van de afrekening

- Jaarlijks
- Resultaten van de 3 laatste maanden + gemiddelde van de appartementen

Bijlage C4 van het Waalse Decreet van 15 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van 28 november 2013 over de energieprestatiecertificaten van gebouwen; Bijlage C4 heeft enkele wijzigingen ondergaan door het decreet van de Waalse regering van 15 december 2016

Bestaande collectieve gebouwen

Punt 1.6.2.3: Warmtetoevoer naar verschillende gebouwen
→ een thermische energieteller per gebouw

Punt 1.6.2.4: Warmtetoevoer naar verschillende EPB units in hetzelfde gebouw
→ een thermische energieteller per EPB unit
→ warmtekostenverdelers zijn toegestaan indien het technisch niet mogelijk is om een energieteller te plaatsen

Punt 2.3.2.2: toevoer koud water naar meerdere gebouwen
→ een thermische energieteller per gebouw

Punt 2.3.2.3: toevoer koud water naar verschillende EPB units in hetzelfde gebouw
→ een thermische energieteller indien dit technisch mogelijk en rendabel is

Vlaams Decreet van 30 september 2016 betreffende de wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 rond warmtemeting

Bestaande collectieve gebouwen

Verplichting om individuele warmtemeters te plaatsen vanaf 01/01/2012 (prioritair)

Uitzonderingen (grote renovaties op korte termijn,…)

Warmtekostenverdelers zijn toegestaan wanneer er:
- geen aparte circuits zijn per appartement
- aanpassingen nodig zijn aan de leidingen voor het gebruik van energiemeters
- op 31/12/2016 reeds warmtekostenverdelers aanwezig waren in het gebouw

Warmwatertellers zijn niet verplicht indien er:
- verschillenden aansluitpunten zijn in het appartement
- aanpassingen nodig zijn aan de leidingen

De nieuwe EED - 2018/2002/EU

Techem is voorbereid. Bereid u ook goed voor!

DE DOELSTELLING, in een notendop:

24 december 2018

De herziene Europese Energie Efficiëntie Richtlijn (European Energy Efficiency Directive, EED) is in werking getreden.
De eisen omvatten dat de huurder tijdens het jaar inzicht moet krijgen in zijn verbruiksgegevens.

25 oktober 2020

De EED-regelgeving moet in alle lidstaten van de EU worden toegepast. Er mogen enkel nog slimme meters en warmtekostenverdelers geïnstalleerd worden die op afstand uitleesbaar zijn. De huurder moet minimaal twee keer per jaar inzicht krijgen in zijn verbruiksgegevens – vier keer per jaar als de huurder dat verlangt.

1 januari 2022

De verbruiksgegevens moeten ten minste maandelijks ter beschikking gesteld worden aan de huurder.

1 januari 2027

Bestaande meters die niet op afstand uitleesbaar zijn, moeten vervangen zijn door elektronische meters.

Ondertussen is de Richtlijn in de verschillende regio’s omgezet. Onze offertes zijn vooralsnog gebaseerd op één opname per jaar.

 

Klinkt dit allemaal te ingewikkeld?

Wij staan aan uw zijde. Onze recente meters en diensten voldoen al aan de eisen van morgen.

Bereid u voor op de toekomst! Schakel nu om naar radiofrequentie.

Met de slimme oplossingen van Techem bespaart u tijd en moeite: dankzij meetapparatuur met radiotechnologie hoeft niemand de appartementen te betreden voor het aflezen van het verbruik en het testen van de functionaliteit van de meters.

De oplossing: het Techem Smart System

De eenvoudige weg naar vergevorderde diensten

U krijgt online toegang tot de verbruiken tijdens het jaar via het beheerdersportaal, uw gebouw is technisch klaar voor de EED2 en permanente monitoring van de meters wordt mogelijk.

Bereid u voor op de toekomst!

Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan.