Watermeters voor koud en warm water

De Techem watermeters meten het waterverbruik nauwkeurig en zijn uiterst betrouwbaar. Ze beschikken bovendien over een elektronische meetcapsule die afstandslezing mogelijk maakt. Op die manier zijn ze klaar voor de toekomst.

1. De waterteller radio 4

Een contactvrije, slijtvaste aftasting registreert de debieten gemeten door de mechanische teller en slaat de gegevens op in de zendmodule. De verbruikswaarden tot en met de kanteldatum, van halverwege en het einde van de maand plus de metergegevens worden draadloos verzonden.

De voordelen

 • Koppeling met het Techem draadloos netwerk
 • Hoge meetnauwkeurigheid en stabiliteit
 • Klein drukverlies en grote bedrijfszekerheid
 • Beschikbaar met verschillende inbouwlengtes
 • MID goedgekeurd

2. De volumetrische waterteller

De volumetrische waterteller Techem RP is samengesteld uit een cilinder waarin een piston ronddraait. Bij elke rotatie wordt een bepaald volume geregistreerd. Dit principe laat een meting toe van uiterst kleine debieten dankzij de minimale weerstand:

 • Hydrodynamisch evenwicht van de piston
 • Grote waterdoorstroomsectie in de cilinder
 • Optimaal ontwerp voor een verhoogde resistentie tegen onzuiverheden in het water

Bovendien kan deze volumetrische teller, die één van de kleinste is in zijn gamma, in om het even welke positie worden geplaatst met behoud van zijn nominale nauwkeurigheid. De volumetrische waterteller Techem RP Vario S is vooruitgerust om een radio-module toe te voegen zonder de teller te verwijderen.

De voordelen

 • Houdt nauwkeurig rekening met het druppelen, de waterstromen of eventuele lekken bij doorspoelen
 • Garandeert een optimale lastverdeling
 • Aflezen vanop afstand
 • Installatie in alle posities
 • Goed bestand tegen veroudering en schokken
 • Oriënteerbaar rekenwerk 360°

3. Watertellers in grote formaten

Huishoudelijke watermeters zijn meestal in de praktijk bewezen meerstraals vleugelradmeters voor grote debieten en tonen ook bij hoge belasting de hoogste meetnauwkeurigheid en meetstabiliteit.

Huishoudelijke watermeters zijn als natloper voor koudwater met een uitzonderlijk laag drukverlies en als volledige droogloper met magneetkoppeling voor koud en warmwater uitgevoerd.

Prestatiekenmerken:

 • Horizontale en verticale montage voor debieten van Qn 1,5 tot Qn 15 m³/h
 • Hoge meetprecisie door meerstraalstechniek
 • Conform EG en volgens de MID-richtlijnen
 • Teller zonder batterij dus geen onderhoud nodig

Optioneel:

 • Met contactuitgang, voor de koppeling met het Techem draadloos systeem
 • Interface M-Bus EN 1434-3

De KOUD water teller

Het K.B. van 18 februari 1977 (Belgisch Staatsblad van 29 maart 1977), gewijzigd door het K.B. van 22 juni 1990 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 1990) beperkt de toegelaten gebruiksduur van de kleine koud watermeters tot 16 jaar. In de praktijk vertaalt deze regel zich in een vervanging om de 16 jaar.

De WARM water teller

Het K.B. van 2 maart 1981 (Belgisch Staatsblad van 2 maart 1981) beperkt de toegelaten gebruiksduur van de kleine sanitaire warmwatermeters tot 8 jaar. In de praktijk vertaalt deze regel zich in een vervanging om de 8 jaar.

De richtlijn 2004/22/CE heeft tot doel om de eisen die worden gesteld aan nieuwe meetinstrumenten die in Europa op de markt worden gebracht of in dienst gesteld, te harmoniseren. Met betrekking tot de watertellers zijn de termen ‘nominaal debiet (Qn)’ en ‘metrologische klasse (A, B en C) niet meer van toepassing. Volgens deze norm wordt de precisie van een waterteller gedefinieerd aan de hand van twee criteria: Q3 (permanent debiet) en R (de meetbereik-ratio). Ze worden meegedeeld door de producent van de teller.

Hieronder zijn de MID-markeringen voor één van onze watertellers weergegeven:

Techem Smart System: de bijkomende innovatieve dienstverlening.

 • Online toegang tot verbruik tijdens het jaar via beheerdersportaal
 • Technisch klaar voor EED2
 • Permanente monitoring van de meters wordt mogelijk

Heeft u interesse in onze producten?

Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan.