FAQ

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen met hun bijhorend antwoord. Om uw zoektocht te vergemakkelijken hebben wij ze zo goed mogelijk gegroepeerd per 'categorie'. Indien u toch de gewenste informatie niet kan terugvinden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Over Techem

Techem is van oorsprong een Duits bedrijf dat opgericht werd in 1952 en actief is in 24 landen, nl. Duitsland, België, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Servië, Brazilië, Rusland, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland, Slowakije, Turkije en Verenigde Arabische Emiraten.

In deze landen zijn ca. 3540 werknemers actief. In België werken voor Techem een honderdtal werknemers. De naam Techem staat voor het Duitse “Gesellschaft zur Auswertung TEchnisch CHEMischer Verfahren und Patente" (de vereniging voor de analyse van de chemische procestechnologie en patenten.

In zijn hoedanigheid van energiedienstverlener met internationale uitstraling positioneert Techem zich als volgt: een rationeel, en dus zuinig, gebruik van energie en water. Onze missie bestaat erin de kosten voor verwarming en water van vastgoedeigenaars, gebouwenbeheerders en bewoners fors te verlagen. Het gelijktijdig besparen van energie en grondstoffen komt niet alleen alle betrokkenen ten goede, maar ook het milieu. We plaatsen daartoe individuele tellers (warmtekostenverdelers, energietellers en warm- of koudwatertellers), die we ten minste jaarlijks opmeten. Op basis van het geregistreerd verbruik stellen we de individuele afrekeningen op. 

Aan de hand van ons nieuwste systeem (TSS) kan u het verbruik in real time volgen op ons portaal en wordt u tijdens de verwarmings-of verbruiksperiode verwittigd in geval van problemen.

Offerte

TSS is de afkorting van Techem Smart System en duidt op de aanwezigheid van een modem in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Aan de hand van dit systeem is het mogelijk om de verbruiken tijdens het jaar online te gaan bekijken en zo anomalieën op te sporen vooraleer de jaarlijkse opname heeft plaats gevonden. Meer info vindt u op de TSS productpagina.

De kanteldatum wordt altijd vastgelegd op de laatste dag van een maand. Op deze datum zullen de elektronische meters automatisch op nul springen en de verbruikte eenheden van het voorbije jaar worden opgeslagen in het geheugen van de warmtekostenverdeler. 

De kanteldatum kan best ongeveer gelijklopen met de datum van opname van uw energieleverancier of de jaarlijke opvulling van uw mazouttank. Zo beschikt u over een eindafrekening van de leverancier wanneer wij de jaarlijkse opname doen en kan u ons de totale kosten probleemloos meedelen.

Wij kunnen de opname van deze meters uitzonderlijk doen op het moment dat wij deze zullen vervangen door onze nieuwe radiofrequentie meters. Raadpleeg in dat geval best onze commerciële dienst.

De contactinfo kan u hier terugvinden.

Enkel opname en afrekening van meters toebehorend aan een andere maatschappij doen wij niet.

 

De gebouwcode is de referentie die wij (Techem Caloribel) gebruiken om je gegevens gemakkelijker terug te vinden in ons systeem. De gebouwcode staat meestal bovenaan rechts vermeld bij het adres van het gebouw. Ze bestaat uit 4 of 5 cijfers.

Het plaatsen van warmtekostenverdelers op radiatoren en individuele watermeters op de watertoevoer in het gebouw maakt een correctere kostenverdeling onder de bewoners op basis van hun individueel verbruik mogelijk. Dit is nodig in gebouwen met een collectieve ketel, een collectieve warmwaterproductie of in gebouwen met slechts één koudwaterteller van de watermaatschappij.

Warmtekostenverdelers

Als u over een verdampingsmeter (type: bitube) beschikt dan ziet u 2 verschillende buisjes. De ene kleur is om het verbruik van het vorige jaar weer te geven en de andere kleur geeft het huidig verbruik weer. Kleuren variëren jaar per jaar.

Verdampingsmeters : 

De vloeistof is op basis van methylbenzoaat en is helemaal niet schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.  Indien de vloeistof op de grond valt, raden wij aan om deze uiteraard zo snel mogelijk op de kuisen en tegelijkertijd de kamer te verluchten om de doordringende maar niet-toxische geur te laten verdwijnen

Elektronische meters (Radiofrequentie meters):

Techem heeft de impact van de electromagnetische omgevingsbelasting laten onderzoeken.  De conclusie van het onderzoek luidt dat de straling voortkomende uit de radiofrequentiemeters van Techem geen schade aan de gezondheid aanbrengt.  De afgegeven hoeveelheid straling gedurende één jaar zou overeenkomen met de afgegeven straling door een GSM  tijdens een telefoongesprek van 5 à 6 minuten.

Een elektronische meter telt veel sneller dan een verdampingsmeter en is op die manier veel preciezer. Daar het bij een verdampingsmeter meestal over enkele tientallen eenheden gaat, spreekt men bij een elektronische meter over duizenden eenheden. Het feit dat er meer verwarmingseenheden geregistreerd worden, betekent echter niet dat u daardoor een hoger verbruik dient te betalen. Bij identieke verwarmingskosten zal alleen de eenheidsprijs lager zijn voor de elektronische meter.

Wij kunnen een gebouw voorzien van elektronische verdelers, enkel en alleen als het volledige gebouw (alle radiatoren die van dezelfde ketel afhangen) worden voorzien van elektronische verdelers.

Het is onmogelijk om enkel 1 appartement te voorzien van warmtekostenverdelers aangezien wij het verbruik nodig hebben van alle radiatoren om een correcte eenheidsprijs te berekenen.

Aangezien het verbruik van een verdampingsmeter volledig anders is dan een elektronische verdeler kunnen wij deze ook onmogelijk samen combineren. Het is alles of niets, ofwel verandert iedereen naar de elektronische verdelers ofwel blijft iedereen met verdampingsmeters werken.

Al onze warmtekostenverdelers worden geïnstalleerd conform aan de Europese normen: EN834 voor elektronische toestellen of EN835 voor verdampers. Deze normen worden beschouwd als zijnde de maatstaf voor de vakman: zij vertegenwoordigen de beste samenvatting van alle kennis samengebracht door de comités bestaande uit technische experten op het vlak van het gebruik en de plaatsing van warmtekostenverdelers die aangewend worden om collectieve verwarmingskosten te verdelen. 

De standaardregel is plaatsing op de voorzijde, in het midden van de lengte en op 3/4 van de hoogte (gemeten vanaf de onderkant). Voor convectoren, handdoekdrogers en plintradiatoren gelden specifieke regels. Radiatoren met afneembare voorplaat, met een actief ventilatiesysteem (vb.: Jaga DBE), gemengde aansluiting (CV en elektriciteit), vloerverwarming... zijn niet compatibel met warmtekostenverdelers en vereisen een energieteller op de leidingen.

Het verwijderen van warmtekostenverdelers van radiatoren laat in de meeste gevallen sporen na. Wanneer de nieuwe apparaten, rekening houdend met de geldende plaatsingsregels, op dezelfde plaats komen als de oude, is er geen probleem.

In het andere geval (bijvoorbeeld wanneer de oude warmtekostenverdelers op de zijkant van de radiator bevestigd zijn) laten wij de oude meters gewoon hangen.

Wanneer de afmetingen en/of de capaciteit van een radiator te groot zijn, kunnen er twee meters op de radiator nodig zijn, die dan elk de helft van het verbruik van de radiator meten. Dit gebeurt meestal bij radiatoren van minimum 3 meter lang.

De berekening van de schaal hangt af van volgende factoren:

 • Het merk, het type en het vermogen van de radiator
 • De hoogte, lengte en de diepte (dikte) van de radiator
 • Het aantal platen en/of elementen van de radiator.

Techem heeft de impact van de elektromagnetische omgevingsbelasting laten onderzoeken. De conclusie van het onderzoek luidt dat de straling voortkomende uit de radiofrequentie meters van Techem geen schade aan de gezondheid aanbrengt. De afgegeven hoeveelheid straling gedurende één jaar zou overeenkomen met de afgegeven straling door een GSM tijdens een telefoongesprek van 5 à 6 minuten. 

U vindt volgende gegevens op de display:

 • Het huidig verbruik, dit is het verbruik gemeten vanaf de vorige kanteldatum tot op vandaag
 • Het verbruik van vorig stookseizoen: dit is het verbruik tot en met de vorige kanteldatum. Dit is ook het verbruik dat u terugvindt op uw laatste afrekening.
 • Het meternummer

U kunt online onze informatieve fiche bekijken met uitleg en juiste symbolen voor een correcte aflezing van de warmtekostenverdeler.

De eenheden van een verdampingsmeter kunnen niet vergeleken worden met de eenheden van een elektronische meter. De verdampingsmeter telt tot enkele tientallen eenheden en de elektronische verdeler kan tot duizenden eenheden tellen. De eenheidsprijs berekend uit dezelfde stookkosten zal daarom compleet verschillend zijn en zal logischerwijs veel lager zijn met de elektronische verdeler. Uw afrekening zal niet automatisch hoger zijn met het nieuwe type warmtekostenverdeler.

Het is normaal dat de radiator even warm blijft nadat deze uitgezet werd. Als de radiator echter nooit afkoelt, dan is er vermoedelijk een probleem met de afsluitkraan. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw verwarmingsinstallateur.

Opmerking : Een nadeel van de verdampingsmeter is de natuurlijke of spontane verdamping waarbij er meetvloeistof uit de buisjes verdampt zonder dat de radiator aan staat. Dit kan in beperkte mate voorkomen onder invloed van externe verwarmingsbronnen zoals bijvoorbeeld: de nabijheid van een pc, haardrogers zoals in een kapperszaak of gewoon de omgevingswarmte,... .  Zoals elke vloeistof, zelfs met zeer trage verdampingseigenschappen, verdampt ze lichtjes bij kamertemperatuur. 

Op die manier wordt het aantal geregistreerde eenheden groter, maar doordat de totale kosten gedeeld worden door het totaal aantal opgenomen eenheden, wordt de eenheidsprijs kleiner. 

Elke bewoner heeft bij het begin van het stookseizoen dezelfde hoeveelheid verdampingsvloeistof in het rechterbuisje. Ter compensatie van de spontane verdamping wordt bij elke bewoner enkele millimeters extra meetvloeistof in het rechterbuisje aangebracht tijdens hun plaatsing in de zomerperiode. 

We kunnen inderdaad het correct functioneren van de meters laten checken. U dient hiervoor uw beheerder te vragen om een verzoek tot controle in te dienen. Indien zou blijken dat de meters inderdaad correct functioneren, zullen de kosten van de controle wel worden doorgerekend.

Dit duidt op een probleem waarvoor Techem niet kan instaan. Om dit probleem te verhelpen raden wij u aan contact op te nemen met uw installateur.

BELANGRIJK

Hou er rekening mee dat er op de nieuwe radiatoren ook warmtekostenverdelers moeten komen.

Een aantal types radiatoren zijn niet geschikt om warmtekostenverdelers op te bevestigen :

 • Ventilo-convectoren (vb JAGA DBE system)
 • Radiatoren met AFNEEMBARE FRONTPLAAT
 • Handdoekdrogers met GEMENGDE aansluiting (Centrale Verwarming + elektriciteit)

Bij twijfel, gelieve eerst met ons contact op te nemen. Misschien kan een energieteller een oplossing zijn.
(Zie gewestelijke wetgeving met betrekking tot EED.)

Warmtekostenverdeler verwijderen:

Gelieve de volgende richtlijnen te volgen om de warmtekostenverdeler van het bevestigingsplaatje te verwijderen:

 • Verbreek de verzegeling die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt. Plaats de punt van een brede schroevendraaier en draai totdat u de weerstand overwint. Verwijder het losgekomen deel.
 • Steek de punt van een kleine schroevendraaier in de zichtbare gleuf en duw een beetje (geen kracht) om de overgebleven stukken van de verzegeling te verwijderen.
 • Laat slechts het topje van de schroevendraaier in de gleuf en trek het handvat van de schroevendraaier omhoog om de klep te openen.
 • Daarna kan het bevestigingsplaatje losgeschroefd worden. Hou deze toestellen in het appartement ter beschikking.

Warmtekostenverdeler “radio 4” verwijderen:

Richtlijn om warmtekostenverdelers “radio 4” te demonteren:

 1. Verbreek met een fijne schroevendraaier de verbindingen van de verzegeling. Zie foto.
 2. Eens deze volledig vrij gemaakt is kan het onderste deel naar beneden getrokken worden.
 3. Trek het onderste deel van de warmtekostenverdeler wat naar u toe en duw het toestel wat naar boven.
 4. Dan kan de warmtekostenverdeler van het bevestigingsplaatje gelicht worden.

Zie instructies "warmtekostenverdeler verwijderen" bij vorig item "Ik ga een oude radiator vervangen door een nieuwe. Wat moet ik doen? Waar moet ik op letten?"

Indien er een radiator weggenomen wordt, en niet vervangen wordt, gelieve de warmtekostenverdeler terug te sturen naar:

CALORIBEL NV
Technische Dienst
De Koninckstraat 40
1080 Brussel

Gelieve ook onze technische dienst hiervan per mail op de hoogte te brengen: caloribel@techem.be

Hierbij moet moet vermeld worden :

 • de code van het gebouw en over welk appartement het gaat
 • de ruimte waarin deze warmtekostenverdeler hing
 • het controlenummer van de warmtekostenverdeler (deze ziet u op de display van de warmtekostenverdeler). Zie foto:

 

Op deze manier kunnen wij alle gegevens eruit halen en dit toestel definitief annuleren in ons bestand.

Energiemeter

Een warmtekostenverdeler wordt op de radiator geplaatst, een energiemeter wordt op het verwarmingscircuit geplaatst.  Deze laatste meet zowel het temperatuurverschil tussen vertrek- en retourleiding, als het watervolume dat door de leidingen stroomt. Het resultaat is een waarde in kWh, terwijl een warmtekostenverdeler enkel eenheden zonder verdere betekenis weergeeft. 

Warmtekostenverdelers en energiemeters kunnen tegelijk voorkomen in eenzelfde gebouw, maar bijkomende berekeningen zijn nodig voor de onkostenverdeling.

Voor meer info over de werking van deze producten verwijzen we naar warmtekostenverdelers en energiemeters.

Watermeters

Watermeters worden gemonteerd op de warm- en koudwaterleidingen van het watercircuit. Het water stroomt door de watermeter waardoor het rekenwerk het verbruik gaat registreren. Het verbruik wordt hierbij weergegeven in m³.

Opmerking : in onze afrekeningen wordt gerekend in hl. Weet dat 1m3 overeenkomt met 10hl.

De toegelaten gebruiksduur van koudwatertellers is naar aanleiding van het K.B. van 18 februari 1977 gewijzigd door het K.B. van 22 juni 1990, 16 jaar. Na afloop van deze tijdspanne dienen de meters dan ook vervangen te worden. Techem tracht steeds tijdig in te lichten wanneer de periode van 16 jaar dreigt te verstrijken.

De toegelaten gebruiksduur van sanitaire warmwatertellers is naar aanleiding van het K.B. van 2 maart 1981 in principe 8 jaar. Na afloop van deze tijdspanne dienen de meters dan ook vervangen te worden. Techem tracht steeds tijdig in te lichten wanneer de periode van 8 jaar zal verstrijken.

Als uw watermeter in huur is en de oorzaak van het defect inherent is aan de meter, zullen wij deze voor onze rekening vervangen. Als het defect door u opgespoord wordt buiten de jaarlijkse opname, neem dan gewoon contact op met onze dienst planning om een afspraak te maken.

PLANNING (02/ 529 63 12 en/of per mail: planning@techem.be

Werd de watermeter indertijd aangekocht, dan verwachten wij een schrijven: brief en/of e-mail met uw aanvraag om de meter te vervangen. Deze zal u dan gefactureerd worden als de garantie van 24 maanden verstreken is.

Wordt uw meter vanop afstand afgelezen dan dient deze in elk geval door ons geplaatst en/of geleverd te worden om de aflezing van op afstand in de toekomst te kunnen verderzetten. Plaatsingen kunnen ook door uw eigen loodgieter gebeuren indien u dat wenst.

We verwijzen naar het document “Hoe lees ik mijn watermeter?” voor een correcte aflezing van uw watermeter.

Opmerking: in onze afrekeningen wordt gerekend in hl. Weet dat 1m3 overeenkomt met 10hl.

 

Opname

Het kan jammer genoeg gebeuren dat een technieker te laat komt op een afspraak, door files, of complicaties en vertraging opgelopen op een vorige afspraak.

Aarzel niet onze dienst planning te contacteren (02 529 63 12). Zij kunnen contact opnemen met de desbetreffende technieker, en u op de hoogte houden.

BELANGRIJK : indien jullie gebouw uitgerust is met RADIOFREQUENTIE meters, dan hoeven de techniekers geen toegang te hebben tot de appartementen voor de opname.  Zij kunnen de gegevens van het aanwezige radiofrequentie materiaal automatisch van buiten het gebouw aflezen.

Indien jullie het TSS (TECHEM SMART SYSTEM) hebben, is een verplaatsing niet meer nodig en kunnen we alles vanop kantoor volgen.

Indien u niet aanwezig was tijdens het bezoek van onze technieker wordt er automatisch een 2e BETALEND bezoek ingepland om de jaarlijkse opname te laten uitvoeren. Hebben wij nadien nog altijd geen toegang verkregen tot uw appartement dan moet u als huurder/eigenaar van het appartement zelf contact opnemen met onze dienst PLANNING. (02/ 529 63 12 en/of per mail: planning@techem.be)

Beschikt u over elektronische warmtekostenverdelers en watermeters die van op afstand afgelezen kunnen worden, dan hoeft u niet aanwezig te zijn voor de jaarlijkse opname. De technieker is aanwezig voor het gebouw en kan zo alle verbruiken ontvangen via ons systeem.

*RF = Radiofrequentie (of elektronisch)

Tussenopname

Wordt uw appartement verkocht of verhuurd aan een nieuwe eigenaar en/of huurder? Dan is het wenselijk dat de indexen op het moment van de bewonerswissel worden genoteerd om bij de jaarlijkse afrekening een splitsing te kunnen maken. De te volgen procedure hangt af van het type tellers in het gebouw.

Gebouwen zonder RF of TSS

In dat geval kan u ofwel beroep doen op onze diensten (betalend) ofwel voert u de tussenopname zelf uit.

Indien u wenst dat een afgevaardigde de tussenopname komt uitvoeren, dient u onze dienst planning te contacteren, dit kan zowel per mail als telefonisch.

Let op: kijk eerst na in welke regio het gebouw gelegen is, wij werken namelijk met verschillende regionale afgevaardigden. Alle informatie is terug te vinden bij 'Contact'

Wenst u de opname zelf uit te voeren met wederzijds akkoord van beide partijen, dan kan u ons online formulier downloaden en dit dan met onderling akkoord vervolledigen. Het dient dan naar onze dienst afrekeningen te worden doorgestuurd. 

Gebouw met RF of TSS

In dat geval hoeven wij voor een tussenopname ook niet meer langs te komen. 

Wij hebben enkel een schrijven nodig via brief, fax of mail beschikkende over volgende elementen:

 • Code van het gebouw (indien niet gekend: adres van het gebouw)
 • Code van het betreffende appartement
 • Datum van de bewonerswissel

Als u toegang heeft tot ons portaal, kan u een tussentijdse opname onmiddellijk daar ingeven. Zo hebben wij alle correcte informatie betreffende het gebouw en appartement.

Afrekening

Om het bedrag te kunnen berekenen dat ieder moet betalen, hebben we twee gegevens nodig:

 • Onze meteropnames
 • Maar ook, wat vaak vergeten wordt, het onkostenbedrag en de verdelingswijze

Het betreft hier het geheel van onkosten van het gebouw en de toe te passen verdeelsleutels.

In het algemeen omvatten deze kosten:

 1. De prijs van de brandstof
 2. De onderhoudskosten van de verwarmingsketel, de brander en het schoorsteenvegen
 3. De kosten voor de door de brander verbruikte elektriciteit
 4. De vaste prijs van het water of het totaal van de facturen die worden betaald aan de watermaatschappij, indien de watermeters door ons worden opgenomen. 

Al die kosten worden gesplitst in vaste en variabele kosten:

De vaste kosten: (forfaitair verdeelde kosten)

Net als voor de andere huurkosten (verzekering, lift, onderhoud van groene ruimtes, herstellingen, enz...) is een vast gedeelte noodzakelijk opdat iedereen, of men aanwezig is of niet, zou bijdragen in de gemeenschappelijke verwarmingskosten van het gebouw: verwarming van halls, gangen, traphuizen en leidingen die gemeenschappelijk zijn voor al de bewoners van het gebouw. Die vaste kosten kunnen in gelijke delen worden verdeeld of op basis van quotiteiten die ons moeten worden meegedeeld.

Tot de «vaste kosten» rekenen wij ook iedere overdracht van energie die in een gebouw kan plaatsvinden, zowel naar buiten toe als van het ene naar het andere appartement. Met andere woorden, het warmteverlies van de verwarmingsketel, de leidingen, de aanliggende muren, het dak, enz...

De rechtvaardiging van het verrekenen van die vaste kosten in de vorm van een percentage van de brandstofkosten kan worden geïllustreerd aan de hand van de volgende twee voorbeelden:

 • Nemen wij eerst het voorbeeld van een sterk verwarmd appartement. Omdat de bewoner van dat appartement zo hard stookt, zal hij of zij hoge verwarmingskosten hebben, maar bovendien draagt hij of zij op die manier bij tot de verwarming van de rest van het gebouw, of toch minstens tot de verwarming van de aangrenzende appartementen, die verhoudingsgewijs minder zullen moeten stoken.
 • Nemen wij vervolgens het voorbeeld van een niet verwarmd appartement. Een appartement dat bijvoorbeeld niet bewoond wordt, zorgt ervoor dat de bewoners van de aangrenzende appartementen hun verwarmingskosten moeten opdrijven om een normale temperatuur te behalen.

Zowel in het eerste als in het tweede geval lijkt het ons rechtvaardiger de volledige verwarmings- kosten niet gewoon te delen volgens de opgenomen waarden van de verdelers maar er eerst een gedeelte van af te trekken dat op basis van quotiteiten moeten worden verdeeld. Over het algemeen schommelt het percentage vaste kosten tussen 20% en 40% (zie basisakte). Zonder specifieke aanwijzing van uwentwegen, passen wij een percentage toe van 30%.

De variabele kosten: (kosten verbonden aan het individuele verbruik)

De rest van de verwarmingskosten wordt verdeeld naar rato van het aantal opgenomen eenheden op iedere verdeler.

Andere bedragen kunnen worden meegedeeld aan onze diensten om te worden verdeeld tussen de verschillende huurders/bewoners van een gebouw (gemeenschappelijke kosten, voorschotten, enz...)

U kunt aan de hand van uw verdelers niet zelf uw eindafrekening uitrekenen aangezien het meetsysteem een zogenaamd verhoudingssysteem is. Dit houdt in dat de verdelers aangeven hoeveel energie een bewoner heeft verbruikt t.o.v. het totaal. Uw verbuikte eenheden van de verdelers zijn ook niet om te rekenen naar m3-gas of kWh. Ook worden niet alle gemaakte energiekosten verdeeld over de eenheden van uw verdelers. Dit is te wijten aan de vaste kosten die meestal in rekening worden gebracht. 

De opname is gebeurd maar de afrekening laat op zich wachten? Waarschijnlijk wachten wij nog op het onkostenformulier waarin u ons de te verdelen kostenbedragen en verdeelsleutels meedeelt (zie ook 'Hoe een onkostenformulier invullen'). Zo lang we dat niet hebben ontvangen, kunnen wij de afrekening niet opstellen.

U mag rechtstreeks contact opnemen met de dienst Afrekeningen van Techem. Welke regio u dient te contacteren hangt af van de ligging van het gebouw. 

Vlaanderen
Via mail: Afrekening.Vlaanderen@techem.be of telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 8.30u tot 12u: 02/ 529 63 94 

Brussel
Via mail: Decompte.Bruxelles@techem.be of telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 8.30u tot 12u: 02/ 529 63 93 

Wallonië
Via mail: Decompte.Wallonie@techem.be of telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 8.30u tot 12u: 02/ 529 63 42 en/of 02/ 529 63 49.

Van de totale energiekosten worden eerst de vaste kosten afgetrokken. Enkel wat overblijft, nl. de variabele kosten worden verdeeld volgens de warmtekostenverdelers.  De prijs per eenheid wordt berekend door de variabele kosten te delen door het totaal aantal opgenomen eenheden in alle appartementen.  Door uw gemeten aantal eenheden in uw appartement te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs ontstaat uw aandeel in de variabele kosten.

De eenheidsprijs wordt dus bepaald door 2 onscheidbare factoren, namelijk het totaalbedrag van de brandstoffactuur tijdens de in aanmerking genomen verwarmingsperiode alsook het aantal verbruikte eenheden opgenomen voor het ganse gebouw tijdens diezelfde periode.

Wij kunnen in geen geval de eenheidsprijs op voorhand communiceren, daar die ieder jaar verschillend kan en waarschijnlijk zal zijn.

Vaste kosten

Met ‘vaste kosten’ bedoelen wij alle vormen van warmteoverdracht, die zich kunnen voordoen in een gebouw, zowel van binnen naar buiten, als tussen de appartementen onderling. In de dagelijkse omgangstaal wordt daarmee het warmteverlies van de verwarmingsketel, de leidingen, de scheidingsmuren, het dak, enz. bedoeld.

Dat het nodig is met deze vaste kosten rekening te houden onder de vorm van een bepaald percentage van de uitgaven voor brandstof kunnen wij aantonen aan de hand van volgende voorbeelden:

 • Nemen wij eerst het geval van een intensief verwarmd appartement. De leefwijze van de bewoner van dit appartement zal tot gevolg hebben dat hij voor verwarming een fors bedrag zal moeten neertellen. Anderzijds draagt hij bij wijze van spreken zijn steentje bij tot de opwarming van de warmtemantel van het gebouw of ten minste toch van de aanpalende appartementen, die dan ook evenredig minder zullen moeten worden verwarmd;
 • Nemen wij vervolgens het geval van een onverwarmd appartement. Wanneer een appartement onverwarmd blijft, dan heeft dit tot gevolg dat de aanpalende appartementen, die grenzen aan onbewoonde vertrekken, meer energie moeten vragen om een aangename temperatuur te bereiken.

In beide gevallen lijkt het ons billijker de totale verwarmingskosten niet enkel te verdelen in functie van de door de warmtekostenverdeler aangegeven eenheden, maar er eerst een gedeelte af te trekken en dit te verdelen volgens de duizendsten.

Het percentage vaste kosten wordt gekozen door de klant. Gangbare percentages zijn 20% voor de verdampingsmeters en 40% voor elektronische verdelers, omdat ze de realiteit meestal benaderen. De vaste kosten worden verdeeld op basis van een te kiezen verdeelsleutel (bijvoorbeeld: duizendsten).

Algemene kosten

Dit zijn alle kosten die niets te maken hebben met het privé verbruik op gebied van verwarming en water.

De algemene kosten zijn bvb. Voor het onderhoud van het gebouw, de liften, electriciteit van de gemeenschappelijke ruimtes enz.  Deze kosten worden gedeeld door de totaliteit van de bewoners maar gaan geenszins over het privéverbruik.

Voor meer informatie neem contact op met de syndicus, eigenaar van het gebouw, of consulteer uw aankoopakte.

Hier zijn meerdere oorzaken mogelijk. Is er sprake van meer geregistreerde eenheden op dezelfde meetapparatuur dan het voorgaande jaar? Zo ja, dan kan het hogere verbruik te maken hebben met veranderde leefomstandigheden (bv. de geboorte van een kind) of met meer graaddagen (meer koude) in de bewuste afrekenperiode. Ook kan nog gedacht worden aan factoren als een veranderde instelling van de stookapparatuur in het appartement.

Als er sprake is van eenzelfde aantal eenheden, maar toegenomen kosten is het waarschijnlijk dat er sprake is geweest van een (forse) stijging van de eenheidsprijs door een hogere energieprijs of door een wijziging van het percentage vaste kosten.

Er werd destijds een contract opgemaakt voor de elektronische warmtekostenverdelers (10 jaar) en/of watertellers (koudwater: 10 jaar en warmwater: 8 jaar). Indien er een warmtekostenverdeler en/of waterteller verwijderd wordt binnen de periode van het afgesloten contract, dient er een (gedeeltelijke) afschrijvingsfactuur opgemaakt te worden. 

Wij zullen deze warmteverdeler en/of waterteller niet meer factureren gedurende de contractperiode maar vragen wel een schadevergoeding van 50% voor de niet ontvangen huur voor het gedeelte dat nog niet is afgeschreven en nog niet is terugbetaald van het materiaal dat bij het begin van het contract is geplaatst (zie algemene voorwaarden).

Nog vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.