Impressum

Techem zorgt voor een eerlijke verdeling van energie- en waterkosten in gebouwen met collectieve verwarmingsinstallaties en/of gemeenschappelijke watermeters.

Dienstverlener

Techem Caloribel NV
De Koninckstraat, 40 Bus 1-3
1080 Brussel
Telefoon: 00 32 (0)2 529 63 00

Vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur:
Geert Meersman

Auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen, tekeningen, geluidsfragmenten, video's en animaties, alsook hun presentatie zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wettelijke bepalingen inzake de bescherming van het intellectuele eigendomsrecht. Ze mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of om te worden verspreid, en ze mogen niet worden gewijzigd en gebruikt op andere websites. Sommige internetpagina's bevatten afbeeldingen die onderworpen zijn aan het auteursrecht van degenen die deze pagina's beschikbaar gemaakt hebben.

Garantie

Techem GmbH stelt deze informatie ter beschikking zonder welke toezegging of vrijwaring dan ook, hetzij expliciet hetzij impliciet. Eveneens uitgesloten zijn alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, van geschiktheid voor specifieke doeleinden of van niet-schending van wetten of octrooien. Hoewel de informatie die wij verstrekken in principe correct is, kan ze niettemin fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Merken

Tenzij anders vermeld, zijn al de op deze website vermelde merken wettelijk beschermde merken van Techem Caloribel NV.