Van opname naar afrekening

1

Afstandsopname

Wij zorgen jaarlijks voor de opname van de meters, zonder de appartmenten te betreden. Denk er aan om ook elke bewoners- of eigenaarswissel door te geven aan onze diensten.

2

U geeft uw gegevens aan ons door

Om het bedrag te kunnen berekenen dat ieder jaarlijks moet betalen, hebben we het onkostenbedrag en de verdelingswijze nodig van de eigenaar beheerder van het gebouw.

3

U ontvangt snel de jaarlijkse afrekening

Binnen de 10 werkdagen na de jaarlijkse opname en na ontvangst van de onkosten, wordt de eindafrekening naar de eigenaar/beheerder gestuurd.

Een afrekening binnen de kortst mogelijke termijn!
Dit na ontvangst van de onkosten van het gebouw en de toe te passen verdeelsleutels.