Techem, uw energie-dienstverlener

Techem zorgt voor een eerlijke verdeling van energie- en waterkosten in gebouwen met collectieve verwarmingsinstallaties en/of gemeenschappelijke watermeters. Onze missie bestaat erin het verbruik voor verwarming en water van vastgoedeigenaars, gebouwenbeheerders en bewoners fors te verlagen.

De opname

Om een correcte afrekening te kunnen maken, hebben we de meterstanden nodig. De verbuiken van warmte, warm en/of koud water worden in elk pand nauwkeurig gemeten en op de kanteldatum in het geheugen van elke teller opgeslagen om nadien afgelezen te kunnen worden.

De afrekening

In de jaarlijkse afrekening wordt berekend hoeveel elke bewoner/gebruiker van de totale onkosten moet betalen. Wij houden wij ook rekening met de data waarop uw appartement verkocht of verhuurd werd een een nieuwe eigenaar en/of huurder (tussentijdse afrekening).

Van opname naar afrekening

1

Afstandsopname

Wij zorgen jaarlijks voor de opname van de meters, zonder de appartmenten te betreden. Denk er aan om ook elke bewoners- of eigenaarswissel door te geven aan onze diensten.

2

U geeft uw gegevens aan ons door

Om het bedrag te kunnen berekenen dat ieder jaarlijks moet betalen, hebben we het onkostenbedrag en de verdelingswijze nodig van de eigenaar beheerder van het gebouw.

3

U ontvangt snel de jaarlijkse afrekening

Binnen de 10 werkdagen na de jaarlijkse opname en na ontvangst van de onkosten, wordt de eindafrekening naar de eigenaar/beheerder gestuurd.

Een afrekening binnen de kortst mogelijke termijn!

Dit na ontvangst van de onkosten van het gebouw en de toe te passen verdeelsleutels.