De Gedragscode van Techem

Bij Techem besteden we veel aandacht aan integer gedrag en handelen we natuurlijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Naleving is in dit opzicht een belangrijke vermenigvuldiger en rapporteert daarom rechtstreeks aan de CEO als personeelsfunctie.

Kwesties zoals het voorkomen van corruptie, naleving van antitrust- en concurrentiewetten, fraudepreventie en het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering zijn verankerd in het bedrijf via een nalevingsbeheersysteem dat de hele Techem-groep omvat op het gebied van hoe het wordt bekeken en hoe het werkt.

Als een van de toonaangevende servicepartners voor groene en slimme gebouwen, zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, zakenpartners en de samenleving en hechten we veel belang aan het integer zaken doen. Dit is vooral belangrijk gezien de belangrijke marktpositie van Techem - en de toegenomen eisen op het gebied van mededingingsrecht die daarmee gepaard gaan. Naast ons dagelijkse werk dient onze Techem-gedragscode ook als een duidelijke toewijding en ambassadeur om ons begrip van waarden van binnenuit over te brengen. Het wordt aangevuld met gedetailleerde richtlijnen, brochures en trainingen.

Wilt u een compliance-incident melden?

Als u aanwijzingen heeft voor illegaal of ongepast gedrag bij Techem, neem dan contact met ons op via de volgende contactopties.

Contacteer ons: U kunt rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Techem Group Compliance voor zorgen, advies en overtredingen met betrekking tot naleving via het onderstaande contactformulier.

TellTechem: Via ons TellTechem-rapportagekanaal kunnen klanten, leveranciers en andere belanghebbenden veilig en, indien nodig, anoniem rapporten indienen over nalevingskwesties. Rapporten kunnen onze gedragscode, richtlijnen en normen bevatten, of naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

We nemen elk rapport serieus, we beoordelen het met de nodige zorgvuldigheid en we nemen passende maatregelen of gevolgen. We beloven dat een eerlijk gedrag op geen enkel moment tot nadelen van de kant van de Techem-groep zal leiden.

Gedragscode van Techem

Deze gedragscode is bindend voor de manier waarop we bij Techem werken. Het helpt ons bij het nemen van de juiste beslissingen - geleid door onze kernkenmerken en ethische principes zoals eerlijkheid, openheid, duidelijkheid en toewijding.

DIT IS GEEN NOODSERVICE: Als er een onmiddellijke bedreiging is voor het leven of eigendommen, neem dan onmiddellijk contact op met uw lokale hulpdiensten.
Neem voor VRAGEN en KLACHTEN met betrekking tot onze diensten en producten contact met ons op via ons contactformulier.