Opname op afstand vergemakkelijkt uw leven.

De verbruiken van warmte, warm water of koud water worden in elk pand nauwkeurig gemeten en op de kanteldatum in het geheugen van elke teller opgeslagen om nadien op afstand afgelezen te worden. Bewoners hoeven dus niet aanwezig te zijn tijdens de opname.

De tussentijdse opname    

Wordt uw appartement verkocht of verhuurd aan een nieuwe eigenaar en/of huurder? Het is wenselijk dat de indexen worden genoteerd op het moment van de wisseling van de bewoners, zodanig dat wij hiermee rekening kunnen houden tijdens de jaarlijkse afrekening.

De jaarlijkse opname

Ieder jaar brengt de (regionale) afgevaardigde van Techem een bezoek aan uw gebouw voor het opnemen van de warmtekostenverdelers en alle andere meters die bestemd zijn voor het verdelen van de verbruikskosten. Dat bezoek wordt elk jaar automatisch gepland rond dezelfde datum, rekening houdend met uw voorkeur (mee te delen bij de bestelling). U hoeft deze opname niet elk jaar opnieuw aan te vragen.

Let op: Als uw verwarmingsketel op gas werkt, is het wenselijk ons bezoek te laten samenvallen met de jaarlijkse facturering van de gasmaatschappij. Gelieve u bij hen te informeren over de datum van hun jaarlijks bezoek aan uw gebouw.

Walk-in: de opname op afstand

Hoe werkt het?

Alle componenten van het radiografische systeem passen samen. De verbruiken van warmte, warm water of koud water worden in elk pand nauwkeurig gemeten en op de kanteldatum in het geheugen van elke teller opgeslagen om nadien afgelezen te worden. De warmtekostenverdelers worden tegelijk op nul gesteld, de watertellers en/of energietellers niet. Bij deze laatste wordt het verbruik berekend door van de nieuwe index, de index van de vorige periode af te trekken. De uitlezingen vinden plaats buiten het pand door middel van een mobiele uitlees computer. De technieker verplaatst zich tot voor het gebouw en ontvangt onmiddellijk alle gegevens. Bewoners hoeven dus niet aanwezig te zijn tijdens de opname.

  • Koud- en warmwaterverbruiken: worden geregistreerd door radiografische meters.
  • Het verbruik van koude wordt gemeten met koudemeters.
  • Radiografische energiemeters worden bijvoorbeeld gebruikt voor vloerverwarming.
  • Op elke radiator worden radiografische warmtekostenverdelers geplaatst.
  • Uitlezingen vinden plaats door communicatie tussen de meters en de mobiele uitleescomputer.

Het Techem Smart System

De eenvoudige weg naar vergevorderde diensten

U krijgt online toegang tot de verbruiken tijdens het jaar via het beheerdersportaal, uw gebouw is technisch klaar voor de EED2 en permanente monitoring van de meters wordt mogelijk.

De voordelen van afstandsaflezing

Deze nieuwe technologie vergemakkelijkt jouw leven. U hoeft geen afspraak te maken en/of in het appartement te blijven tot de technieker is langs geweest. Voor de installatie moet u echter aangeven in welke maand u het liefst heeft dat wij de jaarlijkse opname uitvoeren.

Wij programmeren vervolgens de meters en of tellers en deze meten en slaan de gegevens op per vijftien dagen. Een geïntegreerde zender zendt vervolgens de versleutelde data via radiofrequentie. Wereldwijd zijn er meer dan 38 miljoen meters geïnstalleerd met de radiografische technologie van Techem.

Een afrekening binnen de kortst mogelijke termijn!

Dit na ontvangst van de onkosten van het gebouw en de toe te passen verdeelsleutels.