Kompletne rozwiązania dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Elektromobilność staje się standardem. Dzięki stacjom ładowania przyczyniają się Państwo do kształtowania rewolucji w transporcie. Najemcy i właściciele mają również podstawowe prawo występowania o zgodę na zainstalowanie kolumny ładowania w garażu podziemnym lub na posesji domu.

Znormalizowane rozwiązania skrzynek ściennych w Państwa nieruchomości.

Możliwość wygodnego ładowania w każdej chwili i rozliczania kosztów energii na podstawie zużycia.

Pakiety e-ładowania Techem: dopasowane do Państwa potrzeb

Usługa jeszcze niedostępna. Materiał w opracowaniu.

Jeden partner serwisowy - wiele usług

Techem E-Charging: nasze atrakcyjne rozwiązanie typu „wszystko w jednym" dla wszystkich usług związanych z infrastrukturą ładowania w danej nieruchomości. W ten sposób Techem, oprócz usług związanych z ciepłem, wodą i zdrowiem mieszkańców, oferuje również usługi związane z mobilnością: od koncepcji do eksploatacji. 

 

Trzy kroki do rozwiązania w zakresie e-ładowania

  • Sprawdzenie wykonalności na miejscu i/lub cyfrowo w celu określenia ogólnej koncepcji stacji ładowania dla danej nieruchomości
  • Profesjonalna i zgodna z normami instalacja stacji ładowania na terenie Państwa nieruchomości
  • Przejęcie technicznej obsługi stacji ładowania oraz rozliczanie prądu ładowania

Techem E-Charging: korzyści dla wynajmujących i najemców

Nasze rozwiązania w zakresie stacji ładowania oraz rozliczania prądu dla samochodów elektrycznych zwiększają atrakcyjność nieruchomości i umożliwiają najemcom korzystanie z elektromobilności.

1

Większa atrakcyjność nieruchomości

Stacje ładowania/wallbox zyskują coraz większe znaczenie dla najemców. Podnoszą również atrakcyjność Państwa nieruchomości.

2

Koncepcja holistyczna

Łączenie oferty Techem: na przykład z kosztami ogrzewania i rozliczeniami za zużycie wody.

3

Rozliczanie zużycia energii elektrycznej

Skorzystajcie Państwo z naszych wygodnych rozwiązań, aby rozliczanie prądu stało się bardzo prostą sprawą na każdej stacji ładowania w budynku.

1

Ciesz się e-mobilnością

Rozwiązania Techem w zakresie e-ładowania stwarzają warunki do wejścia w e-mobilność w obszarze aut elektrycznych. Naładujcie Państwo auto w zaciszu własnego domu.

2

Wygodne ładowanie

Nasze indywidualne rozwiązania skupiają się na Państwa wygodzie: najkrótszym możliwym czasie ładowania oraz by pozostali Państwo mobilni jak najdłużej.

3

Przejrzystość

Nasza usługa rozliczeniowa dla stacji ładowania zapewnia, że ​​tylko Państwo mogą ładować na swojej stacji ładowania, a poniesione koszty są identyfikowalne.

Ochrona klimatu - więcej niż tylko słowa

Dzięki Techem E-Charging na terenie Twojej posesji promujesz elektromobilność i oszczędność CO₂ w sektorze transportu. Nasze rozwiązanie łączy w sobie ekonomiczność, komfort i ochronę klimatu i może być łączone z innymi przyjaznymi dla klimatu technologiami i usługami.

  • Transport powoduje ⅓ emisji gazów cieplarnianych
  • Samochody elektryczne są prawie bezemisyjne 
  • Techem toruje drogę dla nowej mobilności

Pytania i odpowiedzi na temat e-ładowania

Teoretycznie możliwe jest ładowanie samochodu elektrycznego przy pomocy zwykłego gniazdka. Tak zwany kabel ładujący Schuko służy jednak wyłącznie do ładowania awaryjnego i powinien być stosowany wyłącznie w uprzednio sprawdzonych i zaprojektowanych gniazdkach. Technologia zwykłego przyłącza domowego nie jest przystosowana do tak ciągłego obciążenia - pojazd wymaga stałego wysokiego prądu ładowania. Jeśli dodatkowo występują małe przekroje przewodów, długie odcinki przewodów, chybotliwe styki lub wiele odbiorników połączonych szeregowo, ryzyko przegrzania przewodów i styków wtyczek staje się coraz większe. Dlatego konieczne jest, aby wykwalifikowany elektryk dokładnie sprawdził, w jaki sposób można zastosować profesjonalne i bezpieczne rozwiązanie. 

Rozliczanie energii elektrycznej odbywa się zgodnie z przepisami kalibracyjnymi za pomocą zintegrowanego w stacji ładowania licznika energii elektrycznej, który jest bezpośrednio połączony z systemem rejestracji i rozliczania. Uwierzytelnianie za pomocą RFID (Radio Frequency Identification) umożliwia precyzyjne przypisanie zużycia do użytkownika. Oznacza to, że nawet w przypadku wspólnie użytkowanych miejsc parkingowych, zużycie może być przypisane do poszczególnych użytkowników w sposób bezpieczny pod względem prawnym. 

Podczas ładowania samochodu elektrycznego należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby sieć energetyczna i wszystkie jej elementy nie były przeciążone procesem ładowania. Z tego powodu tylko profesjonaliści mogą instalować i oddawać do użytku stacje ładowania. Ponadto stacje ładowania muszą być zarejestrowane lub nawet zatwierdzone przez właściwego operatora sieci elektrycznej. Mając u boku takiego partnera jak Techem, można łatwo i wygodnie sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z instalacją stacji ładowania na terenie danej nieruchomości. 

Z firmą Techem jako partnerem redukujesz do minimum nakłady związane z projektowaniem, instalacją i eksploatacją stacji ładowania samochodów elektrycznych. Oferujemy wystandaryzowane, a tym samym zrozumiałe i ekonomiczne pakiety usług, a jednocześnie możemy dostosować każde z naszych rozwiązań do specyficznych wymagań budynków. Dzięki naszym pakietom e-ładowania nie tylko zwiększymy atrakcyjność nieruchomości. Dzięki naszym elastycznym modelom operacyjnym i kontraktowym można też czerpać korzyści ekonomiczne. 

Ponieważ elektromobilność uznawana jest za istotny wkład w ochronę klimatu, możliwe są dotacje rządowe. Jednym z potencjalnych punktów kontaktowych jest tutaj grupa KfW. W ramach programu KfW 440 wnosi ona obecnie 900 euro na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji stacji ładowania. Oprócz grupy KfW, również banki krajów związkowych kwalifikują się jako promotorzy. W każdym razie warto zasięgnąć informacji, ponieważ koszty stacji ładowania mogą być czasami znacznie obniżone dzięki dotacjom.

Ważnymi czynnikami wpływającymi na czas ładowania samochodu elektrycznego są moc ładowania wallboxa, technologia ładowania zainstalowana w pojeździe oraz pojemność akumulatora samochodu elektrycznego. Prosty wzór na wartość przybliżoną to: Pojemność akumulatora / moc ładowania = czas ładowania. Niektórzy eksperci zalecają pomnożenie wyniku przez współczynnik 1,3 ze względu na wahania mocy ładowania. 

Instalujemy skalowalną technologię ładowania. To oznacza: z reguły elastycznie reagujemy na nowe wyzwania, aby zawsze móc zaoferować najlepsze możliwe rozwiązanie dla procesu ładowania. Jeśli, na przykład, coraz więcej lokatorów budynku mieszkalnego decyduje się na korzystanie z samochodu elektrycznego, tak że istniejąca infrastruktura przestaje wystarczać, dostosowujemy istniejącą technologię. Ale bez względu na to, jak duża będzie stacja ładowania w budynku mieszkalnym: Zawsze istnieje możliwość rozliczenia indywidualnego zużycia.

Na podstawie naszego studium wykonalności określamy, ile stacji ładowania można utworzyć i jakie są dostępne opcje realizacji. Z jednej strony może zostać przeprowadzona rozbudowa sieci, którą Techem koordynuje z operatorem sieci. Alternatywnie można zastosować systemem zarządzania obciążeniem, który optymalnie wykorzysta maksymalną możliwą moc przyłączeniową. 

Ponieważ oczekuje się, że w najbliższych latach liczba rejestracji e-pojazdów będzie nadal silnie rosła, dzisiejszy popyt nie ma większego znaczenia. Dlatego też badamy również możliwości rozbudowy w przyszłości, tak aby można było zbudować skalowalny system całościowy.