Impressum

Techem jest jednym z wiodących partnerów serwisowych dla ekologicznych oraz inteligentnych budynków. Koncentrujemy się na efektywności energetycznej w nieruchomościach.

Firma

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
os. Lecha 121
61-298 Poznań
Telefon: +48 32 724 05 25

Reprezentowana przez:
Dr. Wojciecha Lubinieckiego
Piotra Derkacza

Prawa autorskie

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, filmy wideo i animacje chronione są prawem autorskim i innymi prawami chroniącymi własność intelektualną. Nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego bądź dystrybucji, ani zmieniane i używane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe zawierają również zdjęcia, które podlegają prawu autorskiemu firmy Techem, która je udostępniła.

Gwarancje

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. udostępnia informacje bez zapewnienia rękojmi lub jakichkolwiek gwarancji. Nie udziela żadnych dorozumianych gwarancji zbywalności, przydatności do określonych celów lub nie naruszania ustaw i patentów. Nawet jeśli założymy, że podane przez nas informacje są dokładne, mogą one zawierać błędy lub nieścisłości.

Marki

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie marki wymienione na stronach internetowych są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy Techem.