Firma Techem: przedstawiamy się

Techem jest jednym z wiodących partnerów serwisowych dla ekologicznych i inteligentnych budynków. Koncentrujemy się na efektywności energetycznej w całym łańcuchu wartości nieruchomości. Promujemy zdrowy tryb życia, wydajność procesów i ochronę klimatu. Nasze urządzenia i rozwiązania pozwalają uniknąć emisji około 8,7 mln ton CO₂ rocznie.

Techem - sprawia, że budynki są ekologiczne, inteligentne i zdrowe

Dzięki naszej strategii i modelowi biznesowemu działamy na przecięciu trzech kluczowych tendencji: Urbanizacja, mobilność i efektywność energetyczna. Innowacyjne, zrównoważone technologie są w centrum wysiłków firmy Techem, aby uczynić budynki ekologicznymi, inteligentnymi i zdrowymi.

> 39 milionów
urządzeń do wykrywania fal radiowych
8,7 mln
ton CO₂ mniej rocznie
1,8 mld euro
zaoszczędzonych na kosztach paliwa

Techem: na rzecz cyfrowej transformacji energetycznej w budynkach

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań naszych czasów.
W Techem jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i dlatego pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi udaną transformację energetyczną w budynkach.  

Jedna rzecz jest jasna: Tylko dzięki cyfryzacji możliwe jest stworzenie niemal neutralnych dla klimatu zasobów budynków, a także ich finansowanie. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom i urządzeniom sieciowym możemy zmniejszyć zużycie energii, zwiększyć wydajność i połączyć wytwarzanie energii odnawialnej we wszystkich sektorach. 

Cyfryzacja sprawia, że zarządzanie nieruchomościami jest bardziej ekonomiczne, niezawodne i wygodne. Ochrona klimatu, wydajność procesów i zgodność z prawem idą ze sobą w parze.

Nie ma transformacji energetycznej bez cyfryzacji

 

Jaka jest potrzeba cyfryzacji w budynkach? Tylko dzięki zdalnie odczytywanym, połączonym w sieć cyfrową urządzeniom i usługom online możliwe jest regularne rejestrowanie danych dotyczących energii.

Powstała w ten sposób baza danych tworzy przejrzystość i świadomość zużycia energii i jej przepływu wśród właścicieli i mieszkańców. W ten sposób umożliwiamy optymalne planowanie i sterowanie, jak również energooszczędne wytwarzanie i dystrybucję energii. Konsumenci mogą również łatwiej oszczędzać energię. 

Jako dostawca usług energetycznych i pomiarowych, Techem postrzega swoje zadanie jako tworzenie inteligentnych, cyfrowych i oszczędzających zasoby rozwiązań dla branży nieruchomości jutra. Dlatego nasze usługi i urządzenia są zawsze projektowane z myślą o jasnym celu: chcemy ograniczyć emisję CO₂ w nieruchomościach. 

Nasz cel: digitalizacja budynków

Celem firmy Techem jest zoptymalizowana pod względem emisji CO₂ i efektywna eksploatacja budynków technicznych, połączona z neutralnym dla klimatu sąsiedztwem, które jest w jak największym stopniu samowystarczalne energetycznie. Dla osiągnięcia tych celów podążamy różnymi drogami:

  • Optymalne dopasowanie, połączenie w sieć i wspierane cyfrowo monitorowanie systemów wytwarzania ciepła, np. w połączeniu z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych za pomocą pomp ciepła
  • Efektywne wytwarzanie i łączenie sektorów poprzez skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w oparciu o gaz ziemny, a w przyszłości również wodór
  • Ogrzewanie i elektromobilność neutralne pod względem emisji CO₂ dzięki wykorzystaniu odnawialnych form energii, takich jak energia słoneczna i pompy ciepła

Podstawą niezbędnego przeglądu danych i opartej na nim wartości dodanej jest nowoczesna cyfrowa infrastruktura urządzeń firmy Techem. Jakie są tego zalety? Jest trwała, międzyoperacyjna, zdalnie odczytywana, bezpieczna dla danych i samoczynnie monitorująca się.

Podążamy drogą do niemal neutralnego klimatycznie otoczenia w 2050 roku

Znacząco przyczynia się do tego redukcja emisji Co2 w budynkach.

Inne usługi świadczone przez Techem

 

Cyfryzacja sprawia, że otoczenie staje się nie tylko samowystarczalne energetycznie, ale także inteligentne. Techem nie tylko przyczynia się do ochrony klimatu, ale również tworzy efektywność i niezawodność procesu w nieruchomościach i przejmuje ryzyko operatora.

 

Obejmuje to również usługi w zakresie zdrowia mieszkańców np. optymalizacja jakości wody pitnej.

W przyszłości pojawią się kolejne rozwiązania, zwłaszcza w zakresie cyfryzacji i zwiększonego wykorzystania urządzeń. Przykłady dodatkowych możliwych obszarów działania to cyfrowa i energooszczędna obsługa wind, kontrola jakości powietrza i inne usługi w połączonym w sieć budynku. Budynki i dzielnice przyszłości muszą tworzyć przyjazne dla klimatu, połączone ze sobą i zdrowe przestrzenie do życia i pracy. Przyczynimy się do tego.

Fakty i liczby o Techem

3.750
pracowników
≈80 %

wyposażenia w urządzenia radiowe na całym świecie

52,1 mln

urządzeń na całym świecie

11,9 mln
obsługiwanych mieszkań

Naszymi klientami są spółdzielnie mieszkaniowe i inwestorzy na rynku nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, tradycyjne firmy zarządzające nieruchomościami oraz właściciele budynków mieszkalnych.  

Rok gospodarczy 2019/2020 (01.04.2019 - 31.03.2020)

Obrót całkowity*: 779,5 mln euro

Skrócony rok gospodarczy 2020 (01.04.2020 - 30.09.2020)

Obroty: 317,1 mln euro

Techem jako silny partner dla Twoich wyzwań

Nasz zespół pracuje codziennie, aby zapewnić optymalne usługi i rozwiązania.

Zarząd Techem

Urodzony w 1966. Od 16 stycznia 2020r. Chief Executive Officer (CEO) Techem GmbH. Jako Prezes Zarządu zarządza razem z Dr. Carsten Sürig Chief Financial Officer & Chief Performance Officer (CFO & CPO)  oraz Nicolai Kuß Chief Sales Officer (CSO) spółką Techem, która działa w ponad 20 krajach. Przed dołączeniem do Techem Matthias Hartmann był prezesem IBM Deutschland GmbH i Dyrektorem Generalnym w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Wcześniej był między innymi CEO globalnej firmy badawczej GfK SE. Podczas swojej kadencji firma została przekształcona w globalnego dostawcę produktów i rozwiązań cyfrowych. Ponadto zajmował różne krajowe i międzynarodowe stanowiska kierownicze w IBM w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, rozwijając globalną działalność usługową w zakresie strategii, transformacji cyfrowej i rozwoju biznesu.

Urodzony w 1974. Od końca marca 2019r. Dyrektor ds. sprzedaży (CSO) i Członek Zarządu Techem GmbH.  Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z klientami firmy, w szczególności sprzedażą i zarządzaniem klientami, a także działem umów. Od grudnia 2016r. Dyrektor ds. operacyjnych (COO) w Techem. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za działalność operacyjną.
Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w firmie konsultingowej Ernst & Young zdobywając doświadczenie w branży nieruchomości. Członek Zarządu w Fortress Investment Group, COO i Członek Zarządu w Gagfah Group. Ostatnio Chief Investment Officer i Członek Zarządu Deutsche Immobilien Chancen Group. Przed dołączeniem do Techem Dyrektor ds. inwestycji i Członek Zarządu Deutsche Immobilien Chancen Group.

Urodzony w 1966. Od końca marca 2019r. Dyrektor Finansowy i Dyrektor ds. wyników (CFO i CPO) oraz Członek Zarządu Techem GmbH. Na tym stanowisku odpowiada za cały obszar finansowy, a także za obszary usług energetycznych Techem, które mają bezpośredni wpływ na wyniki operacyjne. Obejmują one w szczególności montaż, odczyt urządzeń, rozliczenia, zakupy, łańcuch dostaw, jakość, infrastrukturę, Bautec, a także infrastrukturę IT i rozwój IT. Dr. Sürig studiował elektrotechnikę w RWTH Aachen, a następnie uzyskał doktorat. Ma ponad 20-letnie doświadczenie
w branży energetycznej jako konsultant w McKinsey. Pracował na stanowisku Senior Partner w biurze doradztwa zarządczego w Düsseldorfie oraz był członkiem wiodącej grupy European Electric Power & Natural Gas Practice McKinsey.

 

Zarząd Techem w Polsce

Urodzony w 1960 w Olkuszu. Studiował Nauki Polityczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, Nauki Prawne i Polityczne oraz Ekonomikę Europy Środkowo-Wschodniej
w Paryżu. Doktorat ze Stosunków Międzynarodowych w roku 2001.
Pracował w sektorach: turystycznym, marketingu oraz lotnictwie cywilnym
w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, USA i wielu krajach Europy.
W branży od 1993, wiele lat w koncernie energetycznym E.ON.
15 lat na kierowniczych stanowiskach w firmie Raab Karcher/Viterra/obecnie ista w Niemczech. 12 lat jako Prezes Zarządu ista Polska oraz Dyrektor Zarządzający Regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W firmie Techem od 2008. Członek Executive Committee International w Eschborn, długoletni Dyrektor Zarządzający Regionu Europy Środkowo-Wschodniej obejmującego Austrię, Szwajcarię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię, Rosję, Serbię, Turcję oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Od 01.10.2020 Chief Sales Officer International odpowiedzialny za rozwój rynków wszystkich 20 zagranicznych spółek Techem’u.
Od 2013 V-ce Prezydent E.V.V.E ( Europejskie Stowarzyszenie ds. Rozliczania Koosztów Energii).
Żonaty, dwoje dzieci.

Urodzony w 1965 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej.
W branży od 1993 roku. Wiele lat pracował w koncernie energetycznym E.ON. 13 lat na kierowniczych stanowiskach w firmie ista.
Początkowo pełnił funkcję Dyrektora Logistyki, a następnie Dyrektora Centrum Rozliczeniowego wykonującego usługi dla innych spółek grupy między innymi z Niemiec , USA, Austrii.
W latach 2005-2006 pełniąc funkcję Prezesa Zarządu kierował przekształceniem jednostki w odrębną spółkę ista shared services.  
W firmie Techem od 2009. Przez cztery lata był Dyrektorem Centrum Rozliczeniowego. Od roku 2014 jako Dyrektor Zarządzający jest operacyjnie odpowiedzialny za polską spółkę.