Informacja o ochronie danych

Wszystko o ochronie danych w Techem

Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy strony internetowej firmy Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. (zwanej dalej Techem) i jej spółek zależnych oraz danych gromadzonych za pośrednictwem tej strony, w tym portali. W przypadku stron internetowych osób trzecich, do których odsyłają np. linki, obowiązują wskazówki dotyczące ochrony danych i polityka prywatności zawarte na tych stronach.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą informacją o ochronie danych osobowych przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych Techem. W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych wyjaśniamy między innymi, jak postępujemy z danymi osobowymi i jak wykorzystujemy pliki cookie. Korzystając ze stron internetowych Techem, akceptujesz te regulacje.

Ochrona danych osobowych

Techem bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Zwykle można korzystać z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Dane osobowe (takie jak nazwiska, adresy lub adresy e-mail) są w miarę możliwości zawsze podawane dobrowolnie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy jednak uwagę na to, że przekazywanie danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może być narażone na luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem

Aby chronić przechowywane przez nas dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i nadużyciami, wprowadziliśmy kompleksowe techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa; regularnie sprawdzamy te środki i zapewniamy, że są one nadal zgodne z aktualnym stanem wiedzy.

Jeśli Państwa dane są przetwarzane w ramach centralnego przetwarzania danych, w celu poprawy obsługi klienta lub z przyczyn technicznych w Techem, odpowiednie środki zapewniają uwzględnienie interesów naszych klientów w ramach prawa ochrony danych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prosimy mieć na uwadze, że wdrażamy środki, którymi dysponujemy, aby zapewnić bezpieczny transfer danych. Jednak przesyłanie danych online nie jest całkowicie bezpieczne. Dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych na nasze strony internetowe.

W przypadku zmiany naszej Polityki Prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie. W ten sposób w każdej chwili mogą Państwo dowiedzieć się, jakie informacje o Państwu zbieramy i jak je wykorzystujemy.

Na pisemne zapytanie chętnie poinformujemy Państwa, jakie dane o Państwa osobie przechowujemy. Zapraszamy do przesyłania nam swoich pytań i uwag dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych. 

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych oraz dających się zidentyfikować osób  fizycznych. Rozumie się przez nie tych użytkowników stron, którzy pośrednio lub bezpośrednio mogą zostać zidentyfikowani na podstawie imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego, miejsca zamieszkania lub pobytu, internetowych danych identyfikacyjnych lub też poprzez właściwość/właściwości szczególne, takie jak cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, umysłowe, ekonomiczne, przynależność kulturową lub społeczną.

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową jest:

„Techem”- Techniki Pomiarowe sp. z o.o.
Osiedle Lecha 121
61-298 Poznań

Inspektor ochrony danych Techem

Tomasz Nejman
Kancelaria Radców Prawnych Tokarski Nejman Sp. p. z siedzibą w Poznaniu
ul. Wągrowska 2, 61-369 Poznań
iod.techem@ntkancelaria.pl

Jakie dane przechowujemy i użytkujemy?
Dane osobowe otrzymane bezpośrednio od użytkowników

Dane osobowe są pobierane bezpośrednio za pośrednictwem tych stron internetowych, a następnie zapisywane, jeżeli podają je Państwo z własnej inicjatywy, np. w ramach rejestracji, wypełniając formularze, wysyłając wiadomości e-mail lub zawierając umowę z firmą Techem. Dane te wykorzystujemy w celach każdorazowo podanych lub wynikających z zapytania. Dane te są wykorzystywane w zakresie reklamy wyłącznie do reklamy własnej Techem (w tym reklamy rekomendacyjnej). Ponadto wykorzystujemy przekazane nam dane osobowe do celów marketingowych i badania rynku, do obsługi klienta i nawiązania kontaktu. W razie potrzeby prosimy również o udział w ankietach, które wykorzystujemy do własnych celów marketingowych, badania rynku lub badania opinii. Przekazywanie danych osobom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy - przy czym przedsiębiorstwa powiązane z Techem nie są tutaj uznawane za osoby trzecie.

- W pewnych okolicznościach musimy uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach określonych zadań. W zależności od tego, dlaczego dokładnie potrzebujemy Państwa danych, uzyskamy tę zgodę wyraźnie poprzez "opt-in".

- Zgodnie z art. 4(11) RODO  zgoda (poprzez opt-in) to każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, przez które osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, oznacza zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 'Wyrażona' w uproszczeniu oznacza, że:

- Musisz udzielić zgody dobrowolnie, bez konieczności wywierania przez nas jakiegokolwiek rodzaju nacisku na Ciebie;

- Musisz znać cel udzielenia zgody - dlatego zapewniamy, że poinformowaliśmy Cię w wystarczającym stopniu;

- Musisz udzielić nam swojej zgody w formie pozytywnego, potwierdzającego aktu. Prawdopodobnie udostępnimy Ci pole, które musisz zaznaczyć, aby zapewnić, że ta specyfikacja jest spełniona w sposób jasny i jednoznaczny.

Dane osobowe pobierane automatycznie przez stronę internetową

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową Techem lub otrzymuje wiadomość e-mail i klika na zawarty w niej link, Techem potencjalnie automatycznie zapisuje pewne informacje o użytkowniku, niezależnie od tego, czy korzysta on z naszych usług.

Podczas wizyty na stronie internetowej Techem zapisuje jedynie skrócony adres IP komputera pobierającego dane, jak również stronę internetową, z której użytkownik nas odwiedza. Podczas wizyty zapisywane są: data dostępu, żądana nazwa pliku, adres URL, kod odpowiedzi HTTP, status dostępu, czas trwania dostępu, jak również bajty przesłane podczas połączenia. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do celów statystycznych, przy czym poszczególni użytkownicy pozostają anonimowi.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy przechowywać Twoje informacje podane w formularzu zapytania, w tym podane w nim dane kontaktowe, w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dodatkowych pytań. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda udzielona w momencie przesłania formularza.

Dane do newsletter

Jeśli chcą Państwo zapisać się na newsletter oferowany na tej stronie, będziemy wymagać od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam upewnić się, że są Państwo właścicielami wskazanego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Dane te wykorzystamy wyłącznie do przesłania żądanych informacji i nie przekażemy ich osobom trzecim. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody na przechowywanie przez nas Państwa danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do dystrybucji naszego newslettera poprzez link "Unsubscribe" w newsletterze.

Kalkulator online

W przypadku kalkulacji ofert lub ocen online, oprócz ważnego adresu e-mail wymagamy dalszych informacji zgodnych z celem oferty online. W ramach Państwa zapytania do nas przetwarzamy te dane i w razie potrzeby przechowujemy je. W przypadku złożenia Państwu wiążących ofert za pomocą kalkulatora online, te pliki ofertowe podlegają ustawowemu okresowi przechowywania.

Przekazywanie do państw trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych poza Unią Europejską zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli Komisja Europejska orzekła, że dane państwo trzecie, terytorium lub jeden lub wiele określonych sektorów w tym państwie trzecim lub odpowiednia organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Wykaz akceptowanych państw trzecich można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej Przekazy międzynarodowe | Europejski Inspektor Ochrony Danych (europa.eu) Przekazy międzynarodowe | Europejski Inspektor Ochrony Danych (europa.eu). Jeśli nie ma decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, a Państwo nie wyrazili wyraźnej zgody na proponowane przekazanie, przekazaniu danych muszą towarzyszyć dalsze środki ochronne, takie jak standardowe klauzule ochrony danych, zatwierdzone kodeksy postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikowany.

Przekazanie do państw trzecich może mieć miejsce na przykład w przypadku stosowania plików cookie. Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku przekazania danych do państw trzecich, które nie posiadają odpowiedniego poziomu ochrony danych, nie można zagwarantować, że dochodzą Państwo wszystkich swoich praw jako osoby, której dane dotyczą.

Czas przechowywania danych

Państwa dane są zazwyczaj przechowywane tylko tak długo, jak jest to wymagane dla każdego celu przetwarzania. Jeśli dane nie są już potrzebne do celów przetwarzania określonych w niniejszych informacjach o ochronie danych, są one usuwane, chyba że muszą być nadal przechowywane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa handlowego lub podatkowego. Państwa dane są zazwyczaj usuwane po upływie tych okresów lub termin usunięcia jest określany według tych kryteriów: dane dotyczące Państwa konta klienta są usuwane po ustaniu stosunku użytkowania; dane dotyczące Państwa sposobu użytkowania również nie są usuwane po ustaniu stosunku użytkowania. Dane dotyczące sposobu użytkowania przez niezarejestrowanego użytkownika są usuwane po 28 dniach. Dane dotyczące zapytania do działu obsługi klienta są z reguły usuwane po 3 miesiącach, nie później niż 10 lat po zakończeniu procesu; dane dotyczące ogłoszonego stanowiska są usuwane sześć miesięcy po zakończeniu procedury aplikacyjnej.

Pliki cookies 

Te strony wykorzystują w pewnym zakresie pliki cookies. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Celem cookies jest uczynienie naszych usług internetowych bardziej przyjaznymi dla użytkownika, skutecznymi i bezpiecznymi. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Większość używanych przez nas ciasteczek to tak zwane "ciasteczka sesyjne". Są one usuwane ponownie automatycznie po zakończeniu Państwa wizyty na stronie internetowej. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Technicznie zbędne pliki cookie zbierające Twoje dane zazwyczaj wymagają Twojej zgody. Kiedy wchodzisz na nasze strony internetowe, narzędzie Cookiebot pyta, na które pliki cookie chcesz wyrazić zgodę. W każdej chwili możesz zmienić lub cofnąć swoją zgodę w sekcji (Cookiebot).

Podobnie możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, abyś był informowany o tworzeniu plików cookie i zezwalał na nie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki.

Cookiebot  

Wykorzystujemy funkcje Cookiebota, produktu duńskiej firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, DK. Dzięki tym funkcjom dane od użytkownika mogą być wysyłane do Cookiebota lub Cybota, przechowywane i przetwarzane. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie wszystkich lub poszczególnych plików cookie lub je odrzucić. Tutaj możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę:

Zmień swoją zgodę | Cofnij swoją zgodę

 
Jakie dane są przechowywane przez Cookiebota?

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie, następujące dane zostaną przekazane do Cybota, tam zapisane i przetworzone:

 • Adres IP (anonimowy)
 • Data i godzina Państwa zgody
 • URL naszej strony internetowej
 • Dane techniczne przeglądarki internetowej
 • Kodowany klucz anonimowy
 • Lista ciasteczek, na które zezwoliłeś.

Gdzie i jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Wszystkie zgromadzone dane są przekazywane, przechowywane i przesyłane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Dane są przechowywane w centrum danych Azure (dostawcą chmury jest Microsoft). Wszystkie dane związane z użytkownikiem są usuwane przez Cookiebot 12 miesięcy po uzyskaniu zgody użytkownika lub natychmiast po rozwiązaniu umowy przez Cookiebot.  

Aplikacje i systemy

Serwisy Techem korzystają z wielu aplikacji i systemów. Poniższe sekcje zawierają ich obszerniejsze wyjaśnienia.

 • Adobe Analytics 
 • Adobe Cloud Services 
 • Adobe Target 
 • eTracker 
 • Facebook Business Tools 
 • Friendly Captcha 
 • Google Adwords Conversion Tracking 
 • Google Maps 
 • LinkedIn Marketo 
 • Mouseflow 
 • VRtual-X  

Adobe Analytics

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Adobe Analytics firmy Adobe Systems SoftwareIrelandLimited („Adobe Analytics”). Adobe Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w przeglądarkach internetowych w celu analizy korzystania z witryny. Jeśli informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są przesyłane na serwer Adobe, ustawienia gwarantują, że adres IP zostanie zanonimizowany przed geolokalizacją i zastąpiony ogólnym adresem IP przed jego zapisaniem. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Adobe Analytics nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Adobe. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie Bowser. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie (w tym adres IP) i związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Adobe, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: http: //www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. Możesz również odwołać lub dostosować swoją zgodę na pliki cookie na naszej stronie internetowej (patrz sekcja Cookiebot).

Usługi w chmurze Adobe

Na naszej stronie internetowej ponownie załadowany jest serwis internetowy firmy Adobe Systems SoftwareIrelandLimited, 345 Park Avenue, 95110 San Jose (dalej: Adobe Cloud Services). Usługa Adobe Cloud Services uzyskała certyfikat w ramach umowy Tarczy Prywatności UE-USA (por. https://www.privacyshield.gov/list). Alternatywnie uzgodniono standardowe klauzule umowne dotyczące transferu.

Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Adobe Cloud Services (wzorce użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą Adobe Cloud Services jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) RODO (Twoja zgoda). Możesz zmienić lub odwołać tę podstawę prawną w dowolnym momencie (sekcja Polityka prywatności Cookiebot). Możesz jednak również uniemożliwić rejestrowanie lub przetwarzanie Twoich danych przez Adobe Cloud Services, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce lub instalując blokadę skryptów w przeglądarce.

Dane są usuwane niezwłocznie po spełnieniu celu ich gromadzenia. Więcej informacji na temat obsługi przesyłanych danych można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności usług Adobe Cloud: http://www.adobe.com/de/privacy.html. Usługi Adobe Cloud Services obejmują Adobe Target i Adobe Analytics, które zostały wyjaśnione w poniższych akapitach.

Adobe Target 

Oprogramowanie to umożliwia nam przeprowadzanie na stronie internetowej tzw. testów A/B lub testów wielowariantowych. W tym celu oprogramowanie wyświetla inną wersję strony internetowej w porównaniu z wersją pierwotną (np. o innym wyglądzie i zawartości). Poprzez porównanie obu wersji można następnie ustalić, którą wizualizację preferują odwiedzający naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy stale optymalizować strony internetowe dla użytkowników. Dodatkowo potrzebujemy usługi do wyświetlania powiadomień specyficznych dla kontekstu oraz do przekazywania informacji o aktualnych kampaniach i ofertach. 

Wzorzec użytkowania jest zbierany przez Adobe Target przy użyciu metod ilościowych. Kompletny adres IP ani dane umożliwiające identyfikację poszczególnych osób nie są gromadzone ani przetwarzane. Adobe stosuje sesyjne pliki cookie oraz stałe pliki cookie. Te pierwsze są buforowane jedynie na czas korzystania z naszej strony internetowej. Stałe pliki cookie służą do zachowania informacji o osobach odwiedzających naszą witrynę wielokrotnie.  

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na powyższą personalizację zawartości strony internetowej/newslettera, tworzone są pseudonimowe profile zainteresowań, które wykorzystują również dane z Adobe Analytics i segmenty z Adobe Audience Manager. Więcej informacji na temat funkcji Adobe Target można znaleźć pod adresem: https://experienceleague.adobe.com/docs/target/using/implement-target/before-implement/privacy/cmp-privacy-and-general-data-protection-regulation.html?lang=de#concept_41F88DE95D2943178BEC382736B5C038.  

Wykorzystujemy Adobe Target w celu personalizacji wyłącznie po uzyskaniu Państwa uprzedniej zgody. Możesz udzielić lub cofnąć tę zgodę w naszym systemie zarządzania treścią albo w banerze zgody przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, albo w dowolnym momencie w ustawieniach plików cookie (patrz sekcja Polityka prywatności Cookiebot).

eTracker 

Niektóre z naszych ofert internetowych korzystają z usługi analitycznej etracker. Dostawcą usługi jest etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg, Niemcy. Odpowiednie dane pozwalają na tworzenie profili użytkowania pod pseudonimem. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Dane zebrane za pomocą technologii etracker nie są wykorzystywane bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Na podstawie zebranych danych nie można zidentyfikować osób odwiedzających stronę internetową, ani nie łączy się ich danych z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.  Aby regularnie optymalizować naszą stronę internetową w interesie naszych użytkowników, wybraliśmy opcję śledzenia sesji połączoną z analizami wymagającymi zgody. W przypadku śledzenia sesji nie jest wymagana zgoda, ponieważ dane strony internetowej są używane ze skróconym adresem IP, które są jedynie przekazywane podczas odwiedzania strony. Oznacza to, że z urządzenia końcowego użytkownika nie są odczytywane żadne informacje i nie są one również zapisywane na urządzeniu końcowym. Tak zwana analiza głębokości przewijania wymaga jednak zgody (ustawiany jest plik cookie), aby rozpoznać, jak daleko w dół strony przewija się użytkownik. W ten sposób można ustalić priorytety treści na stronie, aby najważniejsze dla użytkownika informacje znalazły się na górze strony. 

Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych o odwiedzających w przyszłości, można aktywować plik cookie opt-out firmy etracker pod następującym linkiem. Plik cookie opt-out gwarantuje, że etracker nie będzie w przyszłości gromadził i przechowywał żadnych danych dotyczących odwiedzających Twoją przeglądarkę: https://www.etracker.de/privacy?et=roEKo9. Ustawia to plik cookie opt-out firmy etracker o nazwie "cntcookie". Prosimy nie usuwać tego pliku cookie tak długo, jak długo chcą Państwo zachować swój sprzeciw. Dalsze informacje znajdują się w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych etracker pod adresem: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą eTrackera jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 a) GDPR (Państwa zgoda). Możesz ją w każdej chwili zmienić lub odwołać (sekcja Cookiebot Privacy Policy).

Narzędzia biznesowe Facebooka 

Na naszej stronie internetowej używamy Facebook Pixel, narzędzia biznesowego firmy Facebook Ireland Limited (Irlandia, UE). Dane kontaktowe Facebook Ireland oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Facebook Ireland można znaleźć w Polityce prywatności Facebook Ireland pod adresem www.facebook.com/about/privacy. Facebook Pixel to fragment kodu JavaScript umożliwiający nam śledzenie aktywności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Takie śledzenie nazywane jest śledzeniem konwersji. Facebook Pixel zbiera i przetwarza w tym zakresie następujące informacje (tzw. dane zdarzeń): 

- Informacje o operacjach i działaniach osób odwiedzających naszą stronę internetową, takich jak wyszukiwanie i wyświetlanie produktu lub zakup produktu;  

- Specyficzne informacje o pikselu, takie jak identyfikator piksela i plik cookie Facebooka;  

- Informacje o przyciskach klikniętych przez odwiedzających stronę internetową;  

- Informacje przekazywane w nagłówkach HTTP, takie jak adresy IP, informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacja strony i referrer;  

- Informacje o statusie dezaktywacji/ograniczenia śledzenia wyświetleń.  

Niektóre z tych danych o zdarzeniach to fragmenty informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym, z którego korzystasz. Dodatkowo Facebook Pixel wykorzystuje również pliki cookie do przechowywania informacji w używanym przez Państwa urządzeniu końcowym. Do takiego przechowywania informacji przez Facebook Pixel lub do uzyskania dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym wymagana jest Państwa zgoda. 

Śledzone konwersje pojawiają się w pulpicie nawigacyjnym naszego Menedżera reklam Facebooka i Facebook Analytics. Możemy używać śledzonych konwersji do mierzenia skuteczności naszych reklam, ustawiania niestandardowych odbiorców do kierowania reklam, dynamicznych kampanii reklamowych i analizowania skuteczności lejków konwersji naszej witryny. Funkcje, z których korzystamy za pośrednictwem Piksela Facebooka, zostały opisane bardziej szczegółowo poniżej. 

Przetwarzanie danych o zdarzeniach do celów reklamowych.

Dane o zdarzeniach zebrane za pośrednictwem Piksela Facebooka są wykorzystywane do kierowania naszych reklam i poprawy dostarczania reklam, personalizacji funkcji i treści oraz ulepszania i zabezpieczania produktów Facebooka. 

W tym celu dane o zdarzeniach są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą Piksela Facebooka i przekazywane do Facebook Ireland. Odbywa się to tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę. Podstawą prawną gromadzenia i przekazywania przez nas danych osobowych do Facebook Ireland jest zatem art. 6 ust. 1 a) RODO. 

To gromadzenie i przekazywanie danych o zdarzeniach jest realizowane przez nas i Facebook Ireland jako współkontrolerów. Zawarliśmy z Facebook Ireland umowę o wspólnym przetwarzaniu danych, która określa podział obowiązków w zakresie ochrony danych pomiędzy nami a Facebook Ireland. W tej umowie my i Facebook Ireland uzgodniliśmy między innymi, 

- że jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie Państwu wszelkich informacji zgodnie z art. 13-14 RODO o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych;  

- że Facebook Ireland jest odpowiedzialny za umożliwienie realizacji praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland po wspólnym przetwarzaniu.  

Z umową zawartą między nami a Facebook Ireland można zapoznać się na stronie https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. 

Facebook Ireland jest jedynym administratorem danych w zakresie dalszego przetwarzania przekazanych danych o zdarzeniach. Więcej informacji o tym, jak Facebook Ireland przetwarza dane osobowe, w tym o podstawie prawnej, na której opiera się Facebook Ireland, oraz o tym, jak można dochodzić swoich praw wobec Facebook Ireland, można znaleźć w polityce danych Facebook Ireland na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

Przetwarzanie danych o zdarzeniach do celów analizy 

Zleciliśmy również Facebook Ireland przygotowanie raportów dotyczących wpływu naszych kampanii reklamowych i innych treści online (raporty z kampanii) oraz tworzenie analiz i spostrzeżeń na temat użytkowników i ich korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług (analizy) na podstawie danych o zdarzeniach zebranych za pomocą Piksela Facebooka. W tym celu przekazujemy dane osobowe zawarte w danych o zdarzeniach do Facebook Ireland. Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez Facebook Ireland jako nasz podmiot przetwarzający w celu dostarczenia nam raportów z kampanii i analiz. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu tworzenia analiz i raportów z kampanii tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to wcześniej zgodę. Podstawą prawną tego przetwarzania danych osobowych jest zatem art. 6(1)a RODO. Nie można wykluczyć przekazania danych do Facebook Inc. w USA. . W związku z tym proszę zapoznać się z uwagami w części "Przekazywanie danych do państw trzecich". 

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu powyższych danych poprzez odrzucenie plików cookie w wyświetlonym banerze plików cookie (sekcja Polityka prywatności Cookiebot) lub poprzez odrzucenie stosowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki (sekcja Pliki cookie).

Friendly Captcha

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia "FriendlyCaptcha", dostarczonego przez FriendlyCaptcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy. Aby chronić stronę internetową przed spamem i  nadużyciami, narzędzie to jest używane we wszystkich formularzach kontaktowych. Funkcją narzędzia jest rozróżnienie, czy dane wprowadzone do formularza kontaktowego zostały wprowadzone przez człowieka, czy też maszyna i automatyczne przetwarzanie nadużyły formularza. Dzięki zastosowaniu FriendlyCaptcha jesteśmy w stanie zablokować automatyczne oprogramowanie. 

FriendlyCaptcha to CAPTCHA oparta na dowodzie pracy, w której urządzenie użytkownika przejmuje cały proces pracy. Dzięki temu FriendlyCaptcha nie przekazuje ani nie przetwarza i danych osobowych.

Śledzenie konwersji Google Adwords

Korzystamy z internetowego programu reklamowego "Google AdWords" i w tym kontekście z Google Conversion Tracking, usługi analitycznej firmy Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). 

Po kliknięciu na reklamę dostarczoną przez Google, na Państwa komputerze zostaje zdeponowany plik cookie w celu śledzenia konwersji ("conversion cookie"). Te pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych, a tym samym nie służą do identyfikacji osób. 

Jeśli odwiedzają Państwo określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, zarówno my, jak i Google możemy dostrzec, że kliknęli Państwo na reklamę i zostali przekazani na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów AdWords. 

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. W ten sposób klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali skierowani na stronę internetową opatrzoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. 

Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, możesz odpowiednio ustawić swoją przeglądarkę (tryb dezaktywacji), aby zapewnić blokowanie plików cookie przez następującą domenę: googleadservices.com. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Więcej szczegółowych informacji wraz z polityką prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. Alternatywnie możesz wyrazić zgodę lub odwołać pliki cookie w naszym systemie zarządzania treścią przy pierwszej wizycie na naszej stronie w banerze zgody lub w dowolnym momencie w Ustawieniach plików cookie (patrz sekcja Polityka prywatności Cookiebot).

Mapy Google 

Nasze strony internetowe wykorzystują Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Korzystając z Map Google, Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) zbiera, przetwarza i wykorzystuje również dane o tym, jak osoby odwiedzające strony internetowe korzystają z funkcji Map Google. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem www.google.com/privacypolicy.html. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu usług Adobe Cloud Services jest RODO (Państwa zgoda). Możesz ją w każdej chwili zmienić lub odwołać (sekcja Cookiebot Privacy Policy). Możesz jednak również zapobiec rejestrowaniu lub przetwarzaniu Twoich danych przez Google Maps, dezaktywując wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując blokadę skryptów w przeglądarce.

LinkedIn  
Zakres przetwarzania danych

Administrator danych zintegrował na tej stronie internetowej komponenty (wtyczki) korporacji LinkedIn. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa umożliwiająca użytkownikom połączenie z istniejącymi kontaktami biznesowymi, jak również umożliwiająca nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.  

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie ochrony danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.  

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, która zawiera komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten skłania przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, do pobrania powiązanego z nim wyświetlenia komponentu LinkedIn. W ramach tego procesu technicznego LinkedIn dowiaduje się, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest nadal zalogowana w serwisie LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje za każdym razem, gdy osoba ta odwiedza stronę internetową; ponadto przez cały czas trwania każdej wizyty rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez LinkedIn za pomocą komponentów LinkedIn i przypisywane do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany z naszą stroną internetową, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.  

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje zostały przekazane do LinkedIn, można temu zapobiec, wylogowując się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem strony internetowej. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie developer.linkedin.com/plugins.

Użytkownik może wyrejestrować się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i ukierunkowanych reklam z LinkedIn, a także zarządzać ustawieniami reklam; w tym celu należy odwiedzić stronę https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Ponadto LinkedIn korzysta z usług partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą umieszczać pliki cookie. Możesz odrzucić takie pliki cookie pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.You możesz zapoznać się z Polityką prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Możesz zapoznać się z Polityką cookies LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Cel zbierania danych i podstawa prawna

Dane są zbierane za pomocą LinkedIn Pixel w celu oferowania użytkownikom informacji o naszej firmie, naszych produktach i usługach, a także umożliwienia im interakcji z nami. Podstawa prawna przetwarzania danych opiera się na Twojej zgodzie poprzez baner cookie (art. 6(1)a RODO) .

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu powyższych danych poprzez odrzucenie plików cookie w wyświetlonym banerze plików cookie (sekcja Polityka prywatności Cookiebot) lub poprzez odrzucenie stosowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki. 

Przechowywanie

Zebrane dane są przechowywane przez 2 lata, po czym są usuwane.  W przypadku cofnięcia zgody, po jej cofnięciu nie są zbierane i przechowywane żadne dalsze dane. Odwołanie zgody nie wpływa na zasadność przetwarzania, które zostało podjęte na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Możliwości zapobiegania gromadzeniu danych

Jeżeli nie udzielą Państwo zgody w banerze plików cookie, w tym kontekście nie dochodzi do gromadzenia i przechowywania danych wymienionych w tym punkcie.

Marketo  

Marketo jest wykorzystywane w ramach wysyłki informacji. Korzystamy również z Marketo w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej oferty internetowej i środków komunikacji, aby odpowiednio zoptymalizować naszą ofertę, a także w celu prowadzenia marketingu e-mailowego. Przetwarzanie odbywa się tutaj w sposób częściowo zautomatyzowany w celu oceny niektórych aspektów osobistych. Marketo gromadzi adres IP użytkownika i wykorzystuje go do śledzenia i analizowania sposobu korzystania z witryny w celu dostarczania informacji specjalnie dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane na serwer Marketo (lokalizacja w UE/EOG) i tam przechowywane. Marketo wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do oceny sposobu, w jaki zarejestrowani użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Jeśli zebrane tutaj informacje są przekazywane do krajów trzecich, odbywa się to na podstawie standardowych klauzul umownych.   

Więcej informacji na temat prywatności danych Marketo można znaleźć pod adresem: https://legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Marketo jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. 6(1) zdanie 1 a) RODO (zgoda użytkownika). Możesz ją zmienić lub odwołać w dowolnym momencie (sekcja Polityka prywatności Cookiebot).

Mouseflow 

Niniejsza witryna korzysta z Mouseflow, narzędzia do analizy sieci firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.  

Dane są przetwarzane w celu analizy tej witryny i odwiedzających ją osób. W tym celu gromadzone i przechowywane są dane dotyczące celów marketingowych i optymalizacyjnych. Odpowiednie dane umożliwiają tworzenie profili użytkowania pod pseudonimem. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Narzędzie do analizy sieci Mouseflow rejestruje poszczególne wizyty wybrane losowo (tylko z anonimowym adresem IP). Powoduje to powstanie dziennika ruchów myszy i kliknięć z zamiarem losowego próbkowania poszczególnych wizyt na stronie internetowej, a tym samym uzyskania potencjalnych ulepszeń strony internetowej. Dane gromadzone przez Mouseflow nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających tę witrynę bez wyraźnej zgody danej osoby, ani nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6(1) f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na bezpośredniej komunikacji z klientami i dostosowaniu strony internetowej do potrzeb użytkowników. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1) f) RODO z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika. W tym celu można globalnie dezaktywować rejestrowanie na wszystkich stronach internetowych, które korzystają z Mouseflow dla używanej przeglądarki pod następującym linkiem: https://mouseflow.de/opt-out/.

Filmy z YouTube  

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcję osadzania YouTube do wyświetlania i odtwarzania filmów dostawcy "YouTube", który należy do Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google").  

Ten film jest zintegrowany z rozszerzonym trybem ochrony danych YouTube, który blokuje ustawianie plików cookie YouTube, dopóki użytkownik nie kliknie aktywnie przycisku "Play". Po kliknięciu przycisku "Play" użytkownik udziela zgody na umieszczanie przez YouTube plików cookie na używanym przez niego urządzeniu końcowym, które mogą być również wykorzystywane do analizy wzorca użytkowania w celu badania rynku i celów marketingowych. Więcej szczegółów na temat wykorzystywania plików cookies przez YouTube można znaleźć w Polityce cookies Google na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

Więcej informacji na temat prywatności danych w YouTube można znaleźć w Polityce prywatności danych dostawcy pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Strona internetowa
Hosting  

Nasze oferty internetowe są hostowane przez następujących dostawców jako dostawców usług technicznych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi specyfikacjami: 

- Adobe Systems Software Ireland Limited.

Pliki dziennika serwera  

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Obejmuje to:  

- Typ przeglądarki i wersja przeglądarki  

- Używany system operacyjny  

- URL odsyłający  

- Adres IP  

- Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp  

- Czas żądania serwera  

Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej weryfikacji tych danych, jeśli dowiemy się o jakichkolwiek szczególnych oznakach nielegalnego użycia.

Szyfrowanie SSL

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zapytania, które przekazujesz nam jako operatorowi strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu klucza widocznym w pasku adresu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Prawa osób, których dane dotyczą 
Prawo do informacji, usunięcia i zablokowania danych  

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o przechowywanych danych dotyczących Państwa osobiście, jak również o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania danych. Ponadto mogą Państwo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na ten temat, jak również ogólnych pytań dotyczących "danych osobowych", mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod poniższym adresem lub drogą elektroniczną na adres iod.techem@ntkancelaria.pl.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego  

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. W przypadku "Techem" - Techniki Pomiarowe oraz spółek powiązanych jest to

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa  

Telefon: 22 531-03-00, 696-950-000  
kancelaria@uodo.gov.pl