Informacja o ochronie danych

Wszystko o ochronie danych w Techem

Zakres obowiązywania

Poniższe zasady ochrony danych dotyczą aktywności internetowej firmy Techem na stronie www.techem.pl i danych podanych na tej stronie. Dla stron internetowych innych oferentów, na które następuje przekierowanie za pomocą linków, obowiązują wytyczne tychże oferentów.

Przed skorzystaniem ze stron internetowych spółki Techem prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Wyjaśniają one m.in. zasady wykorzystywania danych osobowych oraz stosowania plików cookies. Poprzez wejście na strony internetowe spółki Techem akceptują Państwo te wytyczne i zasady.

 

Ochrona danych

Techem traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie. Dane te traktowane są na zasadach poufności i zgodnie
z odnośnymi regulacjami prawnymi oraz niniejszymi wytycznymi.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe zasadniczo bez konieczności udostępniania  swoich danych osobowych. Podawanie danych jak imię i nazwisko lub adres e-mail jest dobrowolne. Dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na to, że przekazywanie danych w internecie (np. w komunikacji e-mail) nie zawsze jest w pełni bezpieczne. Ścisła ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych oraz dających się zidentyfikować osób  fizycznych. Rozumie się przez nie tych użytkowników stron, którzy pośrednio lub bezpośrednio mogą zostać zidentyfikowani na podstawie imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego, miejsca zamieszkania lub pobytu, internetowych danych identyfikacyjnych lub też poprzez właściwość/właściwości szczególne, takie jak cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, umysłowe, ekonomiczne, przynależność kulturową lub społeczną.

 
Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej jest:

Techem GmbH
Hauptstraße 89
65760 Eschborn/Niemcy

a także jej spółka córka:

„Techem”- Techniki Pomiarowe sp. z o.o.
Osiedle Lecha 121
61-298 Poznań


Jakie dane przechowujemy i użytkujemy? 

Dane osobowe otrzymane bezpośrednio od użytkowników

Dane osobowe są pozyskiwane ze strony internetowej a następnie rejestrowane, pod warunkiem, że zostaną dobrowolnie udostępnione przez użytkowników, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularzy, przesłanie wiadomości e-mail lub udzielenie spółce Techem zlecenia.  Dane te będą wykorzystane przez spółkę Techem tylko do celów do których zostały udostępnione lub do realizacji zapytania. Wykorzystywanie danych w celach reklamowych dotyczy jedynie reklamy do celów własnych spółki Techem (w tym reklamy z polecenia). Ponadto przekazujemy powierzone nam dane osobowe do celów marketingowych oraz badania rynku i opinii.  Zwracamy się z prośbą o branie udziału w ankietach, które będą wykorzystywane przez nas do własnych celów marketingowych oraz badania rynku i opinii. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim –  przedsiębiorstwa powiązane z Techem nie są w tym wypadku uznawane za osoby trzecie – będzie miało miejsce jedynie wtedy, gdy będzie niezbędne do realizacji umowy przez spółkę Techem.

 

Dane osobowe pobierane automatycznie przez stronę internetową

 

Każde wejście na stronę internetową spółki Techem a także otrzymana  wiadomość e-mail  oraz kliknięcie linku na stronie lub w wiadomości może spowodować  automatyczne pozyskanie przez Techem określonych informacji o użytkowniku, niezależnie od tego, czy skorzysta on z usług spółki.

Po odwiedzeniu strony internetowej spółka Techem zachowuje wyłącznie skrócony adres IP komputera, z którego nawiązano kontakt oraz nazwę strony internetowej. Podczas wizyty na stronie zachowywane są: data wejścia, nazwa wybieranego pliku, łącze URL, kod odpowiedzi HTTP, status wejścia, czas wejścia, a także ilość bajtów użytych w trakcie wejścia na stronę. Informacje te są przechowywane wyłącznie w celach statystycznych, przy czym użytkownik pozostaje anonimowy.

 
Formularz kontaktowy

W razie  przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane wraz z informacjami do kontaktu zostaną przez nas zarejestrowane celem opracowania zapytania oraz do celów opracowania kolejnych zapytań. Dane te nie zostaną przekazane dalej bez Państwa zgody.

 

Pliki cookies 

Strony internetowe stosują tak zwane pliki cookies. Nie mają one negatywnego wpływu na sprzęt komputerowy i nie zawierają wirusów. Czynią naszą ofertę  bardziej  przyjazną, skuteczną  i bezpieczną dla użytkownika. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika oraz w przeglądarce.

Większość stosowanych przez nas plików cookies, to tak zwane  „session-cookies“. Są one usuwane automatycznie po zakończeniu wizyty użytkownika na stronie internetowej. Pliki umożliwiają  rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, że użytkownik będzie informowany o stosowaniu plików cookies, możliwości aktywacji zgodnie ze swoimi potrzebami lub ustawienia automatycznego usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies  może jednak dojść do ograniczenia  funkcjonalności strony internetowej.

 
Cookiebot  

Wykorzystujemy funkcje Cookiebota, produktu duńskiej firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, DK. Dzięki tym funkcjom dane od użytkownika mogą być wysyłane do Cookiebota lub Cybota, przechowywane i przetwarzane. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie wszystkich lub poszczególnych plików cookie lub je odrzucić. Tutaj możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę:

Zmień swoją zgodę | Cofnij swoją zgodę

W banerze podpowiedzi, w którym można wybrać lub odznaczyć poszczególne pliki cookie, zawsze będziesz miał aktualny i pełny przegląd plików cookie używanych na naszej stronie internetowej i sam zadecydujesz, na które pliki cookie zezwalasz, a których nie zezwalasz.

 
Jakie dane są przechowywane przez Cookiebota?

 

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie, następujące dane zostaną przekazane do Cybota, tam zapisane i przetworzone:

 • Adres IP (anonimowy)
 • Data i godzina Państwa zgody
 • URL naszej strony internetowej
 • Dane techniczne przeglądarki internetowej
 • Kodowany klucz anonimowy
 • Lista ciasteczek, na które zezwoliłeś

 
Gdzie i jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Wszystkie zebrane dane są przekazywane, przechowywane i przekazywane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Dane są przechowywane w centrum danych Azure (dostawcą chmury jest Microsoft). Wszystkie dane dotyczące użytkownika zostaną usunięte przez Cookiebot po upływie 12 miesięcy od wyrażenia zgody przez użytkownika lub natychmiast po zakończeniu użytkowania przez Cookiebot. Polityka prywatności Cookiebota jest dostępna tutaj: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

 
Możliwość odwołania się

Możesz sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu wyżej wymienionych danych, odrzucając użycie plików cookie za pomocą wyświetlanego bannera plików cookie lub odrzucając użycie plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 

Pliki „server-log“

Dostawca stron internetowych pobiera i zachowuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach „server-log”, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Dotyczy to:

 • typu i wersji przeglądarki
 • stosowanego typu systemu operacyjnego
 • łącza URL
 • adresu IP
 • nazwy host użytkownika
 • godzina wejścia na serwer.

Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych w przypadku uzasadnionego podejrzenia użytkowania sprzecznego z przepisami prawa.

eTracker 

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy etracker. Dostawcą jest etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg Niemcy. Profile użytkowania można tworzyć z danych pod pseudonimem. W tym celu można wykorzystać pliki cookie. Dane zebrane za pomocą technologii etracker nie będą wykorzystywane bez zgody osoby zainteresowanej. Odwiedzających nie można zidentyfikować na podstawie zebranych danych, ani odwiedzającego naszą stronę internetową nie można zidentyfikować osobiście i nie są one łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. W celu regularnej optymalizacji naszej strony internetowej w interesie naszych użytkowników wybraliśmy wariant śledzenia sesji połączony z analizami wymagającymi zgody. Do śledzenia sesji nie jest wymagana zgoda, ponieważ dane witryny są wykorzystywane ze skróconym adresem IP, który jest przesyłany tylko wtedy, gdy odwiedzana jest strona. Zatem żadne informacje nie są odczytywane z pamięci terminala użytkownika i żadne informacje nie są przechowywane na terminalu. Zgodzie podlega natomiast tzw. analiza głębokości przewijania (cookie jest ustawiane), aby rozpoznać, do której części strony przewija się użytkownik. W ten sposób można nadać priorytet zawartości strony, aby mieć pewność, że najważniejsze dla użytkownika informacje znajdują się nad stroną. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych odwiedzających na przyszłość, możesz uzyskać plik cookie rezygnacji od etracker pod poniższym linkiem, co oznacza, że ​​żadne dane odwiedzających z Twojej przeglądarki nie będą gromadzone i przechowywane przez etracker w przyszłość: https: // www .etracker.de / privacy?et = roEKo9 Spowoduje to ustawienie pliku cookie rezygnacji o nazwie „cntcookie” z etracker. Nie usuwaj tego pliku cookie, dopóki chcesz podtrzymać swój sprzeciw. Więcej informacji można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą eTracker jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO (Twoja zgoda). Możesz to zmienić lub cofnąć w dowolnym momencie (sekcja Polityka prywatności Cookiebot)

Adobe Cloud Services 

Serwis internetowy firmy Adobe Systems Software Ireland Limited, 345 Park Avenue, 95110 San Jose (zwany dalej: Adobe Cloud Services) jest ładowany na naszej stronie internetowej. Firma Adobe Cloud Services uzyskała certyfikat w ramach umowy Tarcza Prywatności UE-USA (patrz https://www.privacyshield.gov/list). Alternatywnie dla przesyłu uzgodniono standardowe klauzule umowne. Twoja przeglądarka może przesyłać dane osobowe do Adobe Cloud Services (zachowanie użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą usług Adobe Cloud jest artykuł 6 ust. w Twojej przeglądarce. Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie spełniony. Więcej informacji na temat postępowania z przekazanymi danymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Adobe Cloud Services: http://www.adobe.com/de/privacy.html. Usługi Adobe Cloud obejmują Adobe Target i Adobe Analytics, które zostały wyjaśnione w poniższych akapitach.

Certyfikat SSL

Z uwagi na bezpieczeństwo i ochronę przekazywanych treści poufnych, przykładowo w razie zapytań składanych  przez klienta za pomocą strony internetowej, niniejsza strona korzysta z protokołu szyfrowania SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z  "http://" na  "https://" oraz po symbolu kłódki w adresie przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL zostało aktywowane, dane przekazywane nie będą odczytane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, usunięcia i ograniczenia

Użytkownik ma o każdym czasie prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu
i odbiorcy oraz o celu przetwarzania tych danych. Ma on również prawo do poprawiania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Dla spółki „Techem”- Techniki
Pomiarowe jest to:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
po dniu 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Udzielenie zgody

 • w określonych sytuacjach i dla określonych czynności konieczne jest uzyskanie przez spółkę Techem Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, zgodę możemy uzyskać poprzez opcję „opt-in“.
 • zgodnie z artykułem 4(11) RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, za zgodę (udzieloną poprzez ”opt-in”)  uznaje się każde okazanie woli wyrażone dobrowolnie i jednoznacznie w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, poprzez które dana osoba przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W uproszczeniu oznacza to, że:
 • użytkownik musi udzielić zgody dobrowolnie, bez jakiegokolwiek zewnętrznego przymusu,
 • użytkownik musi znać cel udzielenia zgody –  musimy zapewnić poinformowanie użytkownika w sposób wystarczający,
 • użytkownik musi udzielić zgodę w formie wyraźnego potwierdzającego działania, może   ono polegać na zaznaczeniu okienka wyboru.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Celem zabezpieczenia przechowywanych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i użytkowaniem przez osoby niepowołane, dokonaliśmy szeregu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, które na bieżąco są monitorowane i utrzymywane na aktualnym poziomie technicznym.

Centralne przetwarzanie danych klientów celem efektywniejszej obsługi klienta lub z przyczyn technicznych w ramach przedsiębiorstwa Techem powoduje, że zapewniono odpowiednie środki, uwzględniające wymagania naszych klientów co do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Spółka Techem dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznego przepływu danych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż  przechowywanie danych pozyskanych za pomocą internetu nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Zagwarantowanie całkowitego bezpieczeństwa danych przekazywanych za pomocą naszej strony internetowej nie jest więc możliwe.

W przypadku zmian wytycznych dotyczących ochrony danych pobieranych i przechowywanych przez spółkę Techem zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej. Klient może zostać przez nas również poinformowany w każdym czasie co do sposobu gromadzenia i wykorzystywania jego danych.

Informacje dotyczące przechowywania danych zostaną przekazane klientowi po wystosowaniu przez niego pisemnej prośby.

Chętnie zapoznamy się z  Państwa pytaniami  i uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych.

 

Inspektor Ochrony Danych

Dla spółki „Techem”- Techniki Pomiarowe powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), dostępny pod adresem mailowym iod.techem@ntkancelaria.pl

 

Obowiązek informacyjny:

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Techem”- Techniki Pomiarowe sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: Osiedle Lecha 121, 61-299 Poznań  nr KRS 0000010752, NIP 7790041243, REGON: 632029081

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres iod.techem@ntkancelaria.pl.

Podstawa i cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

Źródło danych
Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.

Odbiorcy danych
Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

Uprawnienia
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawo do skargi
W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.