Compliance w Techem

W Techem przywiązujemy dużą wagę do działania i postępowania w sposób uczciwy, zgodnie z obowiązującym prawem. Compliance jest tu ważnym czynnikiem.

Obszar compliance dotyczy całej Grupy Techem i dotyczy zagadnień takich jak: przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji, przestrzeganie prawa antymonopolowego i konkurencji, zapobieganie oszustwom oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w firmie .

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec naszych klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa i przykładamy dużą wagę do uczciwego zachowania biznesowego. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza ze względu na znaczącą pozycję rynkową Techemu i związane z tym zwiększone wymogi prawa konkurencji. Oprócz naszej codziennej pracy, nasz kodeks postępowania Techem służy również jako jasne zobowiązanie i ambasador w przekazywaniu naszego zrozumienia wartości od wewnątrz na zewnątrz. Uzupełnieniem są szczegółowe wytyczne, arkusze informacyjne i szkolenia.

 

Kodeks postępowania Techem

Kodeks postępowania określa wiążąco sposób w jaki pracujemy w naszej firmie. Pomaga nam w podejmowaniu właściwych decyzji - kierując się naszymi podstawowymi wartościami zasadami etycznymi, takimi jak uczciwość, otwartość, jasność i zaangażowanie. Zasady oparte na uczciwości są fundamentalne dla tego, kim jesteśmy i jak pracujemy. Stanowią one podstawę naszej wizji i misji oraz określają nasze procesy biznesowe. Służą jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji i zapewniają, że codziennie postępujemy prawidłowo. Promując i dając przykład takiego etycznego postępowania i zasad w całej organizacji, budujemy zaufanie wśród naszych pracowników oraz silne relacje z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. W ten sposób zapewniamy warunki, w którym każdy może się rozwijać. Zdajemy sobie sprawę, że ten przewodnik nie może objąć każdej możliwej sytuacji, ale ma na celu dostarczenie wskazówek i wsparcia dla wszystkich naszych pracowników. Ma im dać pewność siebie, aby mogli podejmować odpowiednie decyzje, a przede wszystkim szukać wsparcia, gdy są niepewni.