Oferty pracy

Aktualne oferty pracy

Zapoznaj się z naszymi aktualnymi ofertami pracy

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. jest światowym liderem oferującym zarządcom, właścicielom i użytkownikom nieruchomości usługi rejestracji, podziału i rozliczania rzeczywistego zużycia kosztów ciepła oraz wody.

Młodszy specjalista ds. procesów i systemów z j. angielskim lub niemieckim

Lokalizacja: Katowice

Zakres obowiązków:

·       wsparcie użytkowników spółek międzynarodowych w obszarze field services

·       analiza zgłaszanych problemów oraz wdrożenie metod ich usunięcia

·       wsparcie dla aplikacji biznesowych stosowanych w firmie

·       koordynacja działań w zakresie rozwoju nowych funkcjonalności w aplikacjach, przygotowanie dokumentacji, współpraca z działem programistów, testy dostarczonego rozwiązania, koordynacja wdrożenia danej funkcjonalności

·       obsługa systemu rejestracji zgłoszeń, raportowania i monitorowania zgłoszeń

·       udział w międzynarodowych projektach realizowanych w grupie na rzecz obsługiwanych jednostek

Wymagania:

·       wykształcenie min. średnie, mile widziane o profilu technicznym lub matematycznym

·       zaawansowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, swoboda w mówieniu (częste spotkania online z zagranicznymi przedstawicielami Techem)

·       wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

·       zorientowanie na pracę w zespole

·       komunikatywność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy

Oferujemy:

·       stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

·       pracę hybrydową z kilkoma dniami w miesiącu pracy biura

·       pracę w międzynarodowym środowisku stawiającym na zaangażowanie, kreatywność oraz zadowolenie z pracy

·       pełne przeszkolenie

·       pakiet ubezpieczeń

·       kartę sportową

·       dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (pakiet już od 1 zł!)

·       benefity z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: dominika.kula@techem.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO administrator informuje, że: 1. administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest "Techem" - Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, os. Lecha 121, 61 - 298 Poznań, 2. dane osobowe kandydata przetwarzane będą na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy, 3. kandydat do pracy posiada prawo do: a. dostępu do swoich danych w każdym czasie; b. żądania sprostowania danych osobowych oraz ich uzupełnienia; c. żądania usunięcia danych osobowych; d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; g. przenoszenia danych, 4. kandydat może realizować przysługujące mu uprawnienia poprzez kontakt z administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adresem e-mail iod.ttp (małpa) asiw.pl. 5. kandydat ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. W związku z korzystaniem przez Administratora m. in. z narzędzi informatycznych (np. Microsoft365), Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane mogą być przekazane do państw spoza EOG lub podmiotów objętych decyzją Komisji Europejskiej potwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych lub na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. Administrator ponadto informuje, że zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy, ma prawo żądania od kandydata do pracy, podania informacji obejmujących: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych jest dobrowolne; administrator zachęca jednak do podania danych kontaktowych, w szczególności takich jak adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli na uprawnienie kontaktu z kandydatem. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach rekrutacji przez spółkę „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. i nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. jest światowym liderem oferującym zarządcom, właścicielom i użytkownikom nieruchomości usługi rejestracji, podziału i rozliczania rzeczywistego zużycia kosztów ciepła oraz wody.

 

Specjalista ds. wymiany danych i integracji systemów z j. angielskim lub niemieckim

Lokalizacja: Katowice/Poznań

 

Obowiązki:

•                wsparcie użytkowników spółek międzynarodowych w obszarze wymiany danych i integracji systemów

•                tworzenie rozwiązań integracyjnych na bazie Microsoft Power Platform w podejściu low-code/no-code

•                koordynacja działań w zakresie rozwoju nowych funkcjonalności w aplikacjach stosowanych w firmie (przygotowanie dokumentacji, współpraca z działem programistów, testy dostarczonego rozwiązania, koordynacja wdrożenia danej funkcjonalności)

•                analiza zgłaszanych problemów oraz wdrożenie metod ich usunięcia

•                obsługa systemu rejestracji zgłoszeń, raportowania i monitorowania zgłoszeń

•                udział w międzynarodowych projektach realizowanych w grupie

•                szkolenie użytkowników kluczowych (Key User)

•                nadzór nad poprawnością użycia systemów w spółkach międzynarodowych oraz realizacji procesów zgodnie z wytycznymi grupy

 

Wymagania:

•                doświadczenie w pracy z Microsoft Power Platform

•                wykształcenie wyższe lub średnie, mile widziane o profilu technicznym

•                znajomość języka SQL i relacyjnych baz danych

•                znajomość różnych struktur danych np. XML, JSON

•                zaawansowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

•                wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

•                podstawowa, ogólna znajomość programowania

•                zorientowanie na pracę w zespole

•                komunikatywność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy

•                mile widziana znajomość technologii integracji systemów za pomocą API (SOAP, REST, GraphQL)

Oferujemy:

•                stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

•                pracę hybrydową z kilkoma dniami w miesiącu pracy z biura (możliwość pracy z biura w Katowicach lub w Poznaniu)

•                pracę w międzynarodowym środowisku

•                pełne przeszkolenie

•                pakiet ubezpieczeń

•                kartę sportową

•                dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (pakiet już od 1 zł!)

•                benefity z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: dominika.kula@techem.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO administrator informuje, że: 1. administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest "Techem" - Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, os. Lecha 121, 61 - 298 Poznań, 2. dane osobowe kandydata przetwarzane będą na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy, 3. kandydat do pracy posiada prawo do: a. dostępu do swoich danych w każdym czasie; b. żądania sprostowania danych osobowych oraz ich uzupełnienia; c. żądania usunięcia danych osobowych; d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; g. przenoszenia danych, 4. kandydat może realizować przysługujące mu uprawnienia poprzez kontakt z administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adresem e-mail iod.ttp (małpa) asiw.pl. 5. kandydat ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. W związku z korzystaniem przez Administratora m. in. z narzędzi informatycznych (np. Microsoft365), Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane mogą być przekazane do państw spoza EOG lub podmiotów objętych decyzją Komisji Europejskiej potwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych lub na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. Administrator ponadto informuje, że zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy, ma prawo żądania od kandydata do pracy, podania informacji obejmujących: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych jest dobrowolne; administrator zachęca jednak do podania danych kontaktowych, w szczególności takich jak adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli na uprawnienie kontaktu z kandydatem. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach rekrutacji przez spółkę „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. i nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. jest światowym liderem oferującym zarządcom, właścicielom i użytkownikom nieruchomości usługi rejestracji, podziału i rozliczania rzeczywistego zużycia kosztów ciepła oraz wody.

Specjalista ds. procesów i systemów z językiem niemieckim

Lokalizacja: Katowice

Zakres obowiązków:

·       wsparcie użytkowników spółek międzynarodowych w obszarze billing

·       analiza zgłaszanych problemów oraz wdrożenie metod ich usunięcia

·       wsparcie dla aplikacji biznesowych stosowanych w firmie

·       koordynacja działań w zakresie rozwoju nowych funkcjonalności w aplikacjach, przygotowanie dokumentacji, współpraca z działem programistów, testy dostarczonego rozwiązania, koordynacja wdrożenia danej funkcjonalności

·       obsługa systemu rejestracji zgłoszeń, raportowania i monitorowania zgłoszeń

·       szkolenie Key Userów i przygotowywanie materiałów szkoleniowych

·       udział w międzynarodowych projektach realizowanych w grupie na rzecz obsługiwanych jednostek

Wymagania:

·       doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

·       wykształcenie min. średnie, mile widziane o profilu technicznym lub matematycznym

·       zaawansowana znajomość języka niemieckiego, swoboda w mówieniu (częste spotkania online z zagranicznymi przedstawicielami Techem)

·       wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

·       zorientowanie na pracę w zespole

·       komunikatywność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy

·       mile widziana znajomość języka angielskiego (dodatkowy atut)

Oferujemy:

·       stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

·       pracę hybrydową z kilkoma dnia w miesiącu pracy z biura

·       pracę w międzynarodowym środowisku stawiającym na zaangażowanie, kreatywność oraz zadowolenie z pracy

·       pełne przeszkolenie

·       pakiet ubezpieczeń

·       kartę sportową

·       dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (pakiet już od 1 zł!)

·       benefity z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: dominika.kula@techem.pl

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO administrator informuje, że: 1. administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest "Techem" - Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, os. Lecha 121, 61 - 298 Poznań, 2. dane osobowe kandydata przetwarzane będą na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy, 3. kandydat do pracy posiada prawo do: a. dostępu do swoich danych w każdym czasie; b. żądania sprostowania danych osobowych oraz ich uzupełnienia; c. żądania usunięcia danych osobowych; d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; g. przenoszenia danych, 4. kandydat może realizować przysługujące mu uprawnienia poprzez kontakt z administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adresem e-mail iod.ttp (małpa) asiw.pl. 5. kandydat ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. W związku z korzystaniem przez Administratora m. in. z narzędzi informatycznych (np. Microsoft365), Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane mogą być przekazane do państw spoza EOG lub podmiotów objętych decyzją Komisji Europejskiej potwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych lub na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. Administrator ponadto informuje, że zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy, ma prawo żądania od kandydata do pracy, podania informacji obejmujących: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych jest dobrowolne; administrator zachęca jednak do podania danych kontaktowych, w szczególności takich jak adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli na uprawnienie kontaktu z kandydatem. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach rekrutacji przez spółkę „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. i nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 

 

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. jest międzynarodowym przedsiębiorstwem usługowym zajmującym się rozliczaniem kosztów indywidualnego zużycia ciepła, wody oraz innych mediów. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA

Lokalizacja: Katowice

 Zakres obowiązków:

·       kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych w zakresie świadczonych usług (rozliczeń, odczytów i serwisu)

·       telefoniczne wsparcie klienta

·       ewidencjonowanie prowadzonej z klientem komunikacji tj. telefony przychodzące, e-maile, formularze

·       doradztwo klientowi w zakresie wykonywanych usług dostępnymi kanałami informacyjnymi

·       weryfikacja i opracowanie reklamacji

Wymagania:

·       wykształcenie min. średnie, preferowane kierunki ścisłe

·       doświadczenie w pracy biurowej

·       analityczne myślenie

·       gotowość do pracy z klientem

·       swoboda w komunikacji, także w rozmowach telefonicznych

·       znajomość środowiska MS Office, w szczególności Excel

·       zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy

·       dokładność i skrupulatność

Oferujemy:

·       zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

·       na okres wdrożenia pracę stacjonarną, po okresie próbnym praca odbywa się w trybie hybrydowym (kilka dni w miesiącu pracy z biura)

·       dofinansowanie do pakietu medycznego (pakiet dostępny już od 1 zł)

·       kartę sportową

·       ubezpieczenie grupowe

·       dodatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·       program poleceń pracowniczych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: dominika.kula@techem.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO administrator informuje, że: 1. administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest "Techem" - Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, os. Lecha 121, 61 - 298 Poznań, 2. dane osobowe kandydata przetwarzane będą na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy, 3. kandydat do pracy posiada prawo do: a. dostępu do swoich danych w każdym czasie; b. żądania sprostowania danych osobowych oraz ich uzupełnienia; c. żądania usunięcia danych osobowych; d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; g. przenoszenia danych, 4. kandydat może realizować przysługujące mu uprawnienia poprzez kontakt z administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adresem e-mail iod.ttp@asiw.pl. 5. kandydat ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6. W związku z korzystaniem przez Administratora m. in. z narzędzi informatycznych (np. Microsoft365), Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane mogą być przekazane do państw spoza EOG lub podmiotów objętych decyzją Komisji Europejskiej potwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych lub na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. Administrator ponadto informuje, że zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy, ma prawo żądania od kandydata do pracy, podania informacji obejmujących: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych jest dobrowolne; administrator zachęca jednak do podania danych kontaktowych, w szczególności takich jak adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli na uprawnienie kontaktu z kandydatem. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach rekrutacji przez spółkę „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. i nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.