Dobre powody do przeprowadzenia analizy zużycia

Polityka ta ma na celu zachęcenie obywateli do oszczędnego korzystania z energii grzewczej i ciepłej wody. Ci, którzy znają swoje własne zużycie i dostrzegają konkretne możliwości oszczędności, mogą b

Trzy powody, jeden cel: zmniejszenie zużycia energii

  • Określenie potencjału oszczędności
  • Zmniejszenie zużycia energii i ochrona środowiska
  • Oszczędność kosztów

Jak właściciele i mieszkańcy korzystają z analizy zużycia z Techem?

Dzięki analizom zużycia Techem mieszkańcy oszczędzają energię i koszty. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie określania i optymalizacji zużycia wody i energii grzewczej.

1
Przejrzystość tworzy zadowolonych najemców
Dzięki nam oferujesz swoim mieszkańcom przejrzyste i opracowane graficznie informacje o zużyciu - w przeliczeniu na metr kwadratowy i z porównaniem z wartościami z poprzedniego
2
Oszczędność kosztów dzięki proporcjonalności
Analizy zużycia pomagają w bardziej świadomym obchodzeniu się z energią i w ochronie środowiska - z tego powodu koszty analiz zużycia są rozliczane proporcjonalnie.
3
Rozpoznawanie zmian na wczesnym etapie
Dzięki naszym analizom zużycia podajemy indywidualne zużycie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i zimnej wody w ciągu ostatnich trzech lat.
1
Pełna przejrzystość w zakresie zużycia
Szczegółowo analizujemy zużycie energii w Twoim mieszkaniu. Dzięki temu można zobaczyć na pierwszy rzut oka, ile energii zużyto na ogrzewanie i ciepłą wodę.
2
Oszczędzaj pieniądze i chroń klimat
Dzięki naszym analizom zużycia można zidentyfikować potencjalne oszczędności i korzystać z niższych kosztów energii w dłuższej perspektywie - co jest dobre dla klimatu i portfel
3
Śledzenie zużycia w dłuższej perspektywie cz
Nasze analizy zużycia zawierają wartości zużycia energii i ciepłej wody z ostatnich trzech lat oraz związane z tym koszty. W wyraźnym układzie i opracowane graficznie.
Zapoznaj się z naszymi usługami rozliczeniowymi
Państwo mogą możesz skorzystać z analizy zużycia