De tussenafrekening

Ik verhuis, ik heb de indexen van mijn tellers en verdelers: kan ik mijn afrekening nu bekomen?

Techem Caloribel kan dergelijke afrekening opstellen, de zogenaamde "tussenafrekening".

Maar het opstellen ervan moet gebeuren op basis van zeer nauwkeurige instructies van de beheerder van het gebouw:

  1. Ofwel kan de beheerder met betrekking tot de te beschouwen periode de te verdelen totale onkosten meedelen, zodat we het aandeel van de oude bewoner kunnen berekenen op basis van zijn verbruik rekening houdend met andere verdeelregels van het gebouw.
  2. Ofwel geeft de beheerder zijn akkoord om dezelfde eenheidsprijs (eventueel aangepast op basis van de index) en dezelfde verdeelregels toe te passen als het jaar voordien, voor zover die ter beschikking zijn en indien het gaat om hetzelfde type tellers of verdelers. Gezien de huidige prijsschommelingen en –stijgingen is deze werkwijze moeilijk of niet-toepasbaar.
  3. In alle andere gevallen kan een exacte tussenafrekening voor de oude bewoner slechts bij de jaarlijkse afrekening opgesteld worden. Immers, de jaarlijkse rekeningen van een mede-eigendom worden meestal slechts één keer per jaar afgesloten en het is bij die afsluiting dat de beheerder of eigenaar ons de te verdelen bedragen kan meedelen.

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.