Disclaimer

Disclaimer - Ansvarsbegrænsning

Informationer gengivet på dette web-site er alene tænkt som generel information. Informationerne på web-sitet er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt. Information på dette web-site stilles til rådighed uden nogen form for garanti og Techem Danmark A/S er således ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller andre forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra dette web-site uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold. Desuden kan Techem Danmark A/S som ejer af web-sitet uden varsel standse offentliggørelsen af web-sitet på Internettet. Techem Danmark A/S fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til web-sites, til hvilke dette web-site linker. Techem Danmark A/S anfører udelukkende sådanne links som en service, og oplysningen af et link til et givet web-site indebærer ikke, at Techem Danmark A/S tilslutter sig indholdet af et sådant web-site. Ophavsretten til web-sitet og rettighederne til dets indhold tilhører Techem Danmark A/S. Web-sitet og de på web-sitet indeholdte materiale må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Techem Danmark A/S, med mindre der foreligger direkte hjemmel hertil i gældende dansk ret. Techem Danmark A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af websiden og dennes indhold samt at standse offentliggørelsen af websiden på Internettet eller begrænse adgangen til websiden. Techem Danmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på denne webside, herunder at tredjeparter ved uretmæssig indtrængen på websiden tiltager sig oplysninger. Endvidere fraskriver Techem Danmark A/S sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at denne webside eller serveren, som gør denne webside tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt materiale.