Målene for EED

Med energieffektivitetsdirektivet er vi forpligtet til at reducere energiforbruget i ejendomme. Målet er blandt andet at skabe mere bevidsthed om vores forbrug. Det gør vi ved at skabe gennemsigtighed i forbruget og udnytte teknologi til at effektivisere driften.

Alle fjernaflæste målere skal aflæses minimum 2 x årligt. Lejer/beboer skal kunne tilgå de opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online.

Desuden er det fra oktober 2020 kun tilladt at montere fjernaflæste forbrugsmålere ved totalinstallation og renoveringer i ejendomme.

Fra 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden. Lejer/beboer skal kunne tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online

Ved nytårsskiftet til 2027 bliver det mest markante krav om endelige udfasning af målere, der ikke kan fjernaflæses, en realitet. Dermed skal alle forbrugsmålere i alle bygninger være udskiftet til målere, der kan fjernaflæses.

Det er ejendom ejer/administrator, der har ansvaret for at overholde lovgivningen 

Vi står klar med rådgivning. Med os imødekommer du de nye krav, og her kan du læse lidt om, hvad det betyder for henholdsvis den årlige forbrugsopgørelse, EED forbrugsoplysninger og de smarte digitale løsninger vi har til det.

  • Forbrugsopgørelsen er nu forsynet med info om forbrugsanalyse, brændselssammensætning, energieffektivitetet, klageprocedure, referencesammenligninger. Læs mere her.
  • Techem Beboer App giver adgang til de løbende forbrugsoplysninger /de månedlige EED forbrugsoplysninger beboeren har krav på når der er fjernaflæsningsmålere i ejendommen. Læs mere her.
  • Techem Administrator Portal til ejer/administrator har du adgang til som kunde.  Til dine beboere tilkøbes adgang til Techem Beboer App. Brugere af appen pålignes de ekstra omkostninger. Læs mere her. 

Links til EED Energieffektivitetsdirektivet

EED direktivet er indført i Danmark

EU øger sin klimaambition og sigter mod at blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050.