Vi holder dig opdateret

Når der arbejdes med forbrugsmåling i flerfamilie ejendomme, er der en række love og bekendtgørelser, der skal overholdes. Her har du en samling af links og henvisninger til bekendgørelser og love.

Gå i dybden med emnerne

Lejeloven

Få svar på, hvilke regler du som udlejer skal overholde overfor lejer i forbindelse med udarbejdelse af forbrugsopgørelser m.m.

Målerbekendtgørelser

Se hvilke krav der er til det måletekniske udstyr i ejendommen i forhold til udarbejdelse af fordelingsregnskaber.

EED

Energieffektiviseringsdirektivet - links direkte til lovgivningen

Har du hørt om den nye bekendtgørelse?

EU skærper kravene - Ny lovgivning kræver fjernaflæsning

Der er ikke længere tvivl. Fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst, og alle manuelle forbrugsmålere skal senest i 2027 være udskiftet til fjernaflæsning. Alt dette for at vi kan blive bedre til at spare på vores fælles ressourcer. EU har sat skub i Energieffektivitetsdirektivet.

2020
Målere skal aflæses oftere
2022
Månedlig aflæsning
2027
Kun fjernaflæsning

Vi har styr på lovgivningen for dig

Techem er certificerteret virksomhed

Kontakt os

Vores kundecenter hjælper dig videre. Her får du råd og vejledning omkring de lovmæssige aspekter, der skal være på plads.