ESG-rapportering i ejendomsbranchen

Optimér dit bæredygtighedsengagement og styrk dine virksomhedsværdier. Vi er så meget mere end fordelingsregnskaber. Vi deler ejendommens data nemt og ligetil.
  • Environmental (Miljø): Ejendomsbranchen har en betydelig indvirkning på miljøet gennem energiforbrug, vandforbrug, affaldshåndtering og byggepraksis. ESG-rapporter i ejendomsbranchen fokuserer på at måle og rapportere disse miljømæssige påvirkninger samt beskrive strategier for at reducere dem.
  • Social (Socialt ansvar): Ejendomsbranchen har også sociale ansvar over for sine lejere og lokalsamfund.
  • Governance (God selskabsledelse): God ledelsespraksis i ejendomsbranchen omfatter gennemsigtig rapportering, etisk adfærd og korrekt håndtering af kontrakter m.m.

Det er lovpligtigt for store selskaber og koncerner der er omfattet af årsregnskabsloven, specielt børsnoterede virksomheder med over 500 medarbejdere er forpligtet til at foretage ESG rapportering om deres bæredygtighed. 
I løbet af de næste 3 år vil der komme flere virksomheder til i DK,  idet EU udvider kravene. Dvs. når vi er fremme ved 2026 bliver børsnoterede små og mellemstore virksomheder også omfattet.

Datadreven indsigt

Du kommer ikke i mål uden data

Vi leverer de data du skal bruge. Vi fokuserer på ejendommens klimaaftryk/CO2-aftryk indenfor:

  1. Ejendommens forbrug af vand og energi
  2. Klimavenlige foranstaltninger, der sparer på vores fælles ressourcer

Udbyg din rapport med Connect Prof - Techems Digitale Univers

Energi - og vandeffektivitet

Kontakt os allerede i dag

Tag det første skridt mod en grønnere fremtid og kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vores ESG-orienterede forbrugsmålerdataanalyse kan hjælpe dig med at opnå dine bæredygtighedsmål. Sammen kan vi gøre en positiv forskel for din ejendoms værdi, beboerne og vores omgang med vores fælles ressourcer. 

Du kan tage fat i din lokale konsulent/rådgiver eller kontakte os på:

tlf.: 87447705 - salg@techem.dk