Spørgsmål til energipriser giver ekstra travlhed i vores kundecenter

Energistyrelsen har en oversigt over udviklingen i priserne klik her.

Nej, Techem laver alene fordelingen af udgifterne i ejendommen. Informationerne om ejendommens udgifter får vi fra udlejer/administrator af ejendommen en gang årligt. 

Du kan evt. følge med i Energistyrelsens oversigt over energipriser i DK. 

Vi kan desværre ikke svare på, hvad de stigende energipriser får af betydning for den kommende forbrugsopgørelse. 

Det er ejer/administrator, der oplyser priserne fra varmeværkerne, og derfor kender vi dem ikke før den årlige forbrugsopgørelse bliver udarbejdet.

Vi forstår frustrationerne omkring de stigende priser, men beboere/lejere må desværre afvente den årlige forbrugsopgørelse for at finde svar. 

De stigende energipriser vi oplever i øjeblikket vil have størst effekt i næste regnskabsår. Derfor vil det være en god idé at være på forkant fordi aconto-indbetalingerne rækker måske ikke.

Det kan betyde store efterbetalinger efter fyringssæsonen. Derfor giver det god mening allerede nu at hjælpe partnere i den svære situation med de stigende priser.

  • Tjek priserne fra gas-, el- og fjernvarmeleverandører
  • Ændringer i aconto-beløbene skal varsles overfor lejere 6 uger inden huslejebetalingen
  • Du kan smart og nemt ændre beløbene i Techem Administrator Portal, når der åbnes op for indberetningen ca. en måned før skæringsdatoen

Aconto-indbetalingerne rækker måske ikke

Det kan betyde store efterbetalinger efter fyringssæsonen. Derfor giver det god mening allerede nu at hjælpe partnere i den svære situation med de stigende priser.

  1. Tjek priserne fra gas-, el- og fjernvarmeleverandører
  2. Ændringer i aconto-beløbene skal varsles overfor lejere 6 uger inden huslejebetalingen
  3. Du kan smart og nemt ændre beløbene i Techem Administrator Portal, når der åbnes op for indberetningen ca. en måned før skæringsdatoen

 

Store udsving i energipriserne

Med et udsving på over 150% det seneste år topper gas listen over prisstigninger. Fjernvarme ligger i bund med en årsstigning på omkring 6%.

Udgør olie eller el ejendommens opvarmning, må man også se frem til større regninger med pristigninger på omkring 60% det seneste år.

Det er endnu vigtigere end tidligere at udnytte optimal energidrift og slippe for uhensigtsmæssigt forbrug og spild.

(Kilde Danmarks Statistik)

Alle data fra ejendommen skal bruges i Techem Digitale Univers

Her udarbejder vi digitale forbrugsopgørelser. Vi giver brugere af ejendommen mange muligheder indenfor ejendomsdrift og overvågning. På den måde overholder vi lovgivning om oftere forbrugsvisninger.

Målere og sensorer fra Techem