Lovkrav - inden udgangen af 2026

Alle ejendommens målere skal være udskiftet til målere, der kan fjernaflæses. Dermed bliver dataindsigt lovpligtigt. Alle ejendomsejere/administratorer skal levere adgang til månedlige EED forbrugsoplysninger til beboerne/lejerne. Techems Digitale Univers hjælper dig i mål.

Målene for Energieffektivitetsdirektivet - EED

EED er et af de afgørende direktiver fra EU, der skal sætte bæredygtighed på dagsordenen. Vi skal alle blive bedre til at optimere og spare på vores fælles ressourcer. Det skal blandt andet ske ved at give beboere og brugere af ejendommen adgang til opdaterede forbrugs- og driftsdata via apps og webportaler og dermed skabe bevidsthed om vores adfærd og sænke forbruget.

Med energieffektivitetsdirektivet er vi forpligtet til at reducere energiforbruget i ejendomme. Målet er blandt andet at skabe mere bevidsthed om vores forbrug. Det gør vi ved at skabe gennemsigtighed i forbruget og udnytte teknologi til at effektivisere driften.

Alle fjernaflæste målere skal aflæses hver måned i køle- og varmesæsonen.  Lejer/beboer skal kunne tilgå de opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online.

Desuden er det siden 2020 kun tilladt at montere fjernaflæste forbrugsmålere ved totalinstallation og renoveringer i ejendomme.

Fra 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden. Lejer/beboer skal kunne tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata og få besked hver måned, når aflæsningerne er klar. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online

Inden udgangen af 2026 skal alle ejendomme have udskiftet gamle målere til målere, der kan fjernaflæses.

Det er ejendom ejer/administrator, der har ansvaret for at overholde lovgivningen 

Vi står klar med rådgivning. Med os imødekommer du de nye krav, og her kan du læse lidt om, hvad det betyder for henholdsvis den årlige forbrugsopgørelse, EED forbrugsoplysninger og de smarte digitale løsninger vi har til det.

  • Forbrugsopgørelsen er nu forsynet med info om forbrugsanalyse, brændselssammensætning, energieffektivitetet, klageprocedure, referencesammenligninger. Læs mere her.
  • Techem Beboer App giver adgang til de løbende forbrugsoplysninger /de månedlige EED forbrugsoplysninger beboeren har krav på når der er fjernaflæsningsmålere i ejendommen. Læs mere her.
  • Techem Administrator Portal til ejer/administrator har du adgang til som kunde.  Til dine beboere tilkøbes adgang til Techem Beboer App. Brugere af appen pålignes de ekstra omkostninger. Læs mere her. 

EED direktivet er indført i Danmark

EU øger sin klimaambition og sigter mod at blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050. 

Se EED Energieffektivitetsdirektivet