Impressum

Techem er et af de førende firmaer i verden indenfor forbrugsmålere til vand- og energiforbrug, digitale fordelingsregnskaber samt online driftsovervågning til bolig- og erhvervsejendomme.

Ansvarlig

Techem Danmark A/S

Trindsøvej 7 A-B
DK-8000 Aarhus C
Tlf.:  87 44 77 00

info@techem.dk

Direktør

Carsten Hejgaard
Handelsregister CVR nr.: 29 41 69 82 

Platform for afklaringer

EU stiller en platform til online tvistbilæggelse til rådighed. Denne platform er et kontaktpunkt for forbrugere og virksomheder, der ønsker at løse evt. tvister om onlinekontrakter uden for retten. Se mere her.

Ophavsret

Ophavsretten til web-sitet og rettighederne til dets indhold tilhører Techem Danmark A/S. Web-sitet og det på web-sitet indeholdte materiale må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Techem Danmark A/S, med mindre der foreligger direkte hjemmel hertil i gældende dansk ret. Techem Danmark A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af websiden og dennes indhold samt at standse offentliggørelsen af websiden på Internettet eller begrænse adgangen til websiden. 

Garantierklæring

Techem Danmark A/S giver oplysningerne uden nogen form for sikkerhed eller garanti, hvad enten det er udtrykkeligt eller stiltiende. Alle stiltiende garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller ikke-overtrædelse af love og patenter er også udelukket. Selvom vi antager, at de oplysninger, vi har givet, er korrekte, kan de stadig indeholde fejl eller unøjagtigheder.

Logoer 

Hvis ikke andet er angivet, er alle logo på dette site beskyttet.