Vi oplever desværre telefontekniske problemer, vi håber det hurtigst muligt bliver løst - du kan kontakte os på info@techem.dk

Fokus på ressourcer og indeklima skaber en bæredygtig udvikling

Vi er et af de førende firmaer i verden indenfor forbrugsmålere til vand- og energiforbrug, digitale fordelingsregnskaber samt driftsovervågning.

Meget mere end fordelingsregnskaber

Ejer/Administrator

Er du ejendoms ejer, administrator eller medlem af en bestyrelse i en boligforening får du direkte fordele i dit samarbejde med os.

Beboer/lejer

Vil du se mere om din forbrugsmåling og dine muligheder for at spare på vores fælles ressourcer, kan du med fordel læse mere her.

Projekter/VVS

Få det totale overblik over målere og sensorer. Du får et indblik i alt det, du skal bruge til individuel måling og dataindsamling til dit projekt.

Digitale løsninger, der skaber bevidsthed

Klimaforandringer er en af det 21. århundredes største udfordringer. Vi ønsker at bidrage med produkter og online services, der sætter fokus på brugen af vores fælles ressourcer.

Brug den teknologi, der allerede findes i ejendommen

Techems Digitale Univers

Connect din ejendom til vores digitale univers og få indblik og værktøjer til at holde ejendommen sund, lettere administration og drift.

  • Digitale fordelingsregnskaber, forbrugsopgørelser og EED forbrugsoplysninger
  • Fuld integration med Unik og EG m.m.
  • Driftsdata fra forbrugsmålere og klimasensorer til administrator, viceværter og ejendomsinspektører
  • Data til ESG rapportering og klimaregnskaber
  • Opsætning af forbrugsmål på ejendoms- og lejerniveau
  • Techem Beboer App til digital kommunikation med dine beboere/lejere

Fjernaflæsning bliver lovpligtigt - bliv klar i 2026

Inden udgangen af 2026 skal alle ejendomme have målere, der kan fjernaflæses.

Få råd og vejledning hos os - kontakt dit lokate Techem Team.

EED er et af de afgørende direktiver fra EU, der skal sætte bæredygtighed på dagsordenen. Vi skal alle blive bedre til at optimere og spare på vores fælles ressourcer. Det skal blandt andet ske ved at give beboere og brugere af ejendommen adgang til opdaterede forbrugs- og driftsdata via apps og webportaler og dermed skabe bevidsthed om vores adfærd og sænke forbruget.