Compliance og GDPR hos Techem

Vi fastlægger rammerne for vores handlinger inden for virksomheden og i forhold til forretningspartnere og offentligheden. Det gælder for Techem Group International, alle medlemmer af ledelse og medarbejdere i Techem Danmark A/S.

Vi forpligter os

Gennem et Compliance Management System, der omfatter hele Techem, er emner som forebyggelse af bestikkelse og korruption, overholdelse af kartel- og konkurrencelovgivning, bedrags forebyggelse samt forhindring af hvidvaskning og finansiering af terrorisme forankret i virksomheden.

Som en af de førende servicepartnere til GRØNNE, SMARTE & SUNDE BYGNINGER er vi bevidste om vores ansvar over for vores kunder, forretningspartnere og samfundet. Vi lægger stor vægt på korrekt forretningsadfærd. Udover vores daglige arbejde fungerer Techems Adfærdskodeks som en klar erklæring og ambassadør for at formidle vores værdier udadtil. Denne suppleres med detaljerede retningslinjer, information og uddannelse.

Rapporteringsmekanisme: Hvis du har oplysninger om ulovlig eller upassende adfærd hos Techem, vil vi gerne bede dig kontakte os via følgende kontaktkanaler.

Direkte kontakt: Du kan henvende dig direkte til Techem Danmark A/S,  hr@techem.dk med bekymringer, tips og overtrædelser af compliance.

TellTechem: Via vores TellTechem Rapporteringskanal kan kunder, leverandører og andre interessenter sikkert og om nødvendigt anonymt indgive tips om compliance-relaterede forhold. Rapporterne kan vedrøre vores adfærdskodeks, retningslinjer og standarder eller overholdelse af gældende love og regler.

Vi tager alle tips alvorlige, undersøger dem omhyggeligt og træffer om nødvendigt passende foranstaltninger eller konsekvenser. Vi forsikrer, at integrering af vores adfærdskodeks på ingen tid vil føre til ugunstige konsekvenser fra Techem.

Vores adfærdskodeks - dynamisk og visionær

Hos Techem er vi forpligtet til at arbejde efter vores adfærdskodeks. Den hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger - styret af vores grundlæggende værdier og etiske principper som ærlighed, åbenhed, høflighed og forpligtelse.

Vi tager ansvar

Respekt for menneskerettigheder og omgivelser er en vigtig del af vores virksomhedskultur.