Varmefordelingsmåler

Hvordan virker en radiatormåler? 

Varmefordelingsmåleren er en radiobaseret fjernaflæsningsmåler, der måler varmeforbruget fra en radiator. Den foretager nøjagtige registreringer ved hjælp af to-føler princippet. Tællerstanden på skæringsdatoen bliver automatisk gemt, således at aflæsningsperioden er ens for alle beboere, og der kræves ikke adgang for at foretage års- og flytteaflæsninger. 

Glem alt om at planlægge aftaler med dine lejere
Med de radiobaserede fordelingsmålere behøver vi ikke længere at gå ind i lejlighederne for at aflæse målerne. Værdierne er online.

Hvad kan vi bruge data fra varmefordelingsmåleren til?

1
Digitale fordelingsregnskaber
Forbrugsværdierne overføres automatisk. Forbrugsopgørelser og fordelingsregnskaber er til rådighed online, ligesom alle forbrugsoplysninger kan ses i Techem Beboer App.
2
Techem Administrator Portal
Brug data til ejendomsdrift og opsæt forbrugsalarmer. Alarmer kan opsættes som manglende registrering altså hvis lejligheden står uden opvarmning eller som et forbrugsloft.
3
Techem Beboer App
Ingen adgang til lejemålet - flere forgæves besøg og til sidst et beregnet forbrug.... Sådan er det ikke længere, Techem Smart System sender automatisk værdierne videre.
1
Ingen fremmede skal have adgang
Alle data sendes automatisk uden at forstyrre dig. Det betyder at du ikke længere skal være hjemme, når vi skal års- eller flytteaflæse dine forbrugsmålere.
2
Korrekt aflæsning
I nogle tilfælde kan vi være nødsaget til at beregne et forbrug efter helt særlige regler, men når forbrugsmålerne helt automatisk sender værdierne via modemmet er det slut.
3
Techem Beboer App
Har du fjernaflæsningsmålerne der automatisk sender data venter dine forbrugsoplysninger online på dig - se det hele i vores Techem Beboer App. Opsæt et forbrugsloft og spar.

Fuld udbytte af sikker og korrekt behandling af data i Techem Online Univers

Skift til radiobaseret fjernaflæsning og få alle fordelene nu. I løbet af 2026 skal vi have bragt alle ejendomme i stand til at sende data automatisk for bedre at kunne udnytte data om forbrug til at spare på vores fælles ressourcer - i direkte tråd med FN's Verdensmål om en mere bæredygtig fremtid.

Spørg os
Vi har et hold af eksperter der hjælper dig videre