Retfærdig fordeling af varmeudgifter

Registrer beboernes varmeforbrug med varmefordelingsmålere, der er monteret direkte på radiatorerne. Så måler du det nøjagtige forbrug.

Varmefordelingsmåler

Hvordan virker en radiatormåler? 

Varmefordelingsmåleren er en radiobaseret fjernaflæsningsmåler, der måler varmeforbruget fra en radiator. Den foretager nøjagtige registreringer ved hjælp af to-føler princippet. Tællerstanden på skæringsdatoen bliver automatisk gemt, således at aflæsningsperioden er ens for alle beboere, og der kræves ikke adgang for at foretage års- og flytteaflæsninger. 

 

Glem alt om at planlægge aftaler med dine lejere
Med de radiobaserede fordelingsmålere behøver vi ikke længere at gå ind i lejlighederne for at aflæse målerne. Værdierne er online.

Hvad kan vi bruge data fra varmefordelingsmåleren til?

1

Digitale fordelingsregnskaber

Forbrugsværdierne overføres automatisk. Forbrugsopgørelser og fordelingsregnskaber er til rådighed online, ligesom alle forbrugsoplysninger kan ses i Techem Beboer App.

2

Techem Administrator Portal

Brug data til ejendomsdrift og opsæt forbrugsalarmer. Alarmer kan opsættes som manglende registrering altså hvis lejligheden står uden opvarmning eller som et forbrugsloft.

3

Techem Beboer App

Ingen adgang til lejemålet - flere forgæves besøg og til sidst et beregnet forbrug.... Sådan er det ikke længere, Techem Smart System sender automatisk værdierne videre.

1

Ingen fremmede skal have adgang

Alle data sendes automatisk uden at forstyrre dig. Det betyder at du ikke længere skal være hjemme, når vi skal års- eller flytteaflæse dine forbrugsmålere.

2

Korrekt aflæsning

I nogle tilfælde kan vi være nødsaget til at beregne et forbrug efter helt særlige regler, men når forbrugsmålerne helt automatisk sender værdierne via modemmet er det slut.

3

Techem Beboer App

Har du fjernaflæsningsmålerne der automatisk sender data venter dine forbrugsoplysninger online på dig - se det hele i vores Techem Beboer App. Opsæt et forbrugsloft og spar.

Fuld udbytte af sikker og korrekt behandling af data i Techems Digitale Univers

Skift til radiobaseret fjernaflæsning og få alle fordelene nu. I løbet af 2026 skal vi have bragt alle ejendomme i stand til at sende data automatisk for bedre at kunne udnytte data om forbrug til at spare på vores fælles ressourcer - i direkte tråd med FN's Verdensmål om en mere bæredygtig fremtid.

Spørg os

Vi har et hold af eksperter der hjælper dig videre