Techem Beboer App - her sætter du et forbrugsloft

Techem Beboer App hjælper dine beboere til at spare på vores fælles ressourcer. Et forbrugsindeks, der stiller skarpt netop på lejemålets forbrug i forhold til gennemsnittet i ejendommen, kan hos nogle få øjnene op for at spare på et uhensigtsmæssigt forbrug eller blive opmærksom på, at en sund bygning ikke kan stå helt uden opvarmning.

Opsæt et forbrugsloft

Spar penge og hold focus på vores fælles ressourcer

Connect din ejendom til Techem Beboer App og overhold nemt lovgivningen

Et vigtigt værktøj for både beboer og ejer/administrator.

Det er ejendommens ejer/administrator, der kan bestille appen, under følgende forudsætninger:

  • Der skal være fjernaflæsningsmålere
  • Fjernaflæsningsmålerne skal kunne sende data via et modem, der er installeret i ejendommen - Techem Smart System
  • Der er fuld mobildækning hvor modemmet er placeret

Du har adgang via pc, tablet og mobil

  • Første gang, der logges på er via en pc adgang
  • Aktiveringslink sendes direkte til beboernes mailadresse
  • Efter brug af aktiveringslinket kan der fortsættes på pc eller appen: Forbrugsmål fra Techem kan downloades fra Google Play eller Apple App Store

 


Lovkrav - inden udgangen af 2026

Alle ejendommens målere skal være udskiftet til målere, der kan fjernaflæses. Dermed bliver dataindsigt lovpligtigt.

EED forbrugsoplysninger

Hver måned skal beboer/lejer informeres om forbruget.