Egenkontrol af dine målere

Hvis du har ældre målere i din lejlighed, kan du læse med her, hvordan du kan kontrolaflæse dem.

Techem Optica

Denne elektroniske varmefordelingsmåler angiver forbruget/målerstanden på et digitalt display, hvor du kan aflæse tallet ligesom på en lommeregner.

Uanset ovenstående kan man, indtil næste skæringsdato, sammenligne det aktuelle forbrug med sidste års totalforbrug.

Techem Optica varmefordelingsmåler aflæses elektronisk ved årsaflæsningen. Derved opnås kontrolaflæsninger for hele året, der bl.a. anvendes i forbindelse med flytninger.

Displayet skifter mellem 3 visninger:

Odin Clorius tog patent på fordampningsmåleren i 1913. Fordampningsmåleren på dette bilede arbejder ud fra dette clorius princip og den indeholder 2 glasrør: forrige års glasrør til venstre og nuværende års glasrør til højre. Dette medfører, at måleren efter årsaflæsning kan kontrolaflæses. Skala nr. angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står nederst på måleren. Desuden er skalaen angivet i millimeter yderst til højre.

Når aflæsning fortages, er det en fordel at anvende en lygte. Herved er det nemmere at se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade. Aflæs herefter skalaen udfor væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.
Vær opmærksom på, at forbruget aflæses på skalaen i midten af måleren.

Odin Clorius tog patent på fordampningsmåleren i 1913. Denne måler arbejder ud fra dette clorius princip. Fordampningsmåleren indeholder 2 glasrør: forrige års glasrør til venstre og nuværende års glasrør til højre. Dette medfører, at måleren efter årsaflæsning kan kontrolaflæses. Skala nr. angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står øverst på måleren.

Når aflæsning fortages, er det en fordel at anvende en lygte. Herved er det nemmere at se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade. Aflæs herefter skalaen ud for væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.

Odin Clorius tog patent på fordampningsmåleren i 1913. Denne måler arbejder ud fra dette clorius princip. Fordampningsmåler findes i 3 forskellige udgaver og indeholder kun et glasrør. Dette medfører, at måleren efter årsaflæsning ikke kan kontrolaflæses, idet glasset udskiftes. Skala nr. angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står øverst eller nederst på måleren.

Når aflæsning fortages, er det en fordel at anvende en lygte. Herved er det nemmere at se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade. Aflæs herefter skalaen ud for væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.

Odin Clorius tog patent på fordampningsmåleren i 1913. Denne måler arbejder ud fra dette clorius princip. Fordampningsmåleren indeholder 2 glasrør: forrige års glasrør til venstre og nuværende års glasrør til højre. Dette medfører, at måleren efter årsaflæsning kan kontrolaflæses. Skala nr. angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står øverst på måleren.

Når aflæsning fortages, er det en fordel at anvende en lygte. Herved er det nemmere at se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade. Aflæs herefter skalaen ud for væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.

Odin Clorius tog patent på fordampningsmåleren i 1913. Denne måler arbejder ud fra dette clorius princip. Fordampningsmåleren indeholder kun et glasrør. Dette medfører, at måleren efter årsaflæsning ikke kan kontrolaflæses, idet glasset udskiftes. Skala nr. angiver sammenhængen mellem radiatortypen og måleren og står øverest på måleren.

Når aflæsning fortages er det en fordel at anvende en lygte. Herved er det nemmere at se væskens overflade. Hold øjnene ud for måleren og følg skalaen fra 0-stregen og ned til væskens overflade. Aflæs herefter skalaen ud for væskens overkant.

Aflæsningen registreres kun i hele og halve enheder.

I fremtiden er det et lovkrav at målere skal kunne fjernaflæses ifølge EED direktivet

Alle forbrugsmålere i alle bygninger skal være udskiftet med målere, der kan fjernaflæses inden udgangen af 2026.

Dine fordele med radiobaseret fjernaflæsning

Vores teknologi letter meget arbejde fra administrationen og ejers hænder. Samtidig kan beboerne få flere fordele.

1

Ingen fremmede skal have adgang

Alle data sendes automatisk uden at forstyrre dig. Det betyder at du ikke længere skal være hjemme, når vi skal års- eller flytteaflæse dine forbrugsmålere.

2

Korrekt aflæsning

I nogle tilfælde kan vi være nødsaget til at beregne et forbrug efter helt særlige regler, men når forbrugsmålerne helt automatisk sender værdierne via modemmet er det slut.

3

Techem Beboer App

Har du fjernaflæsningsmålerne der automatisk sender data venter dine forbrugsoplysninger online på dig - se det hele i vores Techem Beboer App. Opsæt et forbrugsloft og spar.

1

Digitale fordelingsregnskaber

Forbrugsværdierne overføres automatisk. Forbrugsopgørelser og fordelingsregnskaber er til rådighed online, ligesom alle forbrugsoplysninger kan ses i Techem Beboer App.

2

Techem Administrator Portal

Du har alle data ved hånden over ejendom, beboere, regnskaber, adgang til Techem Beboer App. Driftsdata med mulighed for at opsætte alarmer på ejendoms- og lejemålniveau.

3

Komfort til både ejer/beboer

Ingen adgang til lejemålet - flere forgæves besøg og til sidst et beregnet forbrug. Sådan er det ikke længere, Techem Smart System sender automatisk værdierne videre.