Vores erfaring er din sikkerhed

Vi står klar med råd og vejledning om individuelle forbrugsmålere og sensorer
.
.
Giv ejerskab over ejendommens data videre med OMS-målere
Hvad er Open Metering System (OMS)?
1
Ens digital kommunikationsplatform
Hovedformålet er at skabe en kommunikationsplatform for opsamling af måleværdier digitalt på tværs af målerproducenter, der gør det nemt at frigive data.
2
Frihed til at vælge - det sikre valg.
Techems OMS målere et sikkert valg, idet målerne kan kommunikere på en given digital platform og giver frihed til at sammensætte holdet rundt om indhentning af data og regnskab.
3
De individuelle krypteringsnøgler er unikke
Kun hos Techem har vi målere der kan give dig individuelle nøgler der åbner data for den enkelte måler. Det giver GDPR sikkerhed både for administratorens og beboerens data.

Det er dig som den professionelle rådgiver der driver teknologien frem

Vi understøtter udviklingen med teknologier og innovative online produkter.

Dine fordele med radiobaseret fjernaflæsning

Vores teknologi letter meget arbejde fra administrationen og ejers hænder. Samtidig kan beboerne få flere fordele.

1
Digitale fordelingsregnskaber
Forbrugsværdierne overføres automatisk. Forbrugsopgørelser og fordelingsregnskaber er til rådighed online, ligesom alle forbrugsoplysninger kan ses i Techem Beboer App.
2
Techem Administrator Portal
Du har alle data ved hånden over ejendom, beboere, regnskaber, adgang til Techem Beboer App, driftsdata med mulighed for at opsætte alarmer på ejendoms- og lejemålniveau.
3
Komfort til både ejer/beboer
Ingen adgang til lejemålet - flere forgæves besøg og til sidst et beregnet forbrug.... Sådan er det ikke længere, Techem Smart System sender automatisk værdierne videre.
1
Ingen fremmede skal have adgang
Alle data sendes automatisk uden at forstyrre dig. Det betyder at du ikke længere skal være hjemme, når vi skal års- eller flytteaflæse dine forbrugsmålere.
2
Korrekt aflæsning
I nogle tilfælde kan vi være nødsaget til at beregne et forbrug efter helt særlige regler, men når forbrugsmålerne helt automatisk sender værdierne via modemmet er det slut.
3
Techem Beboer App
Har du fjernaflæsningsmålerne der automatisk sender data venter dine forbrugsoplysninger online på dig - se det hele i vores Techem Beboer App. Opsæt et forbrugsloft og spar.
Spørg os
Vi har et hold af eksperter der hjælper dig videre