Med afsæt i fjernaflæst forbrugsmåling kan vi nu håndtere forbrugsopgørelser til vores mere end 2100 lejemål digitalt, hvilket fremadrettet medfører markante besparelser i både tid og omkostninger.
Vibeke Thaysen, Økonomimedarb., Domi Bolig