Techem Beboer App

Et vigtigt værktøj for både beboer og ejer/administrator.

Du har adgang via pc, tablet og mobil

  • Første gang der logges på er via en pc adgang
  • Aktiveringslink sendes direkte til beboernes mailadresse
  • Efter brug af aktiveringslinket, kan der fortsættes på pc eller appen: Forbrugsmål fra Techem kan downloades fra Google Play eller Apple App Store

Beboerne har kun adgang til egne data

Et forbrugsindeks stiller skarpt på den enkelte i forhold til resten af ejendommen og skaber bevidsthed om forbruget af vores fælles ressourcer.
 

1
Digitale forbrugsopgørelser i appen
Slut med at dele forbrugsopgørelserne rundt i opgangen - gør det automatisk via få klik i Techem Administrator Portal, der frigiver dem, bliver de synlige i Techem Beboer App.
2
Adgang til løbende forbrugsoplysninger
Er der fjernaflæsningsmålere, skal EED forbrugsoplysninger stilles løbende til rådighed, har beboerne adgang til appen for de automatisk besked efter de lovpligtige intervaller.
3
Opsæt forbrugsmål på afregningsenhederne
Få automatisk besked hvis der er noget du skal tage dig af, er der et toilet der løber eller står der et lejemål uden opvarmning - få hjælp til at holde ejendommen sund.
1
Appen gemmer og husker for dig
Du får automatisk besked om din årlige forbrugsopgørelse, ligesom du får en reminder om at se dine forbrugsoplysninger online - det blev lovpligtigt i 2021 ved fjernaflæsning.
2
Sammenlign dit forbrug med andre
Se om du bruger mere end de andre beboere. Du får et forbrugsindeks der fortæller dig noget om din forbrugsstatus i ejendommen.
3
Opsæt et forbrugsloft for dig selv
Bliv opmærksom på vandspild, hvis dit toilet fx er begyndt at løbe - dyk ned i forbruget og se hvor du kan sætte ind for at spare på vores fælles ressourcer, og din pengepung.

Hvad kræves der for at få Techem Beboer App?

Det er ejendommens ejer/administrator der kan bestille appen, der er følgende forudsætninger:

  • der skal være fjernaflæsningsmålere
  • fjernaflæsningsmålerne skal kunne sende data via et modem, der er installeret i ejendommen - Techem Smart System
  • der er fuld mobildækning hvor modemmet er placeret

Kontakt salgsafdelingen for yderligere informationer
Vi hjælper dig - connect din ejendom 
salg@techem.dk - tlf.: 87447705

Vi skaber bevidsthed

Det er i vores dna at tænke bæredygtigt - vores ydelser og produkter sparer hver dag verden for store mænder CO₂ udslip og vandspild. Brug appen aktivt!
 
Få fuldt udbytte af online services med Techem Smart System
Kontakt os og hør status for din ejendom
Send mail 87447705