Dodržování zásad

Ve společnosti Techem klademe velký důraz na to, abychom jednali bezúhonně a samozřejmě v souladu s platnými právními předpisy.

Témata jako prevence úplatkářství a korupce, dodržování antimonopolního práva a práva hospodářské soutěže, prevence podvodů a prevence praní špinavých peněz a financování terorismu jsou ve společnosti zakotvena prostřednictvím systému řízení dodržování předpisů, který zahrnuje celou skupinu Techem Group v jejím zvažování a způsobu fungování.

Jako jeden z předních servisních partnerů pro zelené a inteligentní budovy jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči našim zákazníkům, obchodním partnerům a společnosti a přikládáme velký význam bezúhonnému obchodnímu jednání. To má zásadní význam, zejména s ohledem na významné postavení společnosti Techem na trhu – a s tím spojené zvýšené požadavky na právo hospodářské soutěže. 

Chcete nahlásit případ související s dodržováním předpisů?

Pokud máte jakékoliv podezření na nezákonné nebo nevhodné chování ve společnosti Techem, kontaktujte nás pomocí naší infolinky: 272 088 777, email: info@techem.cz.

Každé podezření bereme vážně a v případě potřeby podnikneme příslušné kroky nebo opatření. Ujišťujeme vás, že čestné jednání nevede k diskriminaci ze strany skupiny Techem Group.

Etický kodex

Tento Etický kodex je závazný pro způsob, jakým ve společnosti Techem pracujeme. Pomáhá nám činit správná rozhodnutí – vedená našimi základními hodnotovými atributy a etickými principy, jako je čestnost, otevřenost, jasnost a závazek.

Etický kodex Techem

Toto není pohotovostní služba. V případě bezprostředního ohrožení života nebo majetku okamžitě kontaktujte záchranné složky.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se našich služeb a produktů, obraťte se na naši zákaznickou linku.