Představujeme Vám společnost Techem

Techem je jedním z předních servisních partnerů pro zelené a inteligentní budovy. Společnost se zaměřuje na energetickou účinnost v celém hodnotovém řetězci nemovitostí a podporuje zdravý životní styl i ochranu životního prostředí. Jsou využívány kvalitní výrobky a postupy, a díky nim dokážeme chránit životní prostředí před CO₂.

Naše mise a vize

Politika

Politika společnosti Techem, spol. s r. o. vychází ze základního záměru být předním dodavatelem měřicí a regulační techniky pro měření a rozúčtování spotřeby tepla a vody. Svým zákazníkům poskytuje doprovodné služby v oblasti bytového hospodářství. Techem si zakládá na důsledném využití všech sil a prostředků pro splnění veškerých požadavků zákazníků.

Strategie

Naše strategie i obchodní model pracují se třemi klíčovými megatrendy, kterými jsou: urbanizace, mobilita a energetická účinnost. Inovativní a udržitelné technologie jsou základem fungování naší společnosti pro dosažení zelených, chytrých a zdravých budov.

Náš cíl: udržitelnost a digitalizace

Změna klimatu je jednou z největších výzev naší doby. My v Techemu jsme si vědomi naší odpovědnosti, a proto pracujeme na řešeních pro úspěšnou energetickou transformaci budov.  

Jedna věc je jistá: pouze s pomocí digitalizace lze realizovat a financovat téměř klimaticky neutrální stavební zařízení. Díky digitálně propojeným řešením a zařízením můžeme snížit spotřebu energie, zvýšit účinnost a síťovou výrobu obnovitelné energie napříč odvětvími. Digitalizace činí správu nemovitostí hospodárnější, spolehlivější a pohodlnější. Pro nás v Techemu jde ochrana klimatu, efektivita procesů a dodržování právních předpisů ruku v ruce.

Co ale digitalizace v budovách vyžaduje? 

Pouze se vzdáleně odečitatelnými, digitálně propojenými zařízeními a on-line službami je možné pravidelně shromažďovat energetické údaje. Výsledná databáze poskytuje srozumitelné informace a povědomí o spotřebě energie a jejich tocích – mezi vlastníky a nájemníky. Tímto způsobem umožňujeme optimální plánování a kontrolu, jakož i energeticky účinnou výrobu a distribuci. Spotřebitelé tak mohou snadněji šetřit energií. 

Jako poskytovatel energetických služeb a poskytovatel měřicích služeb považujeme v Techemu za svou zodpovědnost vytvářet inteligentní, digitální řešení a postupy šetřící zdroje pro realitní průmysl zítřka. Naše služby a zařízení jsou proto vždy navrženy s jasným cílem: dosáhnout nižších emisí CO2 v nemovitostech.

Více o udržitelnosti v Techemu zde.

EED: Nižší spotřeba energie a větší transparentnost

Se změnou evropské směrnice o energetické účinnosti (EED) patří budoucnost dálkově odečitatelným elektroměrům. Cílem je dlouhodobě snížit spotřebu energie v EU. Všechny naše technologie jsou proto již dnes v souladu s EED.

Šetřete energii s Techemem

Každý den my lidé vytváříme obrovské množství CO2, které urychluje změnu klimatu. Největší zdroj CO2 v každodenním životě představuje teplá voda a energie na vytápění, a to až 85 % spotřeby energie v domácnostech. Čím lze omezit spotřebu doma? Prozkoumejte naše tipy!

Historie Techemu

 

V roce 1952 Friedrich Ott založil v německém Frankfurtu společnost "Gesellschaft zur Auswertung technisch chemischer Verfahren und Patente", pozdější Techem GmbH.

Dne 29. 9. 1993 byl založen Techem, spol. s r. o. v Praze, o dva roky později byly otevřeny pobočky v Ostravě, Brně i Hradci Králové a v dalších letech byly otevírány další pobočky po celé ČR. V roce 2005 Techem, spol. s r. o. dosáhl 1 milionu instalovaných přístrojů. V roce 2012 byla na český trh uvedena platforma Techem Smart System.

Společnost Techem oslavila v roce 2013 20 let v České republice a rozšířila své aktivity do oblasti energetických služeb. O pět let později se uskutečnila fůze se společností BYTTHERM spol. s r. o. a bylo dosaženo 2 milionů instalovaných přístrojů.

Za celou tuto dobu se společnost stala jedničkou na trhu v poskytování energetických služeb a Vaším partnerem pro spravedlivé rozúčtování.

 

Vedení společnosti v České republice

Ing. Tomáš Koňařík

Pan Ing. Tomáš Koňařík se narodil v Kadani v roce 1985. V roce 2009 absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, na ústavu Energetiky. Je ženatý a má dvě děti.

Do společnosti Techem, spol. s r.o. nastoupil v lednu roku 2010 a v letech 2012-2021 pracoval na pozici vedoucího služeb. Dlouhodobě se věnuje oblasti zákaznických služeb, směřování společnosti k digitálním technologiím a odborné publikační činnosti.

V říjnu roku 2021 se stal jednatelem Techemu a nadále se věnuje zlepšování zákaznických služeb, produktů, posilování image a výkonu celé společnosti.

E-Mail: techem@techem.cz

Dr. Wojciech Lubiniecki

Pan Wojciech Lubiniecki se narodil v Olkusz / Polsku v roce 1960. Je ženatý a má dvě děti. Studoval na fakultách žurnalistiky, Politické vědy a právo na univerzitách ve Varšavě a Paříži.

V roce 2001 získal doktorát v oboru politika a ekonomie střední a východní Evropy a mezinárodních vztahů. Poté pracoval v oblasti cestovního ruchu, marketingu a civilního letectví. Získal rozsáhlé mezinárodní zkušenosti v severní Africe, na Blízkém východě, ve Spojených státech a v mnoha evropských zemích. Od roku 1993 pracuje v energetickém průmyslu, zejména v submeteringu.

Doktor Lubiniecki působí v Techemu od roku 2008 Byl regionálním manažerem pro střední a východní Evropu a Blízký východ a od 1. října 2020 zastává pozici Chief Sales Officer International a člena a výkonného výboru International. Je také výkonným ředitelem Francie, Rakouska, Švýcarska, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Spojených arabských emirátů.

V období 2013-2020 byl viceprezidentem E.V.V.E. (European Association for Consumption-Based Energy Billing).

E-Mail: techem@techem.cz

Centrála Techem

Obchodní oblasti společnosti Techem

  • Techem Energy Services

Služby a přístroje v souvislosti s registrací a rozúčtováním energie a vody a rovněž management energie a vody včetně oblasti varovných hlásičů kouře.

  • Techem Solutions 

Dodávání tepla, chladu, elektřiny (ve spojení s kombinovanou produkcí tepla) a světla jakož i plánování, výstavba, financování a provoz energetických systémů a monitoring energie.

Management Centrály Techem

Matthias Hartmann

Předseda představenstva společnosti Techem GmbH Matthias Hartmann (ročník 1966) se stal výkonným ředitelem společnosti Techem GmbH dne 16. ledna 2020. Společně s Dr. Carstenem Sürigem a Nicolaiem Kußem je jakožto předseda představenstva odpovědný za rozvoj společnosti.

Před příchodem do společnosti Techem byl Matthias Hartmann předsedou představenstva společnosti IBM Deutschland GmbH a generálním ředitelem pro Německo, Rakousko a Švýcarsko. Ještě před tím byl mimo jiné předsedou dozorčí rady společnosti GfK SE, zabývající se globálním průzkumem trhu. Za dobu jeho působení se společnost transformovala na globálního poskytovatele produktů a řešení s důrazem na digitální orientaci firmy. Dále zastával různé manažerské pozice ve společnosti IBM v Německu a USA, kde rozšiřoval globální obchod se službami v oblasti strategie, digitální transformace a rozvoje podnikání.

Dr. Carsten Sürig

Člen představenstva společnosti Techem GmbH Dr. Carsten Sürig (ročník 1966) je od konce března 2019 finančním ředitelem a ředitelem výkonu (CFO & CPO) a rovněž členem představenstva společnosti Techem GmbH.

V této funkci odpovídá za celou oblast financí a také za oblasti Techem Energy Services, mající přímý vliv na provozní výkonnost. Jedná se zejména o oblasti montáže, odečtu a rozúčtování, nákupu, dodavatelského řetězce, kvality & metodiky, infrastruktury, Bautecu a rovněž IT infrastruktury a IT rozvoje. Dr. Sürig vystudoval elektrotechniku na Rýnsko-Vestfálské technické univerzitě v Cáchách a hned poté získal doktorát. Jako konzultant ve společnosti McKinsey získal více než 20 let zkušeností v energetickém průmyslu a byl senior partnerem v düsseldorfské pobočce manažerského poradenství a rovněž členem řídící skupiny společnosti McKinsey's European Electric Power & Natural Gas Practice.

Nicolai Kuß

Člen představenstva společnosti Techem GmbH Nicolai Kuß (ročník 1974) působí od konce března 2019 jako obchodní ředitel (CSO) a člen představenstva společnosti Techem GmbH.

V této funkci odpovídá za veškeré činnosti v souvislosti se zákazníky společnosti, zejména za divizi prodeje a řízení zákazníků jakož i uzavírání smluv. Nicolai Kuß nastoupil do společnosti Techem v prosinci 2016 jako provozní ředitel (COO), kdy v rámci této funkce odpovídal za provozní činnosti společnosti. Diplomovaný obchodník zahájil svou kariéru v roce 1999 u poradenské firmy Ernst & Young a následně získal obsáhlé zkušenosti v oblasti nemovitostí. Působil například v rámci německého managementu skupiny Fortress Investment Group a následujících šest let jakožto člen představenstva a provozní ředitel odpovídal za provozní činnosti společnosti GAGFAH Group. Před příchodem do společnosti Techem byl investičním ředitelem a členem představenstva skupiny Deutschen Immobilien Chancen Group.

V této funkci odpovídá za veškeré činnosti v souvislosti se zákazníky společnosti, zejména za divizi prodeje a řízení zákazníků jakož i uzavírání smluv. Nicolai Kuß nastoupil do společnosti Techem v prosinci 2016 jako provozní ředitel (COO), kdy v rámci této funkce odpovídal za provozní činnosti společnosti. Diplomovaný obchodník zahájil svou kariéru v roce 1999 u poradenské firmy Ernst & Young a následně získal obsáhlé zkušenosti v oblasti nemovitostí. Působil například v rámci německého managementu skupiny Fortress Investment Group a následujících šest let jakožto člen představenstva a provozní ředitel odpovídal za provozní činnosti společnosti GAGFAH Group. Před příchodem do společnosti Techem byl investičním ředitelem a členem představenstva skupiny Deutschen Immobilien Chancen Group.

Věříme, že pravidelné informace o spotřebě

pomohou snížit zátěž životního prostředí.

Možná Vás bude zajímat...

Tisk

Přečtěte si odborné články publikované v časopisech.

Kariéra

Chce se k nám připojit? Budeme rádi, když se nám ozvete.