Rozdělení nákladů s Techemem

Rozdělení nákladů se řídí Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb. Vypadá to komplikovaně, ale s námi to zvládnete.

Jak funguje rozúčtování nákladů?

Údaje z měřičů ve Vaší nemovitosti odečítáme spolehlivě a včas – buď dálkovým odečtem s měřiči, které používají bezdrátovou technologii Techem, nebo pomocí čteček měřičů. Stačí, když nám jednou ročně zašlete údaje o nákladech a uživatelích. To je snadné pomocí zákaznického portálu Techem Rozúčtování Online. O zbytek se postaráme. Připravíme individuální výkaz pro Vaše nájemníky a celkový výkaz nákladů na vytápění pro Vás, který obdržíte v tištěné podobě. Nájemcům pak můžete rychle a snadno posílat výkazy nákladů na vytápění. Výhoda? Snížení administrativní zátěže.

Jak se vyznat v rozúčtování nákladů?

Rozúčtování se řídí legislativou, koeficienty, pozicí bytu atd. Vysvětlení ke vzorovnému vyúčtování na obrázku níže:

  1. Rozdělení nákladů na základní a spotřební složku. Vyhláška 269/2015 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj v § 3 odstavec 1 umožňuje rozdělit vlastníkovi základní složku na tepelné energii v rozmezí 30% až 50%. Spotřební složku v rozmezí 70% až 50%.
  2. Základní složka je ovlivněna celkovou započitatelnou podlahovou plochou bytu nebo nebytového prostoru.
  3. Spotřební složka vyjadřuje náklady prostřednictvím součtu odečtených poměrových jednotek na indikátoru topných nákladů (ITN) v konkrétním bytě.
  4. Vyjádření procentuální odchylky v nákladech oproti průměru zúčtovací jednotky – (§ 3 odstavec 2 vyhlášky 269/2015 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj). 
  5. Přímé náklady (poplatek za službu rozúčtování, poplatek za servisní úkony, poštovné za zaslání oznámení o náhradním odečtu). 
  6. Adresa oblastního zastoupení.

Rozúčtování nákladů online pomocí portálu Můj Techem

Stále ještě účtujete náklady na vytápění ručně? Online účtování v zákaznickém portálu Techem nabízí mnoho výhod: Máte přístup kdykoliv a odkudkoliv, nepotřebujete žádný další software. Portál Techem je základnou služeb, s nimiž můžete efektivně provádět správu Vaší nemovitosti – ušetříte čas i náklady. Podívejte se sami, co Vám náš zákaznický portál nabízí:

  • online archiv s údaji o Vašich posledních rozúčtování a fakturách
  • zadávat zakázky Techemu a kdykoliv nahlížet do aktuálního stavu jejich realizace
  • všechny dokumenty na jednom místě
  • a další informace, týkajících se Vašich nemovitostí (např. výměna vodoměrů, dálkové odečty atd.)

Rozúčtování nákladů s Techemem: Vaše výhody

Techem nabízí spravedlivé, transparentní a spolehlivé rozúčtování nákladů na vytápění i vodu. A tím se na celém světě ušetří přibližně 8,7 milionu tun CO2 ročně.

1

Jste na správné straně

Vaše výkazy nákladů připravujeme vždy v souladu s aktuálně platnými požadavky, vyhláškami a směrnicemi o nákladech na vytápění.

2

Věrohodná fakturace

Techem zajišťuje spolehlivý odečet měřičů a ověřování Vašich dat. Takto se vyvarujeme chyb a dotazů.

3

Ušetříte čas

Jednoduchá manipulace s účtem online v zákaznickém portálu Techem šetří cenné hodiny, ale také papír a poštu.

1

Šetříme peněženku

Naše rozúčtování na základě spotřeby vede k nižší spotřebě energie a tím i k nižším nákladům na vytápění.

2

Spravedlivé rozúčtování

Platíte jen za to, co spotřebujete. Tím ušetříte v průměru 20% energie a chráníte životní prostředí.

3

Přehledné účty

Individuální rozúčtování je navrženo tak, aby bylo jednoduché, jasné a vstřícné k uživatelům. To usnadňuje pochopení Vašeho účtu za náklady na vytápění a vodu.

V případě dotazů

se na nás neváhejte obrátit