Rozúčtování tepla a vody

Postaráme se o rozúčtování Vašich nákladů na vytápění i spotřeby vody za Vás – v této oblasti pracujeme déle než 30 let. Díky Zákaznickému portálu je to teď ještě jednoduší. Informace můžete zjistit snadno a rychle.

Rozdělení nákladů s Techemem

Rozdělení nákladů se řídí zákonem č. 67/2013 Sb. a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb. Vypadá to komplikovaně, ale s námi to zvládnete.

Jak funguje rozúčtování nákladů?

Údaje z přístrojů ve Vaší nemovitosti odečítáme spolehlivě a včas – buď dálkovým odečtem s technologií Techem, nebo pomocí pochozích odečtů. Dále stačí, když nám jednou ročně zašlete údaje o nákladech a uživatelích. O zbytek se postaráme. Připravíme individuální rozúčtování pro příjemce služeb (uživatele bytů) a celkový výkaz nákladů na vytápění pro Vás, který obdržíte v tištěné podobě, PDF, nebo na našem portálu. Nájemcům pak můžete rychle a snadno posílat výkazy nákladů na vytápění.

Výhoda? Snížení administrativní zátěže.

Jak se vyznat v rozúčtování nákladů?

Rozúčtování se řídí legislativou, koeficienty, pozicí bytu atd. Vysvětlení ke vzorovnému vyúčtování na obrázcích níže:

 1. Kontaktní adresa pro Vaše zastoupení Techem.
 2. Rozdělení nákladů za teplo na základní a spotřební složku. Vyhláška č. 269/2015 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj v § 3 odstavec 1 umožňuje rozdělit vlastníkovi základní složku na tepelné energii v rozmezí 30% až 50%. Spotřební složku v rozmezí 70% až 50%.
 3. Základní složka se rozděluje podle započitatelných podlahových ploch bytu nebo nebytového prostoru.
 4. Spotřební složka vyjadřuje náklady prostřednictvím součtu odečtených poměrových jednotek v konkrétním bytě.
 5. Rozdělení nákladů za ohřev teplé vody se dělí podle §4 opět na základní a spotřební složku, ale v pevném poměru základní složky 30% a spotřební složky 70% (§4 bod 1).
 6. Základní složka se rozděluje dle m2 podlahové plochy.
 7. Spotřební složka podle náměrů spotřebované teplé vody. Kde není osazeno vodoměry, podle osob, nebo podle poměru podlahové plochy (viz §4 bod 3).
 8. Zde mohou být uvedeny další přímé náklady (poplatek za službu rozúčtování, poplatek za servisní úkony, poštovné za zaslání oznámení o náhradním odečtu). 
 9. Vyjádření procentuální odchylky v nákladech oproti průměru zúčtovací jednotky – (§ 3 odstavec 2 vyhlášky 269/2015 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj). 
 10. Referenční příjemce služeb – vytápění, dle vyhlášky 269/2015 §2 bod i.
 11. Srovnání bytu s referenčním příjemcem služeb – vytápění.
 12. Referenční příjemce služeb – teplá voda.
 13. Grafické porovnání spotřeby tepla pro vytápění za dané zúčtovací období a za stejné období předchozího roku upravené s ohledem na klimatické podmínky v těchto obdobích dle vyhlášky 259/2015 Sb. §6 bod k.

 

Rozúčtování nákladů s Techemem: Vaše výhody

Techem nabízí spravedlivé, transparentní a spolehlivé rozúčtování nákladů na vytápění i vodu. A tím se na celém světě ušetří přibližně 8,7 milionu tun CO2 ročně.

1

Jste na správné straně

Vaše výkazy nákladů připravujeme vždy v souladu s aktuálně platnými požadavky, vyhláškami a směrnicemi o nákladech na vytápění.

2

Věrohodná fakturace

Techem zajišťuje spolehlivý odečet měřičů a ověřování Vašich dat. Takto se vyvarujeme chyb a dotazů.

3

Ušetříte čas

Jednoduchá manipulace s účtem online v zákaznickém portálu Techem šetří cenné hodiny, ale také papír a poštu.

1

Šetříme peněženku

Naše rozúčtování na základě spotřeby vede k nižší spotřebě energie a tím i k nižším nákladům na vytápění.

2

Spravedlivé rozúčtování

Platíte jen za to, co spotřebujete. Tím ušetříte v průměru 20% energie a chráníte životní prostředí.

3

Přehledné účty

Individuální rozúčtování je navrženo tak, aby bylo jednoduché, jasné a vstřícné k uživatelům. To usnadňuje pochopení Vašeho účtu za náklady na vytápění a vodu.

V případě dotazů

se na nás neváhejte obrátit