Certifikáty

Pro společnost Techem je samozřejmostí vlastnění certifikátu managementu kvality ISO 9001:2015 a certifikátu Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu, které dokazují, že jsou námi poskytované služby skutečně na úrovni všeobecně uznávaných evropských standardů.

Legislativní změny

Legislativní změny v oblasti prokazování energetické náročnosti budov a také v oblasti poměrového měření tepla a vody v bytech a rozúčtování nákladů.

Legislativa v České republice

Zákony, vyhlášky, nařízení a matodický pokyn

Mezinárodní legislativa

Evropské normy pro indikátory vytápění na určení poměrné spotřeby tepla topnými tělesy jsou: Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, ČSN EN 834 pro přístroje s elektrickým napájením, ČSN EN 835 pro přístroje, pracující na principu odpařování měřicí kapaliny.

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

ARTAV, z.s. je dobrovolným neziskovým zájmovým sdružením právnických i fyzických osob, které provádějí registraci spotřeby tepla a vody u konečných spotřebitelů a následné rozúčtování nákladů na vytápění a na spotřebu teplé i studené vody. Jedním z hlavních poslání sdružení ARTAV, z.s. je, být odborným nezávislým poradcem pro třetí osoby, převážně pro zákazníky členských firem, při posuzování použitých metod, případně při řešení konkrétních sporných případů rozúčtování. Více na www.artav.cz
Poskytujeme služby a produkty v souladu s aktuální legislativou
Pružně reagujeme na změny