Jak vytápět a neutrácet

Existuje mnoho způsobů a účinných opatření, jak si ve své domácnosti dopřát ideální teplotu a neutratit mnoho peněz. Přesto se stále dopouštíme zbytečných chyb, kvůli kterým platíme vysoké částky za dodanou tepelnou energii. Představíme Vám proto možnosti, jak si zajistit maximálně efektivní a neztrátové vytápění.

Obecná ponaučení

Obecná ponaučení zná každý: regulovat teplotu v místnostech podle toho, jak často je obýváme, v bezprostřední blízkosti neumisťovat žádný nábytek, závěsy ani záclony, abychom nebránili proudění teplého vzduchu, zajistit co nejvyšší těsnost oken, zavírat dveře a pravidelně odvzdušňovat topná tělesa, aby byla zajištěna jejich optimální funkčnost. Samotná topná tělesa musí být opatřena měřícími a regulačními přístroji, které zaznamenávají a optimalizují spotřebu energie. V případě topení se jedná o indikátory topných nákladů (měřiče tepla) a termostatické hlavice. Výše uvedenému by (v ideálním případě) měla předcházet kompletní revitalizace objektu.

Nejedná se však pouze o zateplení domu či výměnu oken. Aby měla revitalizace smysl, je rovněž nezbytné provést revizi dodávky tepelné energie a regulaci otopné soustavy daného objektu. V nově zatepleném domě dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž se otopná soustava zpravidla stává silně předimenzovanou a nadzásobenou teplem. Bytová družstva, SVJ atd. bohužel často ani netuší, že je nutné tyto následné kroky provést, aby bylo docíleno projektovaných úspor. Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovaného domu novým potřebám a zamezit tím plýtvání tepelnou energií i penězi konečných spotřebitelů. Většina dodavatelů tepla na tuto novou potřebu nebere ohled (v jejich zájmu je teplo vyrábět, dodávat a prodávat), a tak jsou objekty běžně značně přetápěné. Avšak v zájmu majitele domu, a především v zájmu konečných uživatelů, je odebrat přesně tolik tepla, kolik ho objekt či bytová jednotka potřebuje.

Revitalizace před a po

Řešení

Účinným řešením je soubor vzájemně provázaných opatření, jejichž jádrem je směšovací uzel s individuální ekvitermní regulací objektu a zejména nové hydraulické vyvážení otopné soustavy, která bude fungovat na základě inženýrských výpočtů [1]. Zároveň se stabilizují poměry v hydraulické soustavě, sníží se hlučnost a úroveň zavzdušnění. Dále se snížením dilatačního a teplotního namáhání prodlouží životnost rozvodů a armatur.

Během revize se také zjistí, zda je třeba vyměnit termostatické ventily. Jako každé jiné technické zařízení, i ventily stárnou a postupně přestávají plnit svou funkci. Přispívá k tomu především fyzické opotřebení a poškození, zanesení nečistotami apod. Nestárne však pouze samotný ventil, ale také ostatní aktivní komponenty regulované soustavy – regulátory diferenčního tlaku, vyvažovací armatury, filtry, uzavírací a vypouštěcí armatury. Může to způsobit nejen hlukové projevy, ale i nedotápivost některých větví. Kontrola celého otopného systému v pravidelných 5letých intervalech proto zaručí jeho správnou funkčnost a zabrání zbytečným ztrátám tepelné energie.

Díky inteligentní regulaci podstatně zrychlíte návratnost finančních prostředků, které jste do revitalizace vašeho objektu investovali. A své náklady na tepelnou energii snížíte na nezbytné minimum.

 

[1] Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní.

 

 

Máte dotazy?

Rádi Vám poradíme!