Můj Techem - zákaznický portál

Pohodlná a bezpečná správa nemovitostí odkudkoliv. Portál Techem je základnou služeb, s nimiž můžete efektivně provádět správu Vaší nemovitosti – ušetříte čas i náklady. Využívejte progresivní služby Techem: rychlá elektronická komunikace.

Účinné šetření času a peněz

V rámci portálu je pro Vás k dispozici online archiv s údaji Vašich posledních rozúčtování a faktur. Prostřednictvím portálu rovněž můžete zadávat zakázky Techemu a kdykoliv nahlížet do aktuálního stavu jejich realizace.

Přístup k Vašim datům je samozřejmě zabezpečen. Vstup do portálu je možný pouze na základě zadání Vašeho jedinečného bezpečnostního klíče, který je vytvořen speciálně pro Vás. Jelikož jsou veškeré přenosové linky zabezpečené, je neoprávněný přístup prakticky nemožný.