Rozúčtování ostatních provozních nákladů nechte na nás!

Rozpočítávání ostatních nákladů je pro pronajímatele jedním z nejdůležitějších úkolů. Je zásadní, aby byly účty správné, úplné a srozumitelné. Rádi Vám s tím pomůžeme.

Jak funguje rozúčtování ostatních nákladů?

Odečteme údaje spotřeby z měřičů Vašeho majetku. Buď nám odečty přijdou nebo je pomocí bezdrátové technologie odečteme dálkově. Kromě toho potřebujeme také informace o vzniklých nákladech na vytápění a provoz. O těchto informacích nás můžete informovat prostřednictvím služby Rozúčtování Online, a to buď Vy (pronajímatel) nebo správa nemovitosti. Veškeré rozvrhnutelné náklady pak rozdělíme mezi jednotlivé uživatele/nájemce podle toho, kdo je vynaložil. Vy obdržíte jak celkový výpis za celou budovu, tak individuální výpis za každého uživatele/nájemce.

Vytvořte si výkaz ostatních nákladů online v zákaznickém portálu Techem

Pokud spravujete nemovitost, jistě je Vám tato situace známá: Splatnost ročního vyúčtování ostatních nákladů se blíží a musíte se hrabat v hromadách papírů a faktur. Pak zkoumáte, které náklady budou rozděleny na jednotlivé uživatele/nájemníky a jak. To představuje spoustu práce, kterou ale nemusíte dělat sami! S Rozúčtováním Online v zákaznickém portálu Techem je vytvoření vyúčtování služeb snadné – a do značné míry bezpapírové. To šetří čas a zároveň chrání životní prostředí. Systém automaticky kontroluje věrohodnost zadaných údajů a vyhýbá se tak chybám. Aktuální stav Vašeho rozúčtování máte přehledně k dispozici. Všechna vyúčtování si můžete kdykoliv stáhnout v přehledně uspořádaném archivu. Rozúčtování ostatních nákladů již pro Vás nemusí představovat žádný problém.

Výhody rozúčtování ostatních nákladů od Techemu

Pokud jde o fakturaci, můžete se na nás spolehnout. Je to naše hlavní činnost již přibližně 70 let.

1
Na správné straně
Vyúčtování ostatních nákladů, které pro Vás připravíme, je spolehlivé a vychází z vyhlášek a zákonů o ostatních nákladech.
2
Šetří čas
Rozdělení všech nákladů ve vyúčtování může být velmi složité. Pokud chcete udělat vše správně a ušetřit přitom čas, jednoduše nechte vyúčtování ostatních nákladů na nás.
3
Transparentní rozúčtování na jednom místě
Připravujeme vyúčtování ostatních nákladů spolu s Vaším rozúčtováním nákladů na vytápění či vodu. To vytváří jednotný a profesionální vzhled a snižuje dotazy.
1
Žádné osobní návštěvy pro záznam spotřeby
Díky naším přístrojům, nemusíte být doma v době odečtu. Přenos probíhá dálkově, aniž by někdo vstoupil do Vašeho domu/bytu.
2
Pro každého uživatele zvlášť
Naše individuální účtování je pro Vás jednoduché, jasné a transparentní.
3
Šetří životní prostředí i peníze
Naše rozúčtování založené na spotřebě zamezí každý rok přibližně 8,7 milionu tun CO2. Životní prostředí i uživatelé to oceňují, protože ušetří v průměru 1,8 miliardy eur.

Vše na první pohled - v zákaznickém portálu Techem

Usnadněte si správu nemovitostí pomocí zákaznického portálu Můj Techem. Pohodlná a bezpečná správa nemovitostí odkudkoliv. Portál Techem je základnou služeb, s nimiž můžete efektivně provádět správu Vaší nemovitosti – ušetříte čas i náklady.  Podívejte se sami, co Vám náš zákaznický portál nabízí:

  • online archiv s údaji o Vašich posledních rozúčtování a fakturách
  • zadávat zakázky Techemu a kdykoliv nahlížet do aktuálního stavu jejich realizace
  • všechny dokumenty na jednom místě
  • a další informace, týkajících se Vašich nemovitostí (např. výměna vodoměrů, dálkové odečty atd.)
Máte dotazy?
Neváhejte nás kontaktovat!