Kariéra

Jsme rádi, že máte zájem o práci v naší společnosti!

Práce v Techemu

Předpoklad pro úspěšný start - dobrý nástup

Techem klade důraz na systematické zapracování nových pracovníků. Jakmile nastoupíte, budete krok za krokem poznávat organizaci Techem a její fungování. První pracovní den Vám bude předána příručka Techemu a k dispozici Vám bude také oblastní pracovník.

Zaměření na spolupráci je stejně důležité jako odborné zaměření

Všechny dosavadní úspěchy Techemu byly dosaženy díky kvalifikovaným pracovníkům. Vedoucí i řadoví pracovníci Techemu mají velice rozdílná pole působnosti a zodpovědnosti. Základem úspěšné komunikace je partnerství na bázi respektu a uznání práce kolegy.

Angažovatnost a připravenost podat špičkový výkon

Počátkem je jasné stanovení osobních cílů. Toto je jednou z priorit vedoucích pracovníků. Vedoucí pracovníci vysvětlují svým pracovníkům cíle společnosti a ukazují cestu jejich nejrychlejšího naplnění. Cesty mohou být různé a tady je prostor pro tvůrčí iniciativu všech.
Köln, NRW, Deutschland, Business, Office, Loft, Büro, w28

Pracovníci Techemu jsou kompetentními partnery

Účast na úspěchu společnosti motivuje všechny pracovníky. Vedoucí pracovníci Techemu mají rozpracovanou metodiku odměňování podílu jednotlivých kolegů na celkových hospodářských výsledcích firmy.