Indikátory topných nákladů

Osvědčená technologie – flexibilní servis. Správné rozúčtování vyžaduje spolehlivou technologii a servis - tedy přístroje a servis Techem. Poradíme, nainstalujeme, profinancujeme, opravíme a vyměníme přístroje. Sledujeme termíny kalibrací a informujeme Vás o nejnovějším technickém vývoji.

Vítejte v budnoucnosti!

Odečet hodnot spotřeby kdykoliv, s plnou flexibilitou a zajištění přesného měření k datu překlopení.

Precizní, přesná a spolehlivá registrace spotřeby

Indikátory vytápění Techem slouží k přesné registraci spotřeby, transparentnímu záznamu a k bezproblémovému odečtu.

  • Rádiový indikátor vytápění - radio 4

Všechny důležité hodnoty můžete vidět na displeji jako u elektronických indikátorů. Přídavná funkce rádia: jelikož jsou šifrované údaje o spotřebě přenášeny rádiem, není nutný vstup do domácnosti.

Hodnotu odečtu ke dni odečtu lze na přístroji kdykoliv zkontrolovat. Software spolehlivě chrání registraci před nežádoucím efektem vlivu externího zdroje tepla (třeba vlivem oslunění). 

Jediný indikátor topných nákladů, který může ušetřit až 10% energie při použití úsporného systému adapterm. Zároveň je připraven k použití online služeb Techem Online Servis.

Software rozpozná manipulaci či demontáže. Vysoká přesnost a spolehlivost údajů díky automatizovanému přenosu dat do zpracovatelského programu firmy Techem. 

Přesné technické spoecifikace indikátorů vytápění Techem najdete v našem datovém listu.

  • Elektronický indikátor vytápění - vario 4

Časově úsporný, spravedlivý a jednoduchý. Elektronický indikátor obsahuje rádiový modul, který po následné aktivaci umožní v libovolný moment přechod na rádiový odečet.

Indikátory Vám nabízí veškeré výhody odečtu a bonus: mají individuálně programovatelné dny překlopení pro každé topné těleso, jsou tudíž přesnější.

Přesné technické specifikace indikátorů vytápění Techem najdete v našem datovém listu.

 

Kde najít na našich přístrojích aktuální spotřebu se dozvíte v sekci Informace o spotřebě.

Jak zacházet s přístrojem naleznete v sekci Servis a údržba přístrojů.

Popis produktu

Elektronický přístroj v kompaktní verzi nebo s odděleným čidlem určený pro adresné a přesné měření spotřeby tepla libovolného radiátoru. Elektronické indikátory topných nákladů jsou moderní dvoučidlové přístroje se dvěma vysoce citlivými teplotními čidly pro radiátor a okolní prostředí. K datu překlopení (volně programovatelnému) se uloží spotřební hodnoty do přístroje a aktuální ukazatel se na displeji vynuluje. Elektronické indikátory topných nákladů pracují s vlastním zdrojem energie a v režimu neustálé samokontroly. Chybová hlášení jsou generována automaticky, zobrazují se uživateli na displeji a jsou předávána rádiovým telegramem při odečtech. Při teplotním ovlivňování čidla venkovní teploty, např. cloněním se přepne elektronický indikátor topných nákladů automaticky do jednočidlového provozu. Měření tepla v letním období je zabráněno pomocí software. 

Jaké výhody mi přinese používání indikátorů nákladů na vytápění od Techemu?

Díky indikátorům toplných nákladů, které využívají nejmodernější technologie, lze poskytovat přesné a spolehlivé měření.

1

Kompletní služba

Plánování, instalace a údržba: vyřídíme to za Vás. Vložte svou důvěru do našich dlouholetých zkušeností.

2

Připravené na budoucnost

S našimi indikátory topných nákladů jste připraveni splnit požadavky. Přístroje jsou v souladu s EED a splňují současné standardy ochrany dat.

3

Už žádné osobní návštěvy

Díky našemu praktickému dálkovému čtení prostřednictvím bezdrátové technologie nemusí být nájemci v den odečtu doma. Časově limitované schůzky již nejsou nutné.

1

Žádné osobní návštěvy pro záznam spotřeby

Odečet indikátorů topných nákladů probíhá prostřednictvím bezdrátové technologie, a to bez vstupu do bytů – proto nejsou nutné žádné další návštěvy.

2

Férové účtování, díky dálkovému odečtu

Platíte jen za to, co spotřebujete. To je spravedlivé a prospěšné pro životní prostředí, protože pokud znáte svou spotřebu energie, můžete ji snížit.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás!