Ochrana osobních údajů

Vše o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvodní ustanovení, autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.techem.com/cz je společnost Techem, spol. s r. o., IČO: 496 84 370, se sídlem na adrese Počernická 96, Praha 10 – Malešice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 23339 (dále jen „Společnost“). Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách www.techem.com/cz (dále jen „Stránky“).

Odkazy na jiné internetové stránky

Na Stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Společnost kontrolu. Toto prohlášení se proto nevztahuje na odkazy, které uživatele ze Stránek přesměrují a odkazují na informace a služby externích subjektů. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatele takových stránek.

Informace o zpracování osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor a jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Dle konkrétní situace může mezi osobní údaje náležet mimo jiné jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa jednotlivce (fyzické osoby). Mezi osobní údaje pak nepatří informace jako např. počet uživatelů internetové stránky.

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů

V postavení správce osobních údajů zpracovává Společnost při své činnosti určité osobní údaje svých zákazníků a jejich zástupců, dodavatelů a jejich zástupců, uživatelů Stránek, uchazečů o zaměstnání a svých zaměstnanců. Jako správce osobních údajů Společnost určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a stanoví opatření související se zpracováním osobních údajů, zejména s jejich zabezpečením. Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením.

Subjekty údajů a účely zpracování osobních údajů

Uživatelé stránek

Společnost na základě svého oprávněného zájmu zpracovává dále uvedené osobní a jiné údaje uživatelů.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete podnět vyplněním kontaktního formuláře na Stránkách, Vámi poskytnuté údaje (včetně údajů kontaktních) budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazů a dalších navazujících otázek.

Osobní údaje zpracovávané při návštěvě Stránek

Při návštěvě Stránek Společnost ukládá zkrácenou IP adresu uživatelova počítače a informaci o internetové stránce, z níž byl vstup realizován. Během návštěvy jsou ukládány informace o datu a době přístupu, názvy zpřístupněných souborů, adresa URL, kód odpovědi HTTP, stav přístupu a informace o množství přenesených dat v rámci připojení. Tyto údaje Společnost využívá výlučně ke statistickým účelům.  
Společnost využívá služby společnosti etracker GmbH, se sídlem First Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo. Na základě dat o využití může dojít k vytvoření pseudonymizovaného profilu uživatele. K tomuto účelu mohou být použity cookies. Bez souhlasu uživatele nebudou data získané technologií etracker použity k identifikaci uživatele stránky či popř. nebudou zkombinovány s jinými údaji o osobě přiřazené pseudonymu.
Uživatelé internetových stránek mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prostřednictvím technologie etracker na následujícím odkazu: https://www.etracker.de/privacy?et=BuEBuE. Tímto postupem dojde k uložení cookie nazvaného „cntcookie“. Ke zpracování osobních údajů nebude docházet, dokud nebude toto cookie smazáno ze zařízení uživatele. Pro více informací může uživatel využít následující odkaz:  https://www.etracker.com/datenschutz.

Cookies

Společnost na Stránkách využívá soubory cookies, tj. datové informace, které prohlížeči každého uživatele umožňují komunikovat se serverem Společnosti a vytvořit tak individuální spojení počítače každého uživatele s počítačem Společnosti. Soubory cookies obecně pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení webových stránek a přizpůsobují zobrazování obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám uživatele. Soubory cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem uživatelé Stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah, a dále k zajištění některých funkcí Stránek. Informace získané používáním cookies jsou shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí.
Společnost používá převážně „relační“ typ souborů cookies, tj. cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení pouze do té doby, než se odhlásí ze Stránek nebo uzavře webový prohlížeč (poté jsou z uživatelova prohlížeče odstraněny).
Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na uživatelově zařízení ukládat soubory cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním cookies v nastavení webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči). V případě úplného zablokování cookies je však možné, že se uživateli při prohlížení Stránek nebude jejich obsah zobrazovat optimálně, a to zejména při užívání online služeb.
Při první návštěvě Stránek je uživatel prostřednictvím tzv. cookie banneru upozorněn na používání souborů cookies a vyzván k udělení souhlasu s jejich užíváním a zpracováním osobních údajů prostřednictvím Stránek.

Soubory logování serveru

Společnost automaticky sbírá a ukládá informace v tzv. souborech logování serveru (server-log-files), které Společnosti předává internetový prohlížeč uživatele. Tyto údaje zahrnují:

 • Typ internetového prohlížeče a jeho verze;
 • Operační systém;
 • Referující URL;
 • IP adresa;
 • Hostname přistupujícího počítače;
 • Čas požadavku na server.

Společnost si vyhrazuje právo na zpětnou kontrolu těchto údajů v případě, že vznikne podezření na protiprávní chování uživatele.

Mapy Google

Stránky využívají Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání Google Maps společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, 94043 California, zpracovává údaje uživatelů Stránek o používání funkcionalit Google Maps. Pro více informací o zpracování údajů ze strany společnosti Google Inc. mohou uživatelé nahlédnout do zásad ochrany soukromí společnosti Google Inc.

SSL šifrování

Stránky využívají z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenášených citlivých informací (např. požadavků uživatelů) šifrování SSL. Uživatel může poznat šifrované spojení díky odlišné adrese uvedené v řádku adresy Stránek (kde je výraz "http://" změněn na "https://") a také symbolu zámku. Pokud je využíváno šifrování SSL, údaje poskytnuté Společnosti nemohou být přečteny třetími stranami.

Cookiebot

Na našich webových stránkách používáme Cookiebot, nástroj dánské společnosti Cybot A/S se sídlem Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko. Prostřednictvím funkcí tohoto nástroje, tj. Cookiebot či Cybot, mohou být odesílány a zpracovávány údaje. Můžete se rozhodnout, zda budete souhlasit s užíváním všech nebo jen některých cookies.

Zde můžete vaše nastavení cookies změnit či odvolat souhlas s jejich užíváním:

Změnit nastavení | Odvolat souhlas

V banneru, v němž si můžete zvolit individuální nastavení cookies, najdete vždy aktuální a kompletní přehled cookies užívaných na našich webových stránkách. Zde se také můžete rozhodnout, jaké cookies povolíte.

Jaké údaje Cookiebot ukládá?
V případě vašeho souhlasu s užíváním cookies budou do Cybotu přeneseny, uloženy a zpracovány následující údaje:

 • IP adresa (anonymní)
 • Datum a čas vašeho souhlasu
 • URL našich webových stránek
 • Technická data z vyhledávače
 • Šifrovaný anonymní klíč
 • Seznam povolených cookies

Kde a jak dlouho budou vaše údaje uložené?
Přenos a ukládání veškerých shromážděných údajů probíhá výhradně v rámci Evropské unie. Údaje se ukládají do datového centra Azure (poskytovatelem cloudové služby je společnost Microsoft). Veškeré uživatelské údaje budou Cookiebotem smazány po 12 měsících od vašeho souhlasu, nebo neprodleně po ukončení smlouvy.     
Zásady ochrany osobních údajů Cookiebotu jsou k dispozici zde: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy

Možnost námitky
Se shromažďováním a ukládáním výše uvedených údajů můžete vyjádřit nesouhlas a to odmítnutím používání cookies prostřednictvím zobrazeného banneru nebo odmítnutím používání cookies v nastavení vašeho prohlížeče.

Zákazníci, dodavatelé a jejich zástupci

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků a jejich smluvních partnerů a dodavatelů a jejich zástupců (fyzických osob) v rozsahu nezbytném pro jednání o smlouvě a plnění smlouvy, kterou za účelem poskytování svých služeb, respektive odebírání produktů a služeb, uzavírá s příslušnými osobami. Další osobní údaje zákazníků, jejich smluvních partnerů a dodavatelů a jejich zástupců nad rámec údajů nezbytných pro plnění smlouvy Společnost zpracovává pouze na základě řádně uděleného souhlasu. Zpracovávané osobní údaje Společnost získává přímo od těchto subjektů údajů či popř. z veřejných zdrojů.
V rámci poskytování služeb svým zákazníkům (zejména služeb souvisejících s instalací měřidel, odečítáním stavů měřidel a rozúčtování nákladů na teplo a teplou a studenou vodu) Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z příslušné smlouvy a příslušných právních předpisů, tj. zejména v následujícím rozsahu: jméno a příjmení příjemce služeb (ve vztahu k bytu či nebytovému prostoru), podlahová plocha jednotky, informace o počtu osob rozhodných pro rozúčtování (tj. obývajících danou jednotku), datum nastěhování a vystěhování osob do/z dané jednotky, počet instalovaných měřicích zařízení v jednotce, čísla měřidel a naměřené údaje, v případě smluvních partnerů zákazníka pak v rozsahu titulu, jména a příjmení a potřebných kontaktních údajů, tj. telefonního čísla, kontaktní poštovní adresy a e-mailu . Uvedené osobní údaje jsou Společností zpracovávány v souladu se smlouvou uzavřenou se zákazníkem a na základě jeho pokynů. Společnost rovněž zákazníkovi asistuje při plnění povinností vyplývajících z Nařízení.

Uchazeči o zaměstnání

Za účelem organizace a vyhodnocování výběrového řízení při náboru nových zaměstnanců zpracovává Společnost osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Zpracovávané osobní údaje Společnost získává přímo od těchto subjektů údajů.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je v daném případě výběrové řízení (resp. jednání o uzavření pracovní smlouvy následující po žádosti uchazeče o účast ve výběrovém řízení), nad rámec konkrétního výběrového řízení jsou osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracovávány pouze s jeho souhlasem.

Zaměstnanci

Společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rozsahu nezbytném pro plnění svých zákonných povinností (např. povinnost srážet či odvádět daně, vést evidenci pro účely zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení apod.). Zaměstnanec je povinen tyto údaje Společnosti poskytnout; jejich neposkytnutí by založilo porušení právních předpisů na straně zaměstnance a/nebo Společnosti a možnost udělení sankcí ze strany příslušných státních orgánů.
Na rámec plnění zákonných povinností zpracovává Společnost osobní údaje zaměstnanců pro účely prosazení svých oprávněných zájmů nebo plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem, a to zejména za účelem vedení databáze zaměstnanců Společnosti, přípravy propagačních materiálů, informování o firemních akcích, evidence využití služebních automobilů Společnosti (pouze v případě řidičů referentů), ochrany majetku Společnosti či při zajištění vstupu oprávněných osob do provozoven Společnosti.
V dalších případech Společnost zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem zaměstnanců, přičemž zaměstnanci se mohou svobodně rozhodnout, zda souhlas udělí či nikoliv. Případné neudělení souhlasu Společnost nijak nepostihuje.

Příjemci osobních údajů

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena vhodná technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle Nařízení. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost tak v některých případech poskytuje osobní údaje své mateřské společnosti Techem Energy Services GmbH a externím partnerům poskytujícím Společnosti služby, jež souvisejí se správou aplikací užívaných pro zpracování osobních údajů (zejména společnost SysEleven GmbH, která Společnosti poskytuje hostingové služby; společnost etracker GmbH, která poskytuje služby související s analýzami návštěv internetové stránky Společnosti a společnost Google Inc., tj. poskytovatel Google Maps API a Google Adwords Conversion Tracking), vyhledáváním uchazečů o zaměstnání, správou intranetu Společnosti a též zajišťováním pracovnělékařských služeb a školení pro zaměstnance Společnosti, pojištěním Společnosti a poradenstvím pro Společnost (auditor, ISO kontrolor, právní poradci atp.).
Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

Aktuální seznam příjemců osobních údajů ke stažení

Předání osobních údajů do zahraničí

Společnost může předat osobní údaje do jiných zemí v Evropské unii zejména v případech, kdy se servery, na nichž jsou osobní údaje uloženy, nacházejí mimo Českou republiku. Společnost nepředává osobní údaje mimo Evropskou unii a mimo působnost Nařízení. Předání osobních údajů do jiných zemí tak nemá vliv na právní postavení subjektů údajů.

Uchování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel:

 • osobní údaje zákazníků/dodavatelů a jejich zástupců a popř. osobní údaje poskytnuté zákazníky Společnosti v souvislosti s poskytováním služeb Společností jsou uchovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu se Společností a v nezbytném rozsahu též po jeho skončení až do uplynutí příslušných promlčecích dob pro případ uplatnění jakýchkoli nároků vyplývajících z daného smluvního vztahu;
 • osobní údaje uživatelů Stránek jsou uchovávány pouze po dobu trvání prohlížení Stránek a tvorby statistik využití Stránek;
 • osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení v rámci náboru nových zaměstnanců, neudělil-li daný uchazeč souhlas s delším uchováním svých osobních údajů;
 • osobní údaje zaměstnanců jsou uchovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a poté v příslušném rozsahu po dobu zákonem stanovených archivačních lhůt, případně až do uplynutí příslušných promlčecích/prekluzivních dob pro případ uplatnění jakýchkoli nároků vyplývajících z daného pracovněprávního vztahu.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Může tak učinit zasláním oznámení na adresu sídla či jakékoliv provozovny Společnosti či zasláním e-mailové zprávy, využitím možnosti v internetové aplikaci či jiným vhodným způsobem.
Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté osobní údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

Další práva subjektů údajů

Dle konkrétní situace může mít každý subjekt údajů (tj. zákazníci/dodavatelé a jejich zástupci, uživatelé Stránek, uchazeči o zaměstnání či zaměstnanci Společnosti) další práva vyplývající z Nařízení, tj. zejména:

 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:
 1. účelech zpracování;
 2. kategoriích dotčených osobních údajů;
 3. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny;
 4. plánované době uložení osobních údajů či kritériím použitým ke stanovení této doby;
 5. existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 6. právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. zdroji osobních údajů, nejsou-li tyto získány od žadatele;
 8. provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a o informacích týkajících se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích pro žadatele;
 9. o předání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemí) nebo mezinárodní organizaci a o vhodných zárukách zpracování osobních údajů poskytnutých v souvislosti s jejich předáním.

Subjekt údajů má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. jsou vzneseny oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti zavazující Společnost;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
 7. právo na omezení zpracování v následujících případech:
 8. je popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 9. zpracování osobních údajů je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je žádáno omezení jejich použití;
 10. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale žadatel je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 11. byla vznesena námitka proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody namítající osoby.
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požádat o předání údajů přímo Společností jinému správci), v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně;
 • právo vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti; a
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Svá práva může každý subjekt údajů uplatnit kontaktováním Společnosti prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem a zneužitím jsme přijali rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně prověřována a udržována v perfektním technickém stavu.

Ať už jsou Vaše osobní údaje ve Společnosti zpracovávány v rámci centrálního zpracování údajů, za účelem zlepšení služeb zákazníkům a nebo z technických důvodů, je vhodnými opatřeními zajištěno, aby byly zohledněny právní zájmy ochrany osobních údajů našich zákazníků v souladu s ust. Nařízení. Upozorňujeme však, že ačkoliv přijímáme příslušná opatření pro zajištění bezpečného přenosu údajů, není přenos údajů prostřednictvím internetu zcela bezpečný a proto nemůžeme garantovat bezpečnost údajů, přenesených na naše stránky.

Případné změny v souvislosti s ochranou osobních údajů budou vždy publikovány na této stránce. Kdykoliv se tak můžete informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat Společnost elektronicky prostřednictvím těchto kontaktů, našeho kontaktního formuláře nebo osobně na adrese jakékoliv provozovny Společnosti.

Skupinovým pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti Techem GmbH, Hauptstraße 89, 65760 Eschborn, Německo, je pan Heiner Salz, e-mail: datenschutz@techem.de

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností můžete kontaktovat lokálního pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní Lucie Houdková, kontaktní adresa: Techem, spol. s r. o., Centrála Praha, Počernická 96, 108 00 Praha 10 – Malešice, e-mail: lucie.houdkova@techem.cz, telefon: 272 088 773.