Spolupracujeme

Inspirace pro bytové domy. Spolek Pro náš dům nabízí pro společenství vlastníků (SV) a bytová družstva (BD) informační a poradenské služby z oblasti bydlení. SV a BD pomáhá zorientovat se nejen v legislativě, v možnostech financování, v nových technologiích a materiálech, ale i v dalších mezioborových tématech souvisejících s bytovou problematikou.

Nabízíme: 

  • vzdělávací akce
  • domovní internetovou nástěnku
  • edukační elektronický zpravodaj
  • přirdužené členství
  • termovizní měření bytových domů
  • vzorové stanovy

Více na: www.pronasdum.cz

Společnost TOPIN představuje odborně zaměřený recenzovaný časopis, jehož vydávání začalo v roce 1966. Je zaměřen na problematiku techniky prostředí a technických zařízení budov. Z celého spektra odborné problematiky se specializuje především na oblast související s vytvářením tepelné pohody v objektech, získáváním, distribucí a spotřebou tepla v objektech, na oblast zdravotně technických zařízení a větrání. Časopis vychází 8krát ročně.

Více na: TOPIN - Topenářství instalace

SVJ Portál Sousedé.cz usnadňuje život všem, kteří spravují a bydlí v bytových domech. Propojujeme výbor SVJ, správce SVJ, správcovské firmy a vlastníky bytových jednotek. Všem šetříme čas, peníze a nervy.

SVJ Portál Sousedé.cz nabízí moderní, přehlednou mobilní aplikaci, se kterou budete mít váš dům doslova v kapse a získáte rychlý přehled o dění v něm. Jednoduše se dostanete ke všem dokumentům SVJ, nahlásíte závadu nebo se můžete vyjádřit k navrhovaným změnám, klidně i z dovolené. Správa a řízení SVJ kdykoli a kdekoli.

Více na: Sousedé | Sousedé.cz (sousede.cz)

Podporujeme

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Více na: www.cervenykriz.eu

Poskytujeme zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám. Nabízíme odborné sociální poradenství, které je určeno těm, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, umírají nebo se o nevyléčitelně nemocného člověka starají a neví si v této težké životní situaci rady. Odlehčovací terénní služby - jejichž posláním je poskytnutí péče uživatelům, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života.

Více na: www.zivotastrom.cz

Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně jištěnou signalizací. Výrobcem nové generace babyboxů je Zdeněk Juřica MONTEL z Náměšti nad Oslavou. Zakladatelem a předsedou je Ludvík Hess. První babybox byl zřízen v GynCentru v Praze 9, Hloubětínská 3.
Odloženému děťátku se dostane veškeré zdravotní péče a sociální pomoci. Náš program je jasný a zřetelný. Máme jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko!

Více na: BABYBOX úvodní stránka

Elitní český florbalový klub s historií od roku 1998. Úřadující šampion Livesport Superligy. Dvojnásobný mistr české nejvyšší soutěže a desetinásobný medailista. Čtyřnásobný vítěz Poháru Českého florbalu. Účastník nejvyšší soutěže nepřetržitě od roku 2004.

Více na: Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav (florbalmb.cz)

Společně jde všechno lépe
Partnerské vztahy jsou pro nás důležité