Udržitelnost

Mezi úsporu energií a aktivní ochranu životního prostředí můžeme položit rovnítko. V Techemu jsme si dali za cíl šetřit zdroje a chránit životní prostředí – společně s Vámi. Naše pokročilá řešení pomáhají dosahovat jak požadované energetické účinnosti, tak spravedlivého dělení nákladů.

Naše řešení pokrývají celou škálu bytových a multifunkčních budov

Techem je servisním partnerem jak pro konvenční, tak pro zelené a inteligentní budovy. Jsme si vědomi naší odpovědnosti a dali jsme si za úkol najít řešení, která umožní realitnímu průmyslu a společnosti uspokojit potřebu ochrany klimatu, digitalizace a zdravého životního prostoru. Přitom zaujímáme holistický přístup.

Náš cíl: digitalizace a udržitelnost

1

Digitalizace v oblasti nemovitostí

Podporujeme inteligentní aplikace a nové sítě. Našim zákazníkům proto nabízíme digitální řešení pro úsporu energie.

2

Zlepšení ekonomické efektivity

Digitalizace přispívá ke zrychlení správních činností, zvyšuje jejich efektivitu a napomáhá úsporám energií – šetří tak čas i náklady.

3

Ochrana klimatu

Naše řešení v bezmála 12-ti milionech domácností po celé Evropě přináší snížení emisí CO2.

 Energetická politika Techemu

Techem stojí za efektivním využíváním energie a vody s inovativními řešeními od roku 1952. Proto spoléháme na hospodaření s energií chránící klima i pokud jde o naše vlastní nemovitosti a akce.

Co dělá Techem pro ochranu klimatu

Zavedli jsme systém hospodaření s energií v souladu s normou ISO 50001 a nechali si jej certifikovat. Neustále sledujeme, zda je naše organizace energeticky účinná, a všude, kde je to možné, provádíme zlepšení. K tomu přispívají pravidelné audity a hodnocení. Aktivně také zapojujeme naše zaměstnance do provádění energetické politiky.

Chceme:

  • šetřit zdroje a chránit životní prostředí,
  • zlepšit energetickou účinnost a nákladovou efektivnost,
  • zvýšit bezpečnost dodávek a dostupnost systému.

Již nyní tak pomáháme šetřit zdroje a dlouhodobě snižovat zátěž životního prostředí digitalizací odvětví s nemovitostmi.

Více informací: Techem Sustainability Report

Vřelé partnerské vztahy

Ve společnosti Techem trvale přispíváme k energetické účinnosti stávajících budov. Například: zajištěním profesionálního zásobování teplem, chytrými energeticky úspornými systémy a účtováním na základě spotřeby.

Jsme také aktivní ve sdruženích, která tento rozvoj dále podporují a prosazují. Tímto způsobem poháníme digitalizaci a udržitelnost vpřed společně s dalšími aktéry.

Podpora ochrany klimatu – pomocí zákaznického portálu

Naše portálové produkty jsou dokladem toho, jak digitalizace přispívá k udržitelnému rozvoji. Jednoduchý přehled svých účtů i zasílání objednávek postupně odstraňuje „papírovou práci“ a tím přispívá k ochraně zdrojů.

  • mějte všechny své dokumenty online a na jednom místě
  • online výstupy rozúčtování šetří papír a poštovní náklady
  • mějte vše pod kontrolou s Techem monitoringem

Možná Vás bude zajímat...

Představení společnosti

Zjistěte více informací o naší společnosti a její historii a cílech.

Tisk

Můžete si pročíst odborné články publikované v časopisech.