Målerbekendtgørelser

Målerbekendtgørelserne foreskriver, hvilke krav der er til det måletekniske udstyr i ejendommen i forhold til udarbejdelse af fordelingsregnskaber. Herunder kan du finde links til målerbekendtgørelserne.

Links til lovgivningen

Måling af vand, gas, el eller varme

Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme

Måling af køleenergi

Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg

Varmefordelingsmålere

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Krav til målerinstallatør

Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere

Krav om løbende forbrugsoplysninger

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.

Har du hørt om den nye bekendtgørelse?

EU skærper kravene - Ny lovgivning kræver fjernaflæsning

Der er ikke længere tvivl. Fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst, og alle manuelle forbrugsmålere skal senest i 2027 være udskiftet til fjernaflæsning. Alt dette for at vi kan blive bedre til at spare på vores fælles ressourcer. EU har sat skub i Energieffektivitetsdirektivet.

2020
Målere skal aflæses oftere
2022
Månedlig aflæsning
2027
Kun fjernaflæsning