Har du hørt om den nye bekendtgørelse?

BEK 734 skærper kravene. Der er ikke længere tvivl. Fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst, og alle manuelle forbrugsmålere skal senest i 2027 være udskiftet til fjernaflæsning.

BEK 734 skærper kravene

Ny lovgivning kræver fjernaflæsning

Der er ikke længere tvivl. Fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst, og alle manuelle forbrugsmålere skal senest i 2027 være udskiftet til fjernaflæsning. Alt dette for at vi kan blive bedre til at spare på vores fælles ressourcer. EU har sat skub i Energieffektivitetsdirektivet.

2020
Målere skal aflæses oftere
2022
Månedlig aflæsning
2027
Kun fjernaflæsning

Alle fjernaflæste målere skal aflæses minimum 2 x årligt. Lejer/beboer skal kunne tilgå de opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online.

Desuden er det fra oktober 2020 kun tilladt at montere fjernaflæste forbrugsmålere ved totalinstallation og renoveringer i ejendomme.

Fra 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden. Lejer/beboer skal kunne tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online

Ved nytårsskiftet til 2027 bliver det mest markante krav om endelige udfasning af målere, der ikke kan fjernaflæses, en realitet. Dermed skal alle forbrugsmålere i alle bygninger være udskiftet til målere, der kan fjernaflæses.

Automatiske udsendelser - Step-by-Step,
Det er vores service til dig, der gør det smartere, når vi automatisk sender besked om EED forbrugsoplysninger ud hver måned.

Det er ejendom ejer/administrator, der har ansvaret for at overholde lovgivningen 

Vi står klar med rådgivning. Med os imødekommer du de nye krav, og her kan du læse lidt om, hvad det betyder for henholdsvis den årlige forbrugsopgørelse, EED forbrugsoplysninger og de smarte digitale løsninger vi har til det.

  • Forbrugsopgørelsen er nu forsynet med info om forbrugsanalyse, brændselssammensætning, energieffektivitetet, klageprocedure, referencesammenligninger. Læs mere her.
  • De månedlige forbrugsoplysninger sendes ud til beboerernes mail og har de Techem Beboer App modtager de samtidig en notifikation på mobilen.  Læs mere om den automatiske udsendelse her.
  • Techem Administrator Portal til ejer/administrator har du adgang til som kunde.  Til dine beboere tilkøbes adgang til Techem Beboer App. Brugere af appen pålignes de ekstra omkostninger. Læs mere her.

Sådan overholder du lovgivningen

Når du har fjernaflæsningsmålere

1

Undersøg om dine målere kan fjernaflæses

Første del af EED direktivet gør sig gældende over for ejendomme, hvor der allerede sidder fjernaflæsningsmålere, de skal kunne sende data automatisk.

2

Connect ejendommen til Techem Online Univers

Du opgraderer din ejendom med et modem der automatisk sender data til online løsninger. Techem klarer resten for dig.

3

Techem Beboer App indfrier lovgivningen

Beboerne får automastisk besked, når det er tid til at se på deres forbrugsoplysninger en gang pr. måned, og samtidig adgang til en masse online muligheder.